Маринела Беделева

Маринела Беделева
Маринела Беделева

Депресия, психосоматика, личностно развитие и самоусъвършенстване, зависимости, управление на стреса, тревожност, паник атаки

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София, Пловдив]

Образование:

 • Бакалавър по психология, НБУ, София със специализация „Психични нарушения“
 • Магистър по позитивна психология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Сертифициран хипнотерапевт, член на Българска асоциация по хипноза
 • Обучаващ се психодрама терапевт в школа „Психодрама“, 1-во ниво
 • Сертифициран хранителен консултант/ нутриционист
 • Редица обучения и семинари по различни психологически теми: паник атаки, тревожност, депресивни състояния, тренинги за личностно развитие и самоусъвършенстване, развиване на емоционална интелигентност

Опит и компетенции:

 • Стаж към института по психология на МВР, както и в психиатрията към военномедицинска академия
 • Корпоративен психолог и уелнес коуч за над 50 служители във фирма
 • Работи в кабинети в София и Пловдив

Мисия и подход:

Да бъда психолог и терапевт е моето призвание. За едно от най-важните неща намирам връзката между клиент и терапевт, в чиято основа стои доверието, което постепенно се изгражда. В практиката си стъпвам на принципите на екзистенциалната терапия и хуманистичния подход, а именно емпатия, свързване, приемане и подкрепа.
Извършвам индивидуални консултации, като фокусът ми е насочен в две области – травма терапия – травмата като част от душата, личността, психиката и тялото на човек и позитивната психология – осъзнаване и изследване на силните страни, които всеки един от нас притежава.
Вярвам, че всеки човек притежава уникален вътрешен ресурс, който понякога е приспан и заглушен и има нужда да бъде събуден и осъзнат. Целият ни живот е приключение; път, който трябва да извървим. От нас зависи дали ще го изживеем приключенски и ще научим уроците, които са ни били зададени да бъдат научени, или просто ще минем през него, незабелязвайки знаците.

Реджина Господинова

Реджина Господинова

Сфери на дейност

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Пловдив]

Образование:

Завършва бакалавърска степен по Психология в програмата за обучение на английски език към Нов български университет през 2018 г. и магистърска степен в направление Психоаналитични науки към колежа Бъркбек, част от Лондонския университет през 2021 г. И двете дипломи взима с отличие, като по време на обучението си преминава през клинични стажове и лабораторни практики и е избрана за участие в разменни проекти с Ягелонския университет в Краков и Университета в Тренто (Италия), където учи магистърска програма Когнитивна невронаука.

През 2015 г. започва обучение за психотерапевт към две психотерапевтични школи, официално признати от Българската асоциация по психотерапия: Психодрама (групова и индивидуална терапия) и Лаканианска психоанализа. От 2014 г. до момента участва в различни национални и международни семинари, конгреси, конференции и допълнителни обучения в сферата на психологията, психоанализата, психодрамата и социалните иновации:

 • Group dynamics in small groups and the leader’s tasks
 • Psychodramatic ego-state therapy with children
 • IV Национална конференция “Психодрама: сцена и реалност“
 • XIII FEPTO Conference, The tree of life: Tradition and renewal
 • Теоретични семинари на Българско Общество за Лаканианска психоанализа: от 2016-до момента
 • Клинични работни дни, Българско Общество за Лаканианска психоанализа и New Lacanian School
 • Клинична лаборатория на СИЕН България “Детето и неговите симптоми“
 • Картели към Българско Общество за Лаканианска психоанализа “Детските психози“ и “Случаят Дора: Хистерията“
 • Тренинг “Личностни разстройства“, Център за психологически тренинги и консултации “Амарна“

Опит и компетенции:

От 2014 г. до момента Реджина Господинова работи като психолог-консултант и координатор проекти към Българска Хънтингтън асоциация – пациентска организация, застъпник за хората с редки болести в България. До 2020 г. работи в самостоятелна практика в София и като училищен психолог и ръководител на Екип за личностно развитие и подкрепа към 15 СУ Адам Мицкевич. През 2017-2018 г. преминава стажове към ВМА София, отделение по Психиатрия и военна психология и към Терапевтична общност Ново начало. През 2021 г. се премества в Пловдив и отваря самостоятелна практика.

Като допълнителна дейност развива психологически блог с цел повишаване на информираността и борба със стигмата относно психичното здраве.

Oт 2018 г. насам е съорганизатор и на безплатни информативни събития в София и Пловдив.

