Гергана Александрова

Гергана Александрова

Личностно развитие и себеактуализация; Консултиране при тревожни състояния, панически атаки и обсесивни мисли; Разрешаване на житейски кризи в различните периоди на живот и подобряване на взаимоотношенията; Преодоляване на стреса и  несигурността в себе си и собствените способности; Работа с деца и младежи

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър, клинична психология – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 • Клиничен стаж в гр. София- 5-та МБАЛ, УМБАЛ „Александровска”

 • Бакалавър, психология – Славянски Университет – София

 • Педагогически стаж в 31 СУЧЕМ

 • Организационна психология (следдипломна квалификация)
  СУ „Св. Климент Охридски“ – завършила семестриално

 • 2020, Работа с  DP3 (рейтинг скала за детско развитие) – OS Bulgaria, Hestia

 • 2019, Основи на арт терапевтичната работа – ФИЦЕ България, Център за ЕФТ

 • 2018, Работа с TEMAS – OS Bulgaria, Hestia

 • 2018, Workshop – CBT for Depression- Judith Beck, PhD

 • 2017, Специализирани знания и умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови терапевтични умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт“, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови и високо специализирани умения за работа с Тематично аперцептивен тест (ТАТ) – „Спектра Консулт“

 • 2016, Workshops – CBT for anxiety and related problems, CBT for health anxiety – Prof. P. Salkovskis

 • 2015, Workshop- CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms – Dr. Antonio Pinto

Опит и компетенции:

 • 2014 – до момента – Конгнитивно – поведенчески консултант под супервизията на доц. П. Петкова, Г. Кирилов
 • 2016 – до момента – Училищен психолог – 12 СУ “ Цар Иван Асен II“
 • 2009 – 2015 – Специалист човешки ресурси

Мисия и подход:

Моята мисия като професионалист е да вдъхновявам и мотивирам към подобряване качеството на живот, усещането за удовлетворение и себеактуализация.

Перита Бояджиева

Перита Бояджиева

Тревожност, личностно развитие, бърнаут, мотивация, отношения

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Не провежда сесии на живо

Образование:

 • Висше образование по психология, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, ВСУ-Варна;
 • Магистър по Социална и организационна психология, Ексетърски университет в Англия (University of Exeter, UK);
 • Следдипломни квалификации за психологическо консултиране и въведение в психотерапията и за преподавател по философски дисциплини;
 • Сертификат за практик в методиката на Theta healing;
 • Сертификат „Психика и тяло-клинични и консултативни аспекти“ (2017) – майсторски клас при доц.д-р Анна Штрахова;
 • Сертификат „Психологично консултиране, психотерапия и психологична корекция-прилики и разлики“ – майсторски клас при доц.д-р Михаил Беребин;
 • Сертификат „Специализирани умения в психодиагностиката“ при доц. Поли Петкова.

Опит и компетенции:

От 4 години съм преподавател по психология и философия в езикова гимназия в гр. Варна, както и провеждам психологични консултации онлайн. Преди това 2 години заемах длъжността педагогически съветник в същото училище. Имам опит и като психолог в детски кризисен център в гр.Варна. По време на следването си в Англия съм работила по различни проекти с корпоративни организации и съм изследвала теми като work-life balance, мотивация и ефективност на екипите, междуличностни и междугрупови отношения, подбор на кадри, подобряване на работния климат и психичното здраве на отделните индивиди.

Притежавам личен опит, познания и базови умения в когнитивно-поведенческата парадигма.

Мисия и подход:

Чувствам, че моя мисия е да общувам с хората и да им помагам да постигат своя личен баланс и удовлетворение. В днешно време животът ни е изпълнен с динамика, стрес, тревоги, конфликти и високи изисквания. Всичко това кара човек да се втурва в едно автоматично живеене, без да си дава сметка, че изразходва своята ценна енергия неефективно. Забравяме за себе си, пренебрегваме често грижата към тялото и ума, не познаваме емоциите си и как да ги управляваме по най-добрия начин за нас.

