Ина Тонева

Ина Тонева
Ина Тонева

Тревожност, травматични преживявания, подкрепа в динамиката на съвременния свят

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър психолог – Обща психология на английски (СУ Св. Климент Охридски) – 2021-2023
 • Гещалт психотерапия- 2019-2023 (имам още два модула преди завършване на обучението). Към момента имам права за гещалт консултант под супервизия.
 • Травма и пристрастявания – 2022 (18 h)
 • Травма – по пътя на възстановяване – 2022 (18h)
 • Психопатология от перспективата на Гещалт подхода – 2022/2023 (48h)

Опит и компетенции:

 • От май 2022 година – сесии с клиенти
 • От 15 години –  преподаване в областта на подготовка на авиационни кадри
 • От 5 години –  преподаване на  Човешки фактор в авиацията на авиационен технически пероснал и пилоти.

Мисия и подход:

Вярвам в подкрепата, особено в динамиката на съвременния свят и постоянно подменящите се условия, в които работим и живеем. Вярвам в потенциала на всеки един от нас да се справя и адаптира към средата и подкрепата като ресурс, който заземява и успокоява динамиката. Информацията около нас се движи толкова бързо и в такива полярности че често губим точката на баланс в ежедневието си, особено носейки част от багажа на поколенията със себе си.

Радостина Калушева

Радостина Калушева

Тревожност, паник атаки, стрес, бърнаут, взаимоотношения, самооценка

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • БП „Психология“, специалност „Клинична психология“ – Нов български университет;
 • Обучение по експресивна арт терапия – Институт за терапия и експресивни изкуства (София);
 • Обучение по семейни констелации – Институт за терапия и експресивни изкуства (София);

Опит и компетенции:

 • 300 часа стаж (2019-2020 г.) в сдружение „Децата на новото време“, гр. Бургас: Работа с деца и младежи със СОП, наблюдение, оценка и диагностика, работа с тест за емоционална интелигентност, работа със скрининг тест за ранно оценяване на риска от проблеми в развитието на деца на 3 г. възраст (под супервизия);
 • Завършване на обучение по експресивна арт терапия и едногодишен тренинг в метода семейни констелации;
 • Индивидуална практика под супервизия от началото на 2021 г. Провеждане на индивидуални сесии с клиенти, използване на различни модалности и техники, както от арт терапията (визуални изкуства, работа с глина, фототерапия, метафорични карти), така и неврообразен гещалт, дихателни практики и свързване с тялото;
 • Участие в 5 дневен тренинг за професионалисти „Лечебният дух“ – Свагито Лийбермайстер (27.11 – 01.12.2021, Банско);
 • Участие в семинар за професионалисти „Въведение в терапевтичния подход за лечение на травми Compassionate Inquiry“ с д-р Габор Мате (18.05.2022, София);
 • Обучение „Страхове и сенки в партньорството“ – Милан Кармели;
 • Обучение „When Life Stops – Trauma, Bonding and Family Constellations“ – Свагито Лийбермайстер;
 • Участие в Международна конференция за системни констелации (International Systemic Constellation Conference) 2022 г.

Мисия и подход:

Моята мисия като психолог е да помагам на клиентите ми да се свържат със своята автентичност – това, което е отвъд обусловеностите и детските травми. В работата си съм посветена да подкрепям хората да си задават повече въпроси, да подлагат под съмнение вътрешните си гласове и правилата, които управляват живота им и да преоткриват връзката със себе си.

Тъй като имам дългогодишен опит с различни медитативни практики, съчетавам психологичното консултиране и арт терапията с дихателни практики, където е необходимо, така че клиентът да може да „пристигне“ тук и сега, да намери ресурс, свързвайки се с тялото си. От състояние на присъствие в настоящето е възможно да разгледаме много по-качествено и обстойно темите си, както и да ги видим в нова светлина. Вярвам, също така, че работата с изкуството действа много лечително – тя е деликатен метод, през който да разгледаме проблемите си, без да губим връзка с настоящето, а също така подкрепя автентичното себеизразяване.

