Categories

Калоян Божанов

Калоян Божанов

Междуличностни отношения, страх и тревожност, панически атаки и депресивни състояния, изграждане на полезни навици и житейска промяна

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

  • Магистърска степен по „Психология“ с тема на дипломна работа: „Предизвикателства пред кариерното консултиране на учениците от 10 до 12 клас“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
  • В обучение по психотерапия към БИГТ (Български институт по гещалт терапия);

Опит и компетенции:

  • Кореспондентски курс – „Приложна психология и психотренинг“ – при проф. Христо Гешанов;
  • Обучение „Фамилни констелации“ – Прафул Сарачино (Италия), Свагито Лийбермайстер (Германия) и Елица Великова – „Институт за терапия и експресивни изкуства“ – гр. София;
  • Обучение под супервизия – „Първична терапия и работа с детски травми“ („Праймъл терапия и работа с вътрешното дете“) – „Институт за терапия и експресивни изкуства“ – гр. София;
  • Обучение за „Страхове и сенки в партньорството“ на немският терапевт – Милан Кармели;
  • Инструктор по методът на д-р Брус и д-р Джоан Дю – „Епигенетични лечебни цикли“ (K-Power);
  • Обучение – „Йога на смеха“ – Йога на смеха България;

Мисия и подход:

Калоян е мъж, който променя статуквото в България, че е срамно и неестествено мъжете да работят за своето психично здраве и да стават цялостни и много по-успешни във взаимоотношенията, бизнеса и живота си. Помага на мъже, жени и младежи да живеят по-свързани със себе си и своите ценности, да осъзнаят своите приоритети и силни страни, да развият своя човешки личностен потенциал.
Вярва, че човек може да постигне онова, за което мечтае, стига да освободи всичко ненужно и болезнено от плещите си и да разгърне вътрешния си ресурс и това, за което е роден.

През 2017 г. – 2018 г. Калоян специализира в областта на трансперсоналната психология, в частност метода „Фамилни Констелации“, който използва в индивидуална и групова терапия. Изучава и преминава през супервизия и използва основно метода на американския лекар д-р Артур Янов за работа с травматични събития от детството, свързване с вътрешното дете и човешкия творчески потенциал – „Primal Therapy“, през който е преминал и самия Джон Ленън, като своя лична трансформация.

Използва още техники на себеанализ и рефлексия, медитация, метода “Епигенетични Лечебни Цикли“ от д-р Брус и Джоан Дю от Нова Зеландия, за който се сертифицира като преподавател и Инструктор през 2019 г. Преминава през индивидуален трансформиращ кореспондентски курс на именития проф. Христо Гешанов, работил с Юрий Гагарин и с огромен принос към съвременната психология, физика, космонавтика и още множество области на човешкото познание.

Калоян има над 500 часа консултативна работа с клиенти – мъже, жени, деца и юноши от цяла България, Европа и Америка. През учебната 2019 г. – 2020 г. работи като училищен психолог и именно работа му с децата и юношите е неговият най-голям стимул и мисия за развитие на човешкия потенциал и безграничните възможности на личността.

Работи с тийнейджъри и възрастни. Работи и с двойки, които имат проблем с комуникацията помежду си, чувстват, че изпитват страхове или обвинения към другия, или усещат че нещо, не е същото и имат нужда от следваща стъпка и ново ниво във взаимоотношенията си.

Клиентите, които се обръщат към него най-често го правят, защото твърде дълго са се съгласявали и пренебрегвали себе си в името на токсична връзка, в която главно те са били даващите. Съответно са получавали много малко и се чувстват ограбени, изоставени, използвани, наранени и огорчени. В екипната работа с Калоян те успяват да намерят себеуважението към тях самите, да се свържат със своите ценности, да се научат да отстояват своите граници, да защитават себе си и да не правят всичко и на всяка цена, за да задържат партньор в живота си. Клиширано казано: „да обикнат себе си по начин, който заслужават.“

Помага основно на своите клиенти да направят житейска промяна, която твърде дълго са отлагали, да се освободят от токсични партньорски взаимоотношения, в които са зациклили от години и да осъзнаят защо са там, да намерят своите ресурси, ценности и силни страни, потенциали, които всички носим, да направят дори кариерен завой и промяна на настояща неудовлетворяваща работа и среда. Да разберат за своите вече остарели модели на поведение и да ги заменят с нови и работещи. Да използват своите силни семейни дадености и възпитание и да се освободят от старите, които в днешния развиващ се свят вече не помагат.

Създател е и на безплатното приложение за психологическа превенция и житейска промяна – ДНК-Любов Premium App.