арт терапия

Представлява използването на художествени дейности като рисуване и моделиране на глина в психотерапията и рехабилитацията. Процесът на създаване на изкуство се възприема като лечебен, като преживяване, което дава възможност за изразяване на въображението, автентичността и спонтанността. С течение на времето този процес може да доведе до лична удовлетвореност, емоционално възстановяване и трансформация.

Изработените в арттерапията продукти се разглеждат като средство за символична комуникация и средство за развиване на нови прозрения и разбирания, разрешаване на конфликти, решаване на проблеми и формулиране на нови възприятия с цел постигане на положителни промени, растеж и рехабилитация.