Ина Тонева
Ина Тонева

Тревожност, травматични преживявания, подкрепа в динамиката на съвременния свят

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

  • Магистър психолог – Обща психология на английски (СУ Св. Климент Охридски) – 2021-2023
  • Гещалт психотерапия- 2019-2023 (имам още два модула преди завършване на обучението). Към момента имам права за гещалт консултант под супервизия.
  • Травма и пристрастявания – 2022 (18 h)
  • Травма – по пътя на възстановяване – 2022 (18h)
  • Психопатология от перспективата на Гещалт подхода – 2022/2023 (48h)

Опит и компетенции:

  • От май 2022 година – сесии с клиенти
  • От 15 години –  преподаване в областта на подготовка на авиационни кадри
  • От 5 години –  преподаване на  Човешки фактор в авиацията на авиационен технически пероснал и пилоти.

Мисия и подход:

Вярвам в подкрепата, особено в динамиката на съвременния свят и постоянно подменящите се условия, в които работим и живеем. Вярвам в потенциала на всеки един от нас да се справя и адаптира към средата и подкрепата като ресурс, който заземява и успокоява динамиката. Информацията около нас се движи толкова бързо и в такива полярности че често губим точката на баланс в ежедневието си, особено носейки част от багажа на поколенията със себе си.

Абонирай се за нашия бюлетин

Ако искаш пръв да научаваш за новостите покрай MindFit.

Вход