Публикации:

 • Господинова, Р., Добрева, Ю. (2021). Конструиране на методика за изследване на стреса и благополучието на юноши в пандемична обстановка “WellBe“. Сборник с доклади от Втора международна научна конференция “Иновации и конкурентоспособност“, 25.11.2021, 120-132.
 • Доклад “Conducting psycho-social research“ на Зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология“, 25-28.02.2021.

Мисия и подход:

Реджина Господинова работи за подобряване на психичното здраве както в групова, така и в индивидуална рамка с възрастни и деца. Работата ѝ с възрастни е в различни сфери. Тя смята, че психотерапевтичната работа не се разделя на отделни проблеми, тъй като зад тях стоят общи за всички хора психични процеси и психотерапевтът, който може да помогне с един проблем, би следвало да може да работи и с останалите.

Специализира в консултирането на хора с увреждания и редки заболявания, в резултат от дългогодишната си работа в пациентска организация за редки болести. Организира и детски групи за развитие на социални умения и емоционална интелигентност с деца на възраст от 4 до 11 години.

Георги Добрев

Георги Добрев

Тревожни и депресивни състояния, проблеми в работата, морален тормоз на работното място и/или в междуличностните отношения, емоционален дисбаланс и трудности в отношенията, личностно развитие

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавърска програма по психология със специализация „Психични нарушения“ към Нов български университет;
 • Магистърска програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ към Нов български университет;
 • В ход – обучителна група за психодрама психотерапевт в Институт за психотерапия „Орфеус“;
 • Психодраматична група за личен опит към Институт за психодраматични практики „Хирон“;
 • Базов тренинг с OH CARDS. Институт OХ карти – България, София и Център за детско развитие и психологическо консултиране „Cognitiva“. Сертификат № 1130073;
 • Базово Консултиране при Хранителни Нарушения (ХН), Ниво I., УНИКАЛ Онлайн Институт;
 • Обучение Trauma Series: Strategies for strengthening child-caregiver attachment when supporting families impacted by trauma, Kristine Kinniburgh. Giunti Psychometrics Bulgaria
 • Член на Дружеството на психолозите в Република България – BG RP 2574 – 2634 (6001)
 • Психодрама и действени методи при работа с групи от юноши към Институт за психотерапия „Орфеус“

Опит и компетенции:

Проведени стажове и придобит практически опит в:

 • Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“;
 • Център за детско развитие и психологическо консултиране „Cognitiva“.
  Фондация „Надежда за малките“;
 • Проект „Живот на килограм“;
 • Институт по психология към Министерство на вътрешните работи;
 • Военномедицинска академия, гр. София, Клиника по психиатрия;
 • Основно училище „Христо Ботев“, гр. Ракитово;
 • Психолог към ЕТ „Нина Ричи“;
 • Възпитателно училище – интернат, „Ангел Узунов“, гр. Ракитово;
 • В ход – Психолог и мениджър на „Инсайт – Георги Добрев“ ЕООД;
 • Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.
 • 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, гр. София;

Психологически изследвания:

 • Връзка между морален тормоз на работното място и демографски показатели на служителите (2021 г.);
 • Връзка между тормоз на работното място, личностни черти по модела на Айзенк и демографски показатели на служителите (2021 г.);
 • Връзка между депресия, алекситимия, негативен афект и качество на съня в нормативна извадка (2023);
 • Тревожността: същност итехники за справяне“ по НП. „Заедно за всяко дете“ Модул II, ИПГИТ „Алеко Константинов“, гр. Велинград (2022);
 • Моралният тормоз на работното място (2024);
 • Качество на съня (2024);

Публикации:

 • Книга: „Моралният тормоз на работното място, опустошителното явление в организацията“, юни, 2022 г.

Авторски събития и семинари:

 • Уебинар на тема „Моралният тормоз на работното място“ (12.03.2022 г.);
 • Уебинар на тема „Моралният тормоз в междуличностните отношения“ (09.04.2022 г.);
 • Уебинар на тема „Dating Apps – психологически аспекти“ (16.05.2022 г.)

Мисия и подход:

Целта на Георги е да изгради топло и подкрепящо пространство за съвместна работа с клиентите си. В своята дейност се фокусира не само върху изследването на процесите, довели до дискомфорт, но и върху използването на индивидуален подход, съобразен с уникалната личност на всеки клиент.