Желанието ми е да съдействам на всеки, който се чувства тревожен, изтощен, напрегнат, може би объркан, на всеки, който усети, че промяната е възможна, но му трябва малко фенерче, което да освети пътя напред. Понякога просто имаме нужда да споделим, да поговорим с доверен човек, който в същото време ще бъде обективен. Стремежът ми е да подрепя всеки, който е готов да направи психичното си здраве свой приоритет.

В работата си комбинирам различни техники и практики, които винаги са подбрани спрямо специфичността на зададените въпроси и личността на човека.

Боряна Ангелова

Боряна Ангелова

Партньорски взаимоотношения, загуба, вземане на решения, увереност и самооценка, тревожни състояния

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • 2013 г. – Бакалавър Социална и Организационна Психология към Нов Български Университет, София;
 • 2017 г. – Психотерапевтично образование – Психодрама асистент към Институт „Хирон“, София;
 • 2018 г. – Обучение за терапевтични умения към Динамика – център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране;
 • 2019 г. – Психотерапевтично образование – Психодрама терапевт към Институт „Хирон“, София;
 • 2019 г. – Обучител в бизнеса – към Институт за психодраматични практики “Хирон”;
 • 2021 г. – Магистър Психология на Личността към Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“.
 • 2020 г. – „Умения за водене на преговори и ефективна комуникация“ by Tecnológico de Monterrey;
 • 2020 г. – Обучение как да повишим ефективността от ученето;

Опит и компетенции:

 • Член на Българско дружество по психодрама и групова терапия;
 • Член на Българско дружество по психотерапия;
 • Член на Българско дружество на психолозите;
 • Регистриран психолог с номер: BG RP 2424 – 2634 (6001, 6004) в Публичния регистър на психолозите.
 • Регистриран психотерапевт с номер: № 086/2022 в Публичния регистър на психотерапевтите.
 • Множество участия в годишни конференции, курсове, практики, надграждащи обучения и семинари по психотерапия;
 • 2022 – 2025 Член на Управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия;
 • 2022 – Психолог към Националната комисия за категоризация на филми;

От 2017 г. успоредно с частната си практика като психолог и психотерапевт под супервизия, работя и като треньор на меки умения и предлагам организационно консултиране и обучения в бизнеса. Организирам семинари за личностно развитие и себепознание. Автор на редица статии за психичното здраве и справяне с трудностите в ежедневието.

Мисия и подход:

Всеки един от нас може да се справи много по-лесно с препятствията по пътя си, само когато има култура за своите собствени ресурси. Ако разпознава и преработва емоционалните си състояния. Ако умее да поиска помощ и не се страхува да бъде спонтанен. Ако повярва в себе си!

Психотерапията като професия за мен е вдъхновение и надежда, че можем да бъдем по-съзнателни и истински в ежедневието си. Можем да се свързваме автентично без маски, без роли, без предразсъдъци и без очаквания, с доверие в нас като общество.

Преди да започна да развивам практиката си като психотерапевт работех в сферата на Човешките ресурси в бизнеса. Отчетлива нужда на повечето служители беше възможността да развиват меките си умения – да бъдат по асертивни, да умеят да отстояват позициите си, да могат да ръководят екипи, да си позволят да изразят спонтанността си.

Много от тези умения се градят с времето и са необходими и в личния ни живот под една или друга форма. Често очакванията ни към нас самите са по-големи и недостижими в сроковете, които сами си поставяме. Това поражда усещане за несправяне и дори тревожност. Успоредно с това нуждата да бъдем разбрани и приети от другите, да имаме близост с околоните започва да става по-крещяща. Този голям вътрешен конфликт води клиентите към избора да започнат да гледат навътре в себе си и да търсят собствените си спирачки и ресурси за справяне.

