Гергана Александрова

Гергана Александрова

Личностно развитие и себеактуализация; Консултиране при тревожни състояния, панически атаки и обсесивни мисли; Разрешаване на житейски кризи в различните периоди на живот и подобряване на взаимоотношенията; Преодоляване на стреса и  несигурността в себе си и собствените способности; Работа с деца и младежи

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър, клинична психология – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 • Клиничен стаж в гр. София- 5-та МБАЛ, УМБАЛ „Александровска”

 • Бакалавър, психология – Славянски Университет – София

 • Педагогически стаж в 31 СУЧЕМ

 • Организационна психология (следдипломна квалификация)
  СУ „Св. Климент Охридски“ – завършила семестриално

 • 2020, Работа с  DP3 (рейтинг скала за детско развитие) – OS Bulgaria, Hestia

 • 2019, Основи на арт терапевтичната работа – ФИЦЕ България, Център за ЕФТ

 • 2018, Работа с TEMAS – OS Bulgaria, Hestia

 • 2018, Workshop – CBT for Depression- Judith Beck, PhD

 • 2017, Специализирани знания и умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови терапевтични умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт“, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови и високо специализирани умения за работа с Тематично аперцептивен тест (ТАТ) – „Спектра Консулт“

 • 2016, Workshops – CBT for anxiety and related problems, CBT for health anxiety – Prof. P. Salkovskis

 • 2015, Workshop- CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms – Dr. Antonio Pinto

Опит и компетенции:

 • 2014 – до момента – Конгнитивно – поведенчески консултант под супервизията на доц. П. Петкова, Г. Кирилов
 • 2016 – до момента – Училищен психолог – 12 СУ “ Цар Иван Асен II“
 • 2009 – 2015 – Специалист човешки ресурси

Мисия и подход:

Моята мисия като професионалист е да вдъхновявам и мотивирам към подобряване качеството на живот, усещането за удовлетворение и себеактуализация.

Радостина Калушева

Радостина Калушева

Тревожност, паник атаки, стрес, бърнаут, взаимоотношения, самооценка

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • БП „Психология“, специалност „Клинична психология“ – Нов български университет;
 • Обучение по експресивна арт терапия – Институт за терапия и експресивни изкуства (София);
 • Обучение по семейни констелации – Институт за терапия и експресивни изкуства (София);

Опит и компетенции:

 • 300 часа стаж (2019-2020 г.) в сдружение „Децата на новото време“, гр. Бургас: Работа с деца и младежи със СОП, наблюдение, оценка и диагностика, работа с тест за емоционална интелигентност, работа със скрининг тест за ранно оценяване на риска от проблеми в развитието на деца на 3 г. възраст (под супервизия);
 • Завършване на обучение по експресивна арт терапия и едногодишен тренинг в метода семейни констелации;
 • Индивидуална практика под супервизия от началото на 2021 г. Провеждане на индивидуални сесии с клиенти, използване на различни модалности и техники, както от арт терапията (визуални изкуства, работа с глина, фототерапия, метафорични карти), така и неврообразен гещалт, дихателни практики и свързване с тялото;
 • Участие в 5 дневен тренинг за професионалисти „Лечебният дух“ – Свагито Лийбермайстер (27.11 – 01.12.2021, Банско);
 • Участие в семинар за професионалисти „Въведение в терапевтичния подход за лечение на травми Compassionate Inquiry“ с д-р Габор Мате (18.05.2022, София);
 • Обучение „Страхове и сенки в партньорството“ – Милан Кармели;
 • Обучение „When Life Stops – Trauma, Bonding and Family Constellations“ – Свагито Лийбермайстер;
 • Участие в Международна конференция за системни констелации (International Systemic Constellation Conference) 2022 г.

Мисия и подход:

Моята мисия като психолог е да помагам на клиентите ми да се свържат със своята автентичност – това, което е отвъд обусловеностите и детските травми. В работата си съм посветена да подкрепям хората да си задават повече въпроси, да подлагат под съмнение вътрешните си гласове и правилата, които управляват живота им и да преоткриват връзката със себе си.

Тъй като имам дългогодишен опит с различни медитативни практики, съчетавам психологичното консултиране и арт терапията с дихателни практики, където е необходимо, така че клиентът да може да „пристигне“ тук и сега, да намери ресурс, свързвайки се с тялото си. От състояние на присъствие в настоящето е възможно да разгледаме много по-качествено и обстойно темите си, както и да ги видим в нова светлина. Вярвам, също така, че работата с изкуството действа много лечително – тя е деликатен метод, през който да разгледаме проблемите си, без да губим връзка с настоящето, а също така подкрепя автентичното себеизразяване.

Не на последно място, методът семейни констелации, който съчетавам с работа с вътрешното дете и с арт терапия, дава възможност за достигане на нова дълбочина в терапевтичния процес. Да видим себе си в контекста на една по-голяма система отваря пред нас вратата към по-истинска свобода и към по-голямо разбиране.

За мен една добра терапия трябва да успее не просто да помогне на клиента да преодолее вътрешните си конфликти, но и да го подкрепи да живее повече в настоящето, да е по-свързан със себе си и да е в съзвучие със собствения си творчески потенциал.

