когнитивно-поведенческа терапия

Всяка теория, произтичаща от общата поведенческа теория, която разглежда когнитивните или мисловните процеси като значими медиатори на поведенческата промяна. Основна характеристика в теоретичните формулировки на процеса е, че хората реагират предимно на когнитивните представи за своята среда, а не на самата среда. Теорията е довела до популярни терапевтични процедури, които включват когнитивно-поведенчески техники за постигане на промени в представата за себе си, както и в поведението.