Светослава Калдерон-Георгиева

Светослава Калдерон-Георгиева

Преодоляване на различни поведенчески проблеми, отнасящи се до човешките взаимоотношения и комуникациите в детската градина

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

 • Бакалавър психология, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Магистър приложна психология, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Следдипломна квалификация Училищно консултиране; ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Допълнителна квалификация Арттерапия и трудотерапия;

 • 2015 г. – базисен курс по позитивна психотерапия, гр. Варна;

 • 2016 г. – обучение „Използване на коучинг-подход в училище“, гр. Варна;

 • 2017 г. – Научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“, гр. Велико Търново;

 • 2018 г. – тренинг-семинар „Психодраматични техники в помощ на
  психодинамичния процес в позитивната психотерапия“, гр. Варна;

 • 2018 г. – съвместно обучение на Карин дом и МУ „Д-р П. Стоянов“ – гр. Варна „Характеристики на аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст“, гр. Варна;

 • 2018 г. – Научнопрактическа конференция „Зеленият двор“ в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“, гр. Варна;

 • 2018 г. – Национална конференция „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващо образование“, гр. Варна;

 • 2019 г. – обучителен курс „Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование“, гр. Шумен;

 • 2019 г. – Работилница за учители – визуалното мислене в подкрепа на ученето, гр. Варна;

 • 2019 г. – курс „Арт техники в психотерапията“, гр. Варна;

 • 2019 г. – Първа конференция за представяне на подхода Реджо Емилия в България „Образът на детето“, гр. Варна;

 • 2019 г. – обучение „Идентифициране на специфични състояния при деца в предучилищна възраст“, гр. Варна;

 • 2021 г. – допълнителна квалификация „Арт терапия и трудотерапия“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Опит и компетенции:

 • Психолог в детска градина;
 • Частна практика;
 • Работа по европейски проекти (Project Emancipatory Skills for Food Transition, Project Bionest).

Мисия и подход:

Светослава разработва програми за преодоляване на различни поведенчески проблеми, отнасящи се до човешките взаимоотношения и комуникациите в детската градина. Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им, извършва индивидуално и групово консултиране при необходимост, като работи по специално изготвена програма с деца със СОП.

Мисията ѝ е грижата за психичното здраве да бъде достъпна за повече хора, както и да стане водещ приоритет за обществото.

Мариана Кутова

Мариана Кутова

Тревожни и депресивни състояния, паник атаки, бърнаут, зависимости, емоционални и отношенчески проблеми, житейски кризи, загуби и раздели

Български

Продължителност: 55 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър по психология в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград;
 • Магистърс по Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов български университет;
 • Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПТ и психодрама към ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“ – психотерапевтично ниво.
 • Индивидуално обучение по въведение в клиничната психология, психодиагностика и психологическо консултиране в МБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“;
 • Завършен курс по приложение на КПТ при лица зависими от психо-активни вещества;
 • Сертифицирани обучения: Когнитивно поведенческа терапия – личен опит, базови и специализирани умения, супервизия; Динамично интервю и базови терапевтични умения; Когнитивно поведенческа терапия при здравна тревожност; Когнитивно поведенческа терапия при социална тревожност;
 • Дипломиран психодрама асистент към ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“;

Мариана Кутова е психолог и психотерапевт в гр. София с над 7 години опит. Предлага психологическо консултиране и практикува индивидуална и групова психотерапия. Работи с възрастни преминаващи през тревожни и депресивни състояния, паник атаки, бърнаут, зависимости, емоционални и отношенчески проблеми, житейски кризи, загуби и раздели.

Мариана Кутова е специализирала като клиничен психолог в Отделение по психиатрия към Военномедицинска академия. Участва в европейски проекти за подкрепа на хора с онкологични заболявания. До 2019 г. работи като психолог и консултира пациенти във Второ отделение по медицинска онкология към МБАЛ Сердика София. Към момента е част от екипа специалисти на Център Калей София.

Опит и компетенции:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Боряна Ангелова

Боряна Ангелова

Партньорски взаимоотношения, загуба, вземане на решения, увереност и самооценка, тревожни състояния

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • 2013 г. – Бакалавър Социална и Организационна Психология към Нов Български Университет, София;
 • 2017 г. – Психотерапевтично образование – Психодрама асистент към Институт „Хирон“, София;
 • 2018 г. – Обучение за терапевтични умения към Динамика – център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране;
 • 2019 г. – Психотерапевтично образование – Психодрама терапевт към Институт „Хирон“, София;
 • 2019 г. – Обучител в бизнеса – към Институт за психодраматични практики “Хирон”;
 • 2021 г. – Магистър Психология на Личността към Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“.
 • 2020 г. – „Умения за водене на преговори и ефективна комуникация“ by Tecnológico de Monterrey;
 • 2020 г. – Обучение как да повишим ефективността от ученето;

