емоционално фокусирана терапия

Интегративна индивидуална терапия, която се фокусира върху емоциите като ключов фактор за развитието на личността и за психотерапевтичната промяна. По време на сесиите терапевтът помага на клиента да осъзнае, приеме, осмисли и регулира емоциите като начин за разрешаване на проблеми и насърчаване на растежа. Техниките са заимствани от терапията, ориентирана към клиента, гещалт терапията и когнитивно-поведенческата терапия. Основен привърженик на този подход е канадският психолог от южноафрикански произход Лесли С. Грийнбърг.