клинична психология

Клон на психологията, специализиран в изследването, оценката, диагностиката, оценката, превенцията и лечението на емоционални и поведенчески разстройства. Клиничните психолози са специалисти с докторска степен, които са преминали обучение в областта на изследователските методи и техники за диагностика и лечение на различни психологически разстройства. Те работят предимно в здравни и психиатрични клиники, в областта на научните изследвания, в академични среди или в групови и самостоятелни практики. Те работят и като консултанти на други специалисти в областта на медицината, правото, социалната работа и връзките с обществеността.