Магдалина Алтаванска

Екзистенциална психология, развитие на личностния потенциал, управление на конфликти, тревожност, депресия, бърнаут

Български, английски

Продължителност: 60-90 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър-Психолог специалност „Психология и Психопатология на развитието“ ВСУ „Черноризец Храбър“;
 • Дипломиран Арт терапевт, НБУ – София;
  Сертифициран Интегрален Коуч, Интегрална Академия – Будапеща;
 • Сертифициран НЛП – Практик;
 • Сертификационни обучения: Арт терапия. Експресивна Арт терапия. Арттерапия при деца. Кризисна интервенция при деца, Институт за експресивни изкуства и терапия;
 • Продължаващо обучение под супервизия: психотерапевт в направлението на Логотерапия и Екзистенцанализа по Виктор Франкъл към Българско дружество по Логотерапия и Екзистенцанализ, съвместно с Европейска Академия по Логотерапия и Психология, Виена.

Опит и компетенции:

 • Основател на Екзистеа – за живот със смисъл;
 • Член на Дружеството на психолозите в България;
 • Опит със семейства, засегнати от Хънтингтън заболявания и фасилитиране на групи за подкрепа към Българска Хънтингтън Асоциация, Център за хора с редки заболявания;
 • Психологично консултиране и подкрепа:
  ⮚ за здравословна идентичност;
  ⮚ за възстановяване на равновесието и градивен изход при житейски промени (лични или професионални), със съпътстващите ги тревожност, страх, загуба на сигурност;
  ⮚ при екзистенциални кризи (липса на смисъл, раздяла, заболяване, смърт);
  ⮚ при сидром на професионално изчерпване със симптоми на умора, неудовлетворение, депресия;
  ⮚ при конфликти – вътрешни и междуличностни;
 • Фасилитиране на групи за личностно развитие и екипност;
 • Основател и управител на Арт център за личностно развитие за деца и възрастни (предходно);

Мисия и подход:

Мисията на Екзистеа е да вдъхва сила, надежда, достойна утеха за хората при житейски предизвикателства и да им помага да възстановят усещането си за цялост като възобновят вътрешната си сила и устойчивост, преоткрият нови възможности и трансформират живота си в смисъл и ценност.

Дълбоко ме е грижа за човека, който стои пред мен, протегнал ръка за помощ в труден момент от живота си. Има нещо много силно и свещено в това да бъда допусната до неговите най-дълбоки преживявания и да му помогна да открие своите отговори. Аз вярвам, че в трудността се намира и възможността и че здрав и непоклатим вътрешен център е извор на сила и сигурност.

Логотерапията и арт терапията са не само подходи, които използвам в своята психологична практика, но и начин на живот. Всеки от нас твори живота си ежедневно с изборите, които прави; с поведението и взаимодействието си с другите; с отношението си към непроменимото и дори с умението си да страда. А това е основна концепция в логотерапията и фундамент за смислен и пълноценен живот.

Вход