логотерапия

Тя е подход към психотерапията, който се фокусира върху „човешкото затруднение“, като помага на клиента да преодолее кризите в смисъла. Терапевтичният процес обикновено се състои от разглеждане на три вида ценности: (а) творчески (напр. работа, постижения), (б) преживелищни (напр. изкуство, наука, философия, разбиране, любов) и (в) нагласи (напр. посрещане на болката и страданието). Всеки клиент се насърчава да достигне до собствено решение, което трябва да включва социална отговорност и конструктивни взаимоотношения. Нарича се още ориентирана към смисъла терапия.