Мира Василева

Психоаналитична терапия, когнитивно поведенческа терапия

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавърска степен по Клинична психология в Московски университет;
 • Бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология и психопатология на развитието във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Опит и компетенции:

 • Транзакционен анализ – в процес на сертифициране;
  Сертифициран Монтесори терапевт;
 • Сертифициран Арттерапевт;
 • Сертифициран Медиатор;
 • Сертифициран специалист за Скрининг тест DESK 3-6;
  Сертифицират Инструктор „Йога на смеха“;
 • Участие в множество стажове и обучения в различни терапевтични модалности, които са свързани с обучение за работа с психични разстройства, работа с деца, тийнейджъри и възрастни, различни семинари;

Към момента Мира Василева практикува като психолог в детска градина и има самостоятелна практика в София, ул. Жолио Кюри 20;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Вход