Във времена на несигурност от бъдещето и заплаха за физическото ни здраве, все повече хора сменят източниците си на сигурност. Психотерапията помага човек да успее да открие собствените си непроменими източници на сигурнсот и да приеме несигурността в живота.
Психотерапията помага на човек да бъде много по-спокоен със случващото се в живота му. В процеса на терапия човек се научава да се слуша, да разделя чуждите нужди от своите, да приема трудните ситуации и да почита емоциите си, като им дава пространство да присъстват в живота му. Целият този процес накрая помага на клиента да изгради една стабилна вътрешна мотивация за справяне с предизвикателствата в живота – заради своето собствено добруване и за да има възможност да изгради пълноценни взаимоотношения с хората около него.

Моята лична мотивация да практикувам е желанието да повървя заедно с клиента по неговия път. Да бъда като огледало за човек, които има нужда да разбере повече за себе си и да го подкрепя в неговото лично израстване, намирайки автентичния за него начин за справяне предизвикателствата в живота.

Публикации в блога на MindFit

Categories

Рая Попова

Рая Попова

Коучинг, справяне с житейски и професионални трудности, бърнаут, личностно израстване

Български

Продължителност: 55 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [град]

Образование:

 • 2013 г. – Софийски университет – Магистър „Организационна психология и консултиране на организацията“;
 • 2001 г. – УНСС – Бакалавър „Международни икономически отношения“;

Опит и компетенции:

Над 20-годишен практически опит в областта на човешките ресурси и подбор на персонала.

 • Редовен член на Дружеството на психолозите в България – BG RP 2521 – 2634 (6001);
 • Иновационен подход при въвеждане на нови техники и практики за взаимноизгодни отношения между служител и работодател. Сред новаторите, осмислили необходимостта от въвеждане на почасово работно време за длъжности, традицонно заети на пълен работен ден, както и потенциала на работната сила на младите майки;
 • Курс по ненасилствена комуникация (ННК) – 2020 г.;
 • Курс „Re-parent your inner child” – 2021 г.;
 • Дългогодишни задълбочени практически познания по аюрведична медицина, етерични масла, хранене, здравословен начин на живот;

Мисия и подход:

Моята най-силна страна е способността ми да вниквам в емоциите и емпатично да разбирам препятствията, през които човек преминава, за да му помогна сам да достигне до решения, които отразяват неговата истинска същност и разкриват пълния му потенциал. Помагам на хора, които изпитват своите трудности на работното място или в личния живот и имат нужда от емоционална подкрепа в тежките моменти, а богатият ми организационен опит и съответно образование, могат само да бъдат от полза.

Смятам, че психическото здраве е водещо пред физическото – литературата изобилства от примери как един бодър и силен дух може да изведе тялото отвъд всяко затруднение. Ето защо е жизненоважно да се погрижите за това да се чувствате добре – както за вас, така и за тези около вас, включително любимите ви хора. А начинът това да се случи, е чрез комуникация с професионалист, който ще осигури една безопасна, защитена, конфиденциална среда на доверие и лично пространство, в което спокойно да споделите тревогите си и да потърсите начините за тяхното елиминиране.

Аз ще ви покажа, че нещата имат повече от една гледна точка, и всяка ситуация винаги има повече от едно решение. Но най-вече, ще търсим заедно пътя, в който да повярвате в себе си и качествата, които носите и да усетите свободата, от която сте имали нужда. Или цялата уникалност, която сте развили по чудния път, наречен „живот“

Мото: „Преди да започнеш да лекуваш някого, го попитай първо дали е готов да се откаже от нещата, които го разболяват.“

Categories

Дияна Добрева-Христова

Дияна Добрева-Христова

Партньорски отношения, емоционална зависимост, тревожни състояния, депресивност, агресия, емоционална саморегулация; мотивационни кризи, творчески блокажи, себепознание и личностно развитие

Български, руски

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по Психология, специализация по Социална психология в ЮЗУ „Неофит Рилски“;
 • Екзистенциално-аналитичен консултант в обучение във Виенско общество по екзистенциален анализ и Логотерапия – GLE International Vienna;
 • Сертифициран практик по Alba Emouting™ CL1 / Емоционална саморегулация в Роуз Бруфорд колеж по театър и актьорско майсторство, Лондон;
 • Сертифициран треньор по емоционална интелигентност от Български институт по социална и емоционална интелигентност – БИСЕИ;
 • Сертифициран консултант по Организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси от Дружество на психолозите, България и NGB Академия;
 • Множество специализирани курсове, квалификационни обучения и тренинги в областите: кризисни интервенции, психологична оценка, психодиагностика, емоционална саморегулация, превенция на емоционалното «прегаряне», психологичен мониторинг и съпровождане, върхово представяне (peak performance), психофизиология и други.