Не на последно място, методът семейни констелации, който съчетавам с работа с вътрешното дете и с арт терапия, дава възможност за достигане на нова дълбочина в терапевтичния процес. Да видим себе си в контекста на една по-голяма система отваря пред нас вратата към по-истинска свобода и към по-голямо разбиране.

За мен една добра терапия трябва да успее не просто да помогне на клиента да преодолее вътрешните си конфликти, но и да го подкрепи да живее повече в настоящето, да е по-свързан със себе си и да е в съзвучие със собствения си творчески потенциал.

Стела Василева

Стела Василева

Тревожност, паник атаки, страхове, фобии, депресия, безсъние, стрес и бърнаут, проблеми със самооценката и самочувствието, поставяне на лични граници, взаимоотношения, психосоматика

Български, английски, френски

Продължителност: 40 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по Психология на развитието, НБУ;
 • Завършен курс, базисно ниво със степен консултант по Позитивна психотерапия;
 • Майсторско ниво по Позитивна психотерапия – в момента;
 • Завършен курс по Гещалт терапия – „7-те стъпки в гещалт терапията“
 • Завършен „Кратък курс по психотерапия“ обхващащ Психоанализа, Когнитивно-поведенческа психотерапия, Гещалт терапия, Позитивна психотерапия, Арт терапия, Хипнотерапия, Психодрама.

Опит и компетенции:

 • Индивидуална и групова психотерапевтична работа;
 • Корпоративни обучения за справяне със стреса и бърнаута;
 • Европейски проект за кариерно ориентиране на гимназисти.

Мисия и подход:

Основната ми цел е постигане на баланс в живота на клиента и възстановяване на психичното му благополучие. Методът ми е холистичен и ориентиран към откриване на корена на проблема и идентифициране на неработещи концепции, както и към разработване на нови начини за справяне. Винаги държа на фокус следните четири сфери – тяло, контакт, дейност и бъдеще/фантазия. Подходът ми е съобразен с нуждите на всеки отделен човек и се базира на емпатия, доверие и креативност.

Categories

Калоян Б. Божанов

Калоян Б. Божанов

Междуличностни отношения, страх и тревожност, панически атаки и депресивни състояния, изграждане на полезни навици и житейска промяна

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

 • Магистърска степен по „Психология“ с тема на дипломна работа: „Предизвикателства пред кариерното консултиране на учениците от 10 до 12 клас“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • В обучение по психотерапия към БИГТ (Български институт по гещалт терапия);
 • Следдипломна квалификация „Сексология“ – Медицински университет, гр. Пловдив;

Опит и компетенции:

 • Кореспондентски курс – „Приложна психология и психотренинг“ – при проф. Христо Гешанов;
 • Обучение „Фамилни констелации“ – Прафул Сарачино (Италия), Свагито Лийбермайстер (Германия) и Елица Великова – „Институт за терапия и експресивни изкуства“ – гр. София;
 • Обучение под супервизия – „Първична терапия и работа с детски травми“ („Праймъл терапия и работа с вътрешното дете“) – „Институт за терапия и експресивни изкуства“ – гр. София;
 • Обучение за „Страхове и сенки в партньорството“ на немският терапевт – Милан Кармели;
 • Инструктор по методът на д-р Брус и д-р Джоан Дю – „Епигенетични лечебни цикли“ (K-Power);
 • Обучение – „Йога на смеха“ – Йога на смеха България;

Мисия и подход:

Калоян Б. Божанов е мъж, който променя статуквото в България, че е срамно и неестествено мъжете да работят за своето психично здраве и да стават цялостни и много по-успешни във взаимоотношенията, бизнеса и живота си. Помага на мъже, жени и младежи да живеят по-свързани със себе си и своите ценности, приоритети и всички техни силни страни, да живеят и изкарат техния човешки личностен потенциал. Вярва, че човек може да постигне онова, за което мечтае, стига да освободи всичко ненужно и болезнено от плещите си и да разгърне вътрешния си ресурс и това, за което е роден. Завършва магистърска степен по „Психология“ във Великотърновски университет Св. Св. „Кирил и Методий“ през 2018 г.