Светослава Калдерон-Георгиева

Светослава Калдерон-Георгиева

Преодоляване на различни поведенчески проблеми, отнасящи се до човешките взаимоотношения и комуникациите в детската градина

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

 • Бакалавър психология, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Магистър приложна психология, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Следдипломна квалификация Училищно консултиране; ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Допълнителна квалификация Арттерапия и трудотерапия;

 • 2015 г. – базисен курс по позитивна психотерапия, гр. Варна;

 • 2016 г. – обучение „Използване на коучинг-подход в училище“, гр. Варна;

 • 2017 г. – Научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“, гр. Велико Търново;

 • 2018 г. – тренинг-семинар „Психодраматични техники в помощ на
  психодинамичния процес в позитивната психотерапия“, гр. Варна;

 • 2018 г. – съвместно обучение на Карин дом и МУ „Д-р П. Стоянов“ – гр. Варна „Характеристики на аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст“, гр. Варна;

 • 2018 г. – Научнопрактическа конференция „Зеленият двор“ в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“, гр. Варна;

 • 2018 г. – Национална конференция „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващо образование“, гр. Варна;

 • 2019 г. – обучителен курс „Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование“, гр. Шумен;

 • 2019 г. – Работилница за учители – визуалното мислене в подкрепа на ученето, гр. Варна;

 • 2019 г. – курс „Арт техники в психотерапията“, гр. Варна;

 • 2019 г. – Първа конференция за представяне на подхода Реджо Емилия в България „Образът на детето“, гр. Варна;

 • 2019 г. – обучение „Идентифициране на специфични състояния при деца в предучилищна възраст“, гр. Варна;

 • 2021 г. – допълнителна квалификация „Арт терапия и трудотерапия“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Опит и компетенции:

 • Психолог в детска градина;
 • Частна практика;
 • Работа по европейски проекти (Project Emancipatory Skills for Food Transition, Project Bionest).

Мисия и подход:

Светослава разработва програми за преодоляване на различни поведенчески проблеми, отнасящи се до човешките взаимоотношения и комуникациите в детската градина. Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им, извършва индивидуално и групово консултиране при необходимост, като работи по специално изготвена програма с деца със СОП.

Мисията ѝ е грижата за психичното здраве да бъде достъпна за повече хора, както и да стане водещ приоритет за обществото.

Categories

Магдалина Алтаванска

Магдалина Алтаванска

Екзистенциална психология, развитие на личностния потенциал, управление на конфликти, тревожност, депресия, бърнаут

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Психолог-консултант по Логотерапия, Българско дружество по Логотерапия и Екзистенцанализ, съвместно с Европейска Академия по Логотерапия и Психология, Виена.
 • Магистър-Психолог специалност „Психология и Психопатология на развитието“ ВСУ „Черноризец Храбър“;
 • Дипломиран Арт терапевт, НБУ – София;
  Сертифициран Интегрален Коуч, Интегрална Академия – Будапеща;
 • Сертифициран НЛП – Практик;
 • Сертификационни обучения: Арт терапия. Експресивна Арт терапия. Арттерапия при деца. Кризисна интервенция при деца, Институт за експресивни изкуства и терапия;
 • Психотерапевт под супервизия в направлението на Логотерапия и Екзистенцанализ.

Опит и компетенции:

 • Основател на Екзистеа – за живот със смисъл;
 • Член на Дружеството на психолозите в България;
 • Опит със семейства, засегнати от Хънтингтън заболявания и фасилитиране на групи за подкрепа към Българска Хънтингтън Асоциация, Център за хора с редки заболявания;
 • Психологично консултиране и подкрепа:
  ⮚ за здравословна идентичност;
  ⮚ за възстановяване на равновесието и градивен изход при житейски промени (лични или професионални), със съпътстващите ги тревожност, страх, загуба на сигурност;
  ⮚ при екзистенциални кризи (липса на смисъл, раздяла, заболяване, смърт);
  ⮚ при сидром на професионално изчерпване със симптоми на умора, неудовлетворение, депресия;
  ⮚ при конфликти – вътрешни и междуличностни;
 • Фасилитиране на групи за личностно развитие и екипност;
 • Основател и управител на Арт център за личностно развитие за деца и възрастни (предходно);

Мисия и подход:

Мисията на Екзистеа е да вдъхва сила, надежда, достойна утеха за хората при житейски предизвикателства и да им помага да възстановят усещането си за цялост като възобновят вътрешната си сила и устойчивост, преоткрият нови възможности и трансформират живота си в смисъл и ценност.

Дълбоко ме е грижа за човека, който стои пред мен, протегнал ръка за помощ в труден момент от живота си. Има нещо много силно и свещено в това да бъда допусната до неговите най-дълбоки преживявания и да му помогна да открие своите отговори. Аз вярвам, че в трудността се намира и възможността и че здрав и непоклатим вътрешен център е извор на сила и сигурност.

Логотерапията и арт терапията са не само подходи, които използвам в своята психологична практика, но и начин на живот. Всеки от нас твори живота си ежедневно с изборите, които прави; с поведението и взаимодействието си с другите; с отношението си към непроменимото и дори с умението си да страда. А това е основна концепция в логотерапията и фундамент за смислен и пълноценен живот.

Categories

Ирина Кирякова

Ирина Кирякова

Взаимоотношения, бърнаут, тревожност, депресивни състояния

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по „Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства“ към СУ “Св. Климент Охридски“;
 • Сертифициран психотерапевт и член на Световната Асоциация по Позитивна психотерапия – WAPP;
 • Сред първите дипломирани гещалт терапевти в България и член на Европейската Асоциация по Гещалт Терапия;

Опит и компетенции:

 • Член на Дружеството на Психолозите в България;
 • Автор на книгата „Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието“;
 • Над 18 години самостоятелна практика като терапевт и консултант;
 • На ежедневна база работи в областта на депресиите, панически разстройства, междуличностни проблеми, партньорство, фобии, зависимости, хранителни разстройства, психосоматика, себепознание и развитие;
 • Арт-терапия;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Публикации в блога на MindFit