Силвия Димитрова

Психосоматични симптоми и оплаквания; паническо разстройство (паник атаки); свръх емоционалност; тревожност; ниска себеоценка и самочувствие

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Дупница, Благоевград]

Образование:

  • Магистратура по „Клинична социална работа“ с психодинамично консултиране и психотерапия в Нов български университет;
  • Изучаване на EMDR психотерапия към EMDR Europe Association, EMDR – Сертификационна програма;
  • Едногодишното обучение по психодрама и група за собствен опит към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“;
  • Завършена следдипломна квалификация „Психологични интервенции при рисково и девиантно поведение“ във Варненския свободен университет;
  • Технически университет – София, електроинженер

В допълнение към академичното образование, Силвия от няколко години се интересува и изучава езотерични и духовни практики, които допринасят за нейното самопознание и самоусъвършенстване и които допълват изключително много работата ѝ като психотерапевт.

Опит и компетенции:

  • Председател на Сдружението „Знание, успех, промяна“- град Дупница с клон в град Благоевград, чийто фокус е работа с пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие.

    Силвия работи вече 16 години в тази област – създаване, развиване и управление на Консултативен център за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за подкрепа и рехабилитация на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за превенция на насилието чрез обучения на неформални групи жени, обучения на младежи, организиране на конференции и кръгли маси, обучение на представители на институции, създаване на мултидисциплинарни екипи за работа, супервизия на екипи, работещи с жени и деца, преживели домашно насилие, както и с лица, упражняващи домашно насилие. Участие като лектор в обучения, свързани с проблема домашно насилие и правата на жените.

  • Извън работата си с пострадали и извършители на насилие Силвия има дългогодишен опит в работата с хора и помощ при различни проблеми като: панически атаки, неувереност и нерешителност, тревожност, психосоматични оплаквания, посттравматичен стрес, загуба на близък човек, преминаване през житейски кризи /раздяла, загуба на работа и др./, бърнаут, натрапливи мисли, ниска себеоценка и други симптоми, които пречат на човек да се чувства здрав и щастлив.
  • Автор на книгата „Часовниковата кула“, Благоевград 2018г., ISBN: 978-619-90970-4-5, която е първата книга от поредицата „Продухване на комините“.

Мисия и подход:

На база дългогодишната ми практика, вече знам, че да помагаш истински на хората означава не само да познаваш терапевтичните методи, с който работиш. Много по-важни са самопознанието и самоусъвършенстването. Точно в това самопознание и самоусъвършенстване се случва онова, което се случва и в един психотерапевтичен процес с клиента.

Знам колко е важно един психотерапевт да е минал през собствена терапия и да е осъзнал собствените си страхове и травми, собствените си основания за подценяване. Когато си наясно със себе си, само тогава може да бъдеш истински полезен на другите. За да се занимаваш с чуждото несъзнавано, с душите на другите хора, е от особено значение да си постигнал до голяма степен вътрешна свобода. Важно е да си елиминирал максимално изтласканите страхове, несъзнаваните тревоги и травматични преживявания. Да си се освободил максимално от вътрешните си затвори. Да си победил повечето от великаните, създадени от самия теб. В противен случай има голяма опасност терапевтът да проектира върху клиента своите собствени несъзнавани тревоги и страхове. И вместо да бъде само катализатор в процеса на осъзнаването му, да го поведе по път, който не е на клиента, а на самия терапевт.

Моята мисия е да помагам на хората да бъдат здрави, хармонични и щастливи във вътрешния си свят, само така можем да имаме здраве и хармония в света около нас.

Подходът ми е основан на разбирането ми за съзнаваното и несъзнаваното и нашите реакции вследствие на нашите подсъзнателни вярвания. Съзнанието ни е съзнателно, доброволно, управляемо. Със съзнанието си ние избираме неща, върху които доброволно да се фокусираме, мислим и правим. Несъзнаваното е несъзнателно, недоброволно, неуправляемо. То усеща емоциите, които изпитваме /дори съзнателния ум да ги отрича/, създава емоционални реакции като предизвиква спомените, които имаме и помним без дори да знаем за тях. Подсъзнанието създава неволни, импулсивни действия, мисли, емоции.

Съзнателният ум анализира реалността. Чрез него взимаме решения, преценяваме мястото и времето. Подсъзнанието запазва цялата тази информация и произвежда действия автоматично /импулсивно/. Съзнателният ум е този с по-малка сила, с по-малка мощ. Подсъзнанието има огромна мощ и държи всичките ни спомени, емоции, нагласи, реакции, вярвания /позитивни и негативни/ както за нас самите, така и за другите. Чрез подсъзнателните си импулси ние не мислим как се чувстваме, не можем да избираме как да мислим или да се чувстваме, просто реагираме импулсивно.

Чрез работа с психотерапевт човек може да достигне до своите несъзнавани негативни вярвания, заради които наранява себе си и другите. Когато несъзнаваното стане съзнавано, то вече става и управляемо. Затова в терапевтичния кабинет се опитваме да разберем нашите подсъзнателни вярвания и убеждения – за да ги направим съзнателни и да ги променим. Така можем да променим и нашата реакция към неприятни за нас спомени, преживявания и случки, в които ние сме били потърпевшите, да променим отношението си към травматични събития в живота ни. Можем да преминем през тях, като се опитаме да ги възприемем различно и те вече да не са болезнени за нас, за да не продължават да ръководят живота ни в негативна и нежелана посока.

Вход