За терапевти

Специална общност от

Внимателно подбрани специалисти

MindFit цели да направи психотерапията достъпна и широко използвана, с което да подобри психичното състояние на възможно най-много хора в България.

Станете част от мрежата на MindFit и...

conference

Достигнете до голям брой потенциални клиенти

money

Получавайте ежемесечно изплащане на проведените сесии

badge

Комуникирайте със специална общност от внимателно подбрани специалисти в психологията и психотерапията

mic

Спечелете допълнително позициониране чрез създадено от Вас ексклузивно съдържание в блога ни