През 2017 г. – 2018 г. специализира в областта на трансперсоналната психология, в частност метода „Фамилни Констелации“, който използва в индивидуална и групова терапия. През 2018 г. изучава и преминава през супервизия и използва основно метода на американския лекар д-р Артур Янов за работа с травматични събития от детството, свързване с вътрешното дете и човешкия творчески потенциал – „Primal Therapy“, през който е преминал и самия Джон Ленън през 1970 г. като своя лична трансформация. Използва още техники на себеанализ и рефлексия, медитация, метода “Епигенетични Лечебни Цикли“ от д-р Брус и Джоан Дю от Нова Зеландия, за който се сертифицира като преподавател и Инструктор през 2019 г., а от ноември през същата 2019 г. преминава през индивидуален трансформиращ кореспондентски курс на именития проф. Христо Гешанов, работил с Юрий Гагарин и с огромен принос към съвременната психология, физика, космонавтика и още множество области на човешкото познание.

Има над 1000 часа консултативна работа с клиенти – мъже, жени и юноши от цяла България, Европа и Америка. Лектор и водещ на събития от 2016 г. до днес, като през 2017 г. е сред участниците на първата TEDxPlovdiv конференция. През 2017 г. работи с деца с аутизъм и синдром на Даун като доброволец в НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец. През учебната 2019 г. – 2020 г. работи като училищен психолог в училището, в което завършва средното си образование в родния си град Павликени, а през 2021 г. е психолог в частно училище „Аз съм българче“ – гр. Варна. Именно работа му с децата и юношите е неговият най-голям стимул и мисия за развитие на човешкия потенциал и безграничните възможности на личността.

Помага основно на своите клиенти да направят житейска промяна, която твърде дълго са отлагали, да се освободят от токсични партньорски взаимоотношения, в които са зациклили от години и да осъзнаят защо са там, да намерят своите ресурси, ценности и силни страни, потенциали, които всички носим, да направят дори кариерен завой и промяна на настояща неудовлетворяваща работа и среда. Да разберат за своите вече остарели модели на поведение и да ги заменят с нови и работещи. Да използват своите силни семейни дадености и възпитание и да се освободят от старите, които в днешния развиващ се свят вече не помагат. Работи с тийнейджъри и възрастни. Работи и с двойки, които имат проблем с комуникацията по между си, чувстват, че изпитват страхове или обвинения към другия, или усещат че нещо, не е същото и имат нужда от следваща стъпка и ново ниво във взаимоотношенията си.

Създател на приложението за психологическа превенция и житейска промяна – ДНК-Любов Premium App – апликация за психологическа превенция и житейска промяна (безплатно в Google Play и App Store).

Ценител на малките радости от живота, своето семейство, танците, артистичните прояви и красивите места и култури. Мечтател и просто човек.

Categories

Ирина Кирякова

Ирина Кирякова

Взаимоотношения, бърнаут, тревожност, депресивни състояния

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по „Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства“ към СУ “Св. Климент Охридски“;
 • Сертифициран психотерапевт и член на Световната Асоциация по Позитивна психотерапия – WAPP;
 • Сред първите дипломирани гещалт терапевти в България и член на Европейската Асоциация по Гещалт Терапия;

Опит и компетенции:

 • Член на Дружеството на Психолозите в България;
 • Автор на книгата „Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието“;
 • Над 18 години самостоятелна практика като терапевт и консултант;
 • На ежедневна база работи в областта на депресиите, панически разстройства, междуличностни проблеми, партньорство, фобии, зависимости, хранителни разстройства, психосоматика, себепознание и развитие;
 • Арт-терапия;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Публикации в блога на MindFit