Нонка Данчева

Tревожност, стрес, депресии, разрешаване на конфликти чрез медиация, работа с емоции

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистърска степен по Психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с тема на дипломна работа: „Влияние на емоциите върху психосоматичния статус на личността“;
 • Юрист с практика по наказателни производства;
 • В магистърско обучение и специализация към ВСУ „Черноризец Храбър” – „Съдебни психологически експертизи”;

Опит и компетенции:

 • Основател на Център за психологическо консултиране и НЛП коучинг;
 • Член на Дружеството на психолозите в България, BG-RP 2272-2634 (6001);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);
 • Обучителен курс по „Психотерапия“ в психотерапевтични модалности (Психодинамика, Психодрама, Гещалт терапия, Позитивна психотерапия, Арт-терапия и КПТ) към център „Амарна“;
 • Обучение „Мотивационно интервюиране“;
 • Консултант Хранителни нарушения – Асоциация Уникал, д-р Е. Павлова;
 • Консултант Психосоматика – Analysing Minds, д-р Г. Кабаджова;
 • Треньор по Емоционална интелигентност – БИСЕИ;
 • НЛП Мастер практик и коуч – НЛП България;
 • Медиатор, вкл. и Семейна Медиация към Министерство на правосъдието;
 • Курс и личен опит с програма Приложна психология и психотренинг, д-р Хр. Гешанов;
 • Курс лична програма Лайфкоуч с Арттерапия, доц. П. Митева;
 • Курс по ароматерапия, ЦПО към „Арконнико“;
 • Множество индивидуални и групови тренинги, семинари и обучения;

Нонка Данчева извършва психологическо консултиране и личен лайф коучинг.

Основните направления в работата ѝ с възрастни включват: депресивни и тревожни състояния, екзистенциални проблеми, личностни разстройства, фобии, паник атаки, паническо разстройство, психотелесни състояния и разстройства, нарушения на съня, превенция и справяне със стрес, умора и бърнаут, женско здраве, хранителни разстройства.

Провежда консултации, обучения в групи и тренинги свързани с личностно развитие, мотивация, интелигентна емоционалност.

В практиката си има опит в холистичната терапевтична подкрепа, както и в областта на криминалистиката, юридическата и съдебна психология, работа с правораздавателни институции.

Ръководи се от принципите на приемане – етичност към Вас и Вашето страдание; спазване на личните граници и неосъдително отношение; съобразяване с готовността Ви да изследвате всяка от поставяните теми; професионална компетентност.

Използва системен подход в Интегрална Терапевтична Програма, включващ разнообразни терапевтични инструменти, спрямо индивидуалните потребности на клиента.

Мисия и подход:

Уважавам човешката личност и вярвам, че човекът е единна интегрална съвкупност от интелект, характер, познавателни процеси, мисли, чувства и емоции, привички и навици, нагласи, поведение. Всеки от нас има своето светоусещане и разбиране за нещата и света, а понякога не е в състояние да се справи със своите психични затруднения и вътрешни конфликти.

Именно в такива случаи или моменти човек има нужда от подкрепа, разбиране, приемане и за мен е важно да съм там, до него и да мога да ги дам.

Със своята организираност, емпатия и творчески подход съм на разположение за консултиране и изготвяне на стойностна програма, изцяло съобразена с индивидуалните нужди на Клиента.

С лекота и непринудено създавам атмосфера на сигурност, доверие, споделяне, което прави възможно Клиентът, чрез научаване и усвояване на уменията на емоционалната интелигентност, да може да овладее неприятните си усещания; да разпознае и назове своите емоции; да ги осъзнае и приеме.
С моя подкрепа, през различните инструменти, техники и методики, които използвам, клиентите ми се въодушевяват и вдъхновяват, работят самостоятелно и израстват, а също така и заедно анализираме и синтезираме техните споделяния, водещи ги до осъзнаване и себеразбиране, до откриване на знанието, скрито във всеки един от тях.

Именно цялостното и отговорно подхождане към терапевтичните консултации с мен, помага на хората да се научат навреме да разпознават и осъзнават мисловните си модели и стратегии, което ги води към повишаване на тяхната жизнена активност, индивидуална стресоустойчивост и работоспособност, подобряване на тяхното здраве, качеството на живот, социалната ангажираност, комуникация и взаимоотношения, както и към развиване на творческия им потенциал и умения.

Вход