Дима Богданова

Депресивни и тревожни състояния, затруднения в личната или професионалната комуникация, житейски кризи, личностно израстване

Български, английски

Продължителност: 45 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

  • Магистратура „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ 2010 – 2012г., Нов български университет, гр. София;
  • Бакалавър „Психология„ 2006 – 2010г., ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;
  • Регулярно посещава сертифицирани семинари и обучения на теми, свързани с теориите и техниките на психоаналитичната психотерапия, както и такива, свързани с психичните страдания на личността и психосоматичните проявления на болестта;

Опит и компетенции:

  • Член на Дружеството за психоаналитична психотерапия;
  • Член на Дружеството на психолозите в Република България;
  • От 2011г. Дима Богданова има частна терапевтична практика, като от 2020г. е част от екипа на Ателие Афект;
  • От 2019 г. е и психолог към ДКЦ Асцендент, София;
  • През 2016 г. работи като психолог към Център за обществена подкрепа „Славейков“ към Институт по социални дейности и практики, гр. София;
  • През 2014 г. и 2015 г. е психолог към Фондация „Асоциация Анимус“ гр. София;
  • В периода от 2007 г. до 2009 г. е консултант към „Телефон на доверието“ БЧК Пловдив. Проведени стажове в Психиатрична клиника ВМА, Университетска болница „Лозенец“, Клиника по диализно лечение към Университетска болница Александровска и други;

Мисия и подход:

Практикува с възрастни и юноши по метода на психоаналитичната психотерапия. Това е подход, който цели задълбочаване на самопознанието и разбиране на влиянието на миналото върху сегашното поведение и проблеми. Работи с хора с тревожна и депресивна симптоматика – паник атаки, проблеми със съня, обсесивни мисли и страхове и други, както и с хора, изпитващи затруднения в личната или професионалната комуникация, преминаващи през различни житейски кризи, или търсещи личностно израстване. Провежда и кризисни интервенции, психологическа подкрепа и родителско консултиране.

Вход