Гергана Александрова

Гергана Александрова

Личностно развитие и себеактуализация; Консултиране при тревожни състояния, панически атаки и обсесивни мисли; Разрешаване на житейски кризи в различните периоди на живот и подобряване на взаимоотношенията; Преодоляване на стреса и  несигурността в себе си и собствените способности; Работа с деца и младежи

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър, клинична психология – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 • Клиничен стаж в гр. София- 5-та МБАЛ, УМБАЛ „Александровска”

 • Бакалавър, психология – Славянски Университет – София

 • Педагогически стаж в 31 СУЧЕМ

 • Организационна психология (следдипломна квалификация)
  СУ „Св. Климент Охридски“ – завършила семестриално

 • 2020, Работа с  DP3 (рейтинг скала за детско развитие) – OS Bulgaria, Hestia

 • 2019, Основи на арт терапевтичната работа – ФИЦЕ България, Център за ЕФТ

 • 2018, Работа с TEMAS – OS Bulgaria, Hestia

 • 2018, Workshop – CBT for Depression- Judith Beck, PhD

 • 2017, Специализирани знания и умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови терапевтични умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт“, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови и високо специализирани умения за работа с Тематично аперцептивен тест (ТАТ) – „Спектра Консулт“

 • 2016, Workshops – CBT for anxiety and related problems, CBT for health anxiety – Prof. P. Salkovskis

 • 2015, Workshop- CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms – Dr. Antonio Pinto

Опит и компетенции:

 • 2014 – до момента – Конгнитивно – поведенчески консултант под супервизията на доц. П. Петкова, Г. Кирилов
 • 2016 – до момента – Училищен психолог – 12 СУ “ Цар Иван Асен II“
 • 2009 – 2015 – Специалист човешки ресурси

Мисия и подход:

Моята мисия като професионалист е да вдъхновявам и мотивирам към подобряване качеството на живот, усещането за удовлетворение и себеактуализация.