Опит и компетенции:

 • Член на Българско дружество по психодрама и групова терапия;
 • Член на Българско дружество по психотерапия;
 • Член на Българско дружество на психолозите;
 • Регистриран психолог с номер: BG RP 2424 – 2634 (6001, 6004) в Публичния регистър на психолозите.
 • Регистриран психотерапевт с номер: № 086/2022 в Публичния регистър на психотерапевтите.
 • Множество участия в годишни конференции, курсове, практики, надграждащи обучения и семинари по психотерапия;
 • 2022 – 2025 Член на Управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия;
 • 2022 – Психолог към Националната комисия за категоризация на филми;

От 2017 г. успоредно с частната си практика като психолог и психотерапевт под супервизия, работя и като треньор на меки умения и предлагам организационно консултиране и обучения в бизнеса. Организирам семинари за личностно развитие и себепознание. Автор на редица статии за психичното здраве и справяне с трудностите в ежедневието.

Мисия и подход:

Всеки един от нас може да се справи много по-лесно с препятствията по пътя си, само когато има култура за своите собствени ресурси. Ако разпознава и преработва емоционалните си състояния. Ако умее да поиска помощ и не се страхува да бъде спонтанен. Ако повярва в себе си!

Психотерапията като професия за мен е вдъхновение и надежда, че можем да бъдем по-съзнателни и истински в ежедневието си. Можем да се свързваме автентично без маски, без роли, без предразсъдъци и без очаквания, с доверие в нас като общество.

Преди да започна да развивам практиката си като психотерапевт работех в сферата на Човешките ресурси в бизнеса. Отчетлива нужда на повечето служители беше възможността да развиват меките си умения – да бъдат по асертивни, да умеят да отстояват позициите си, да могат да ръководят екипи, да си позволят да изразят спонтанността си.

Много от тези умения се градят с времето и са необходими и в личния ни живот под една или друга форма. Често очакванията ни към нас самите са по-големи и недостижими в сроковете, които сами си поставяме. Това поражда усещане за несправяне и дори тревожност. Успоредно с това нуждата да бъдем разбрани и приети от другите, да имаме близост с околоните започва да става по-крещяща. Този голям вътрешен конфликт води клиентите към избора да започнат да гледат навътре в себе си и да търсят собствените си спирачки и ресурси за справяне.

Във времена на несигурност от бъдещето и заплаха за физическото ни здраве, все повече хора сменят източниците си на сигурност. Психотерапията помага човек да успее да открие собствените си непроменими източници на сигурнсот и да приеме несигурността в живота.
Психотерапията помага на човек да бъде много по-спокоен със случващото се в живота му. В процеса на терапия човек се научава да се слуша, да разделя чуждите нужди от своите, да приема трудните ситуации и да почита емоциите си, като им дава пространство да присъстват в живота му. Целият този процес накрая помага на клиента да изгради една стабилна вътрешна мотивация за справяне с предизвикателствата в живота – заради своето собствено добруване и за да има възможност да изгради пълноценни взаимоотношения с хората около него.

Моята лична мотивация да практикувам е желанието да повървя заедно с клиента по неговия път. Да бъда като огледало за човек, които има нужда да разбере повече за себе си и да го подкрепя в неговото лично израстване, намирайки автентичния за него начин за справяне предизвикателствата в живота.

Публикации в блога на MindFit

Categories

Ивет Иванова

Ивет Иванова

Тревожност, паник атаки, бърнаут, страхове, несигурност в собствената личност и ниска самооценка, трудности в общуването с другите, проблеми в партньорските взаимоотношения, депресивност и потиснатост, преодоляване на скръб и загуба, личностно израстване

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър: Психология с профил Психични нарушения в Нов български университет;
 • Магистър: Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов български университет;
 • Дипломиран психодрама асистент към институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг“; Пълноправен член на Камарата на обучителните институти (TIC) към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA) и Европейската федерация на психодрама обучителните организации (FEPTO);
 • Пълноправен член на Българско дружество по психология под номер BG RP 2423 – 2634 (6001).

Опит и компетенции:

 • Към момента Ивет Иванова работи като психолог и психотерапевт в център „Промяна“, както и като психодрама водещ, работещ под супервизия, в групи за психотерапия.
 • Специализирала е като клиничен психолог в Отделение по ендокринология на СБАЛАГ „Майчин дом“. Била е стажант психолог в Отделение по психиатрия към Военномедицинска академия. Работила е като психолог с пълнолетни младежи от рискови групи във фондация “Конкордия” и в Агенция за запознанства “Гара за двама”.

