гещалт терапия

Форма на психотерапия, при която основният фокус е върху цялостното функциониране и взаимоотношения на клиента тук и сега, а не върху изследване на минали преживявания и история на развитието. Една от темите е, че израстването става чрез усвояване на необходимото от средата и че психопатологията възниква като нарушение на контакта със средата. Гещалт техниките, които могат да бъдат прилагани както в групова, така и в индивидуална среда, са предназначени да разкрият спонтанните чувства и самосъзнанието и да насърчат личностното израстване. Примери за такива техники са ролевата игра, техниката на празния стол и техниката на горещия стол.