медиация

Прилага се при разрешаването на спорове – използването на неутрално външно лице – медиатор, който помага на спорещите страни да общуват и да постигнат компромис. Процесът на медиация е придобил популярност, особено за двойки, участващи в процедури за раздяла или развод.