Опит и компетенции:

 • Редовен член на Дружество на психолозите в България, вписан в Публичния регистър с идентификационен код: BG RP 2555 – 2634 (6001);
 • Над 20 годишен практически опит като психолог, консултант и обучител в институционална и бизнес среда;
 • Научен изследовател със самостоятелна консултативна практика PerformancePsy за индивидуално консултиране, специализирани индивидуални и групови обучения и групи за себепознание в екзистенциално-аналитична перспектива;
 • Консултант по върхово представяне. Автор на консултативна програма “Life In Art”, насочена към хората в творческите професии, изпълнителските изкуства и науката и на програма „Олимпийски герои. Емоции на върха“ за развитие на представянето в състезателната информатика;
 • Психологична помощ и консултации при: трудности в отношенията, в семейството и на работа; неувереност, тревожни състояния, страхове, гняв и прояви на агресия; емоционални зависимости, преживявания на загуба, раздяла, предателство, самота; ниско самочувствие, чувство за неудовлетвореност, безизходица, преживявания на загуба за „смисъл и цел“;
 • Предоставя индивидуални консултативни програми за повишаване на увереността, емоционален баланс, себепознание и развитие на вътрешния потенциал; справяне с мотивационни кризи и творчески блокажи и пълноценна себереализация.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories

Биляна Вутова

Биляна Вутова

Себепознание и личностно развитие

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър: специалност “Психология” в Нов български университет;
 • Магистър: специалност “Организационна и социална психология” в Нов български университет;
 • Магистър: специалност “Клинична психология – психоаналитична перспектива” в Нов български университет;
 • Психотерапевтична школа: психодрама. Дипломиран психодрама асистент към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“.

Допълнителни квалификации:

 • Консултант в Техники за емоционална свобода (ТЕС) към Международна организация AAMET;
 • Обучение в метода Фамилни и системни констелации – Сертифициран констелатор, Свободен университет Самадева, Франция;
 • Индивидуално обучение по „Психотерапевтична и психодиагностична дейност на клиничния психолог в психиатричната практика“, УМБАЛ Св. Марина Варна;
 • Завършено обучение по EMDR психотерапия;
 • Интегрален коучинг – Сертифицирана към Integral Academy Унгария;
 • Сертифицирано обучение за фасилитатор по интегративно дишане;
 • Завършено обучение по медиация, Център за разрешаване на спорове;
 • Завършено сертифицирано обучение за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник MMPI-2 и MMPI-A.

Опит и компетенции:

 • Биляна Вутова е специалист психолог, психотерапевт и констелатор в София с над 10 години опит;
 • Създател е на Център за личностно развитие и себепознание „Калей“, който предоставя психологически консултации, фамилни и системни констелации, обучения за констелатори и други;
 • Специализира в индивидуална и групова терапевтична работа;
 • EMDR терапевт – Методът EMDR е терапия, насочена към хора с емоционални проблеми, в основата на които стоят травматични преживявания;
 • Психодрама асистент към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“;
 • Медиатор;
 • Организационен консултант.

Мисия и подход:

Мисията ми е да придружа всеки човек, който иска да намери отговори на поставените пред него въпроси. Да намери по-добро решение на трудностите и предизвикателствата, пред които се изправя, да го подкрепя в желанието му да разбере повече за себе си и да води като цяло по-добър начин на живот.

Подходът ми се е формирал във времето и чрез различните школи, през които съм обучена. Подходът ми е строго индивидуален, като за мен е важно да създам едно защитено пространство, в което човек да може спокойно да изследва себе си. Отнасям се с уважение към личността на всеки и вярвам, че психотерапията е пътят към един по-добър, удовлетворяващ и хармоничен живот.