семейни констелации

Представлява съвременен групов терапевтичен подход, формулиран от психиатъра Берт Хелингер. Той взаимства идеи и практики от гешталт-терапията, психоанализата, транзакционния анализ, семейната терапия и др.