Петя Андреева

Междуличностни и семейни взаимоотношения, индивидуални трудности

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

  • Бакалавър по психология – ЮЗУ „Неофит Рилски“;
  • Магистър по детско-юношеска психология – СУ „Св. Климент Охридски“;

Опит и компетенции:

Петя е семеен консултант и личен опит в психодрама – ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“. Нейните професионални интереси и опит са свързани най-общо с въпросите за отношенията – партньорски, семейни, между родители и деца, както и с темите, свързани с индивидуалните трудности, тревоги и страхове.

Мисия и подход:

Практиката ми е ориентирана към семейните процеси, проблеми и конфликти, както и към взаимоотношенията между хората (партньорски, родителски и професионални), отглеждането и възпитанието на деца, справянето с житейски проблеми и кризи, раздели и загуби. Провеждам индивидуални и семейни консултации.

Много са причините, които ме поведоха по този професионален път. Една от тях е убеждението ми, че опознавайки себе си, човек се променя и развива възможностите си. Вярвам, че носим в себе си отговорите, които търсим.

Работата ми като психолог е да подкрепям хората, които търсят отговори и решения, да ги придружавам и да им партнирам, докато ги намерят, проверят и утвърдят. Всеки човек преживява по свой личен начин живота, съответно ще открие и свой собствен начин за справяне и развитие.

Вход