семейна медиация

Структуриран процес, при който неутрална трета страна, обикновено адвокат или специалист по психично здраве с обучение по водене на преговори, помага на хората или семействата да разрешават конфликти и да постигат споразумения най-често в теми около развод и попечителство над деца.