мотивационно интервюиране

Това е ориентиран към клиента, но насочващ подход за улесняване на промяната, като помага на хората да преодолеят двусмислието и да намерят вътрешни причини за извършване на необходимата промяна в поведението. Първоначално разработено за хора с разстройства, свързани с употребата на наркотици, мотивационното интервюиране вече се прилага широко в здравеопазването, психотерапията, корекционните заведения и консултантските среди. То е особено приложимо в случаите, когато ниската вътрешна мотивация за промяна е пречка. Вместо да се застъпва за и да предлага методи за промяна, този подход се стреми да изясни собствените цели, ценности и мотивация на клиента за промяна и да договори подходящи методи за постигането ѝ.