консултативна психология

Това е клонът на психологията, който предоставя експертни психологически насоки на бизнеса и промишлеността, държавните агенции, въоръжените сили, образователните и научните групи, религиозните групи, доброволческите организации и организациите за обществени услуги. Консултативните психолози са специализирани в различни подходи – клиничен, общностен, училищен, образователен, индустриален и организационен – и предлагат широк спектър от услуги, най-често индивидуална оценка, индивидуални и групови консултации, организационно развитие, образование и обучение, подбор и оценка на служителите, изследване и оценка, конструиране на тестове, управленски коучинг и управление на промяната.