когнитивна наука

Тя е интердисциплинарен подход към разбирането на ума и умствените процеси, който съчетава аспекти на когнитивната психология, философията на ума, епистемологията, неврологията, антропологията, психолингвистиката и компютърните науки.