Мисия и подход:

Вярвам, че да се опитваме да живеем щастлив живот не означава да отричаме негативните емоции или да се преструваме, че се чувстваме радостни през цялото време. Всички се сблъскваме с несгоди и в резултат на това е напълно естествено да изпитваме гняв, тъга, разочарование и други негативни емоции. Да се ​​предложи друго би означавало да се отрече част от човешкото състояние. Намирам за важно и за своя лична мисия да бъде нормализирано говоренето за психичното здраве, защото това е пътят, по който то би могло да стане по-достъпно и работещо за общото благосъстояние на обществото ни.

Като специалист за мен е важно да създам пространство, в което другите да могат да бъдат, да чувстват, да изпитат безусловно приемане и да си позволят да опознаят себе си по-добре. Вярвам, че само така човек започва да се освобождава от страховете и тревожностите, които е „замел под килимчето“ и не е знаел откъде идват. Вярвам, че в процеса на терапия „нещата под килимчето“ започват да намаляват и с времето човек осъзнава, че става по-стабилен, по-устойчив на трудностите в живота и по-свързан със себе си.

Силвия Димитрова

Силвия Димитрова

Психосоматични симптоми и оплаквания; паническо разстройство (паник атаки); свръх емоционалност; тревожност; ниска себеоценка и самочувствие

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Дупница, Благоевград]

Образование:

 • Магистратура по „Клинична социална работа“ с психодинамично консултиране и психотерапия в Нов български университет;
 • Изучаване на EMDR психотерапия към EMDR Europe Association, EMDR – Сертификационна програма;
 • Едногодишното обучение по психодрама и група за собствен опит към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“;
 • Завършена следдипломна квалификация „Психологични интервенции при рисково и девиантно поведение“ във Варненския свободен университет;
 • Технически университет – София, електроинженер

В допълнение към академичното образование, Силвия от няколко години се интересува и изучава езотерични и духовни практики, които допринасят за нейното самопознание и самоусъвършенстване и които допълват изключително много работата ѝ като психотерапевт.

Опит и компетенции:

 • Председател на Сдружението „Знание, успех, промяна“- град Дупница с клон в град Благоевград, чийто фокус е работа с пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие.

  Силвия работи вече 16 години в тази област – създаване, развиване и управление на Консултативен център за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за подкрепа и рехабилитация на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за превенция на насилието чрез обучения на неформални групи жени, обучения на младежи, организиране на конференции и кръгли маси, обучение на представители на институции, създаване на мултидисциплинарни екипи за работа, супервизия на екипи, работещи с жени и деца, преживели домашно насилие, както и с лица, упражняващи домашно насилие. Участие като лектор в обучения, свързани с проблема домашно насилие и правата на жените.

 • Извън работата си с пострадали и извършители на насилие Силвия има дългогодишен опит в работата с хора и помощ при различни проблеми като: панически атаки, неувереност и нерешителност, тревожност, психосоматични оплаквания, посттравматичен стрес, загуба на близък човек, преминаване през житейски кризи /раздяла, загуба на работа и др./, бърнаут, натрапливи мисли, ниска себеоценка и други симптоми, които пречат на човек да се чувства здрав и щастлив.
 • Автор на книгата „Часовниковата кула“, Благоевград 2018г., ISBN: 978-619-90970-4-5, която е първата книга от поредицата „Продухване на комините“.

Мисия и подход:

На база дългогодишната ми практика, вече знам, че да помагаш истински на хората означава не само да познаваш терапевтичните методи, с който работиш. Много по-важни са самопознанието и самоусъвършенстването. Точно в това самопознание и самоусъвършенстване се случва онова, което се случва и в един психотерапевтичен процес с клиента.

Знам колко е важно един психотерапевт да е минал през собствена терапия и да е осъзнал собствените си страхове и травми, собствените си основания за подценяване. Когато си наясно със себе си, само тогава може да бъдеш истински полезен на другите. За да се занимаваш с чуждото несъзнавано, с душите на другите хора, е от особено значение да си постигнал до голяма степен вътрешна свобода. Важно е да си елиминирал максимално изтласканите страхове, несъзнаваните тревоги и травматични преживявания. Да си се освободил максимално от вътрешните си затвори. Да си победил повечето от великаните, създадени от самия теб. В противен случай има голяма опасност терапевтът да проектира върху клиента своите собствени несъзнавани тревоги и страхове. И вместо да бъде само катализатор в процеса на осъзнаването му, да го поведе по път, който не е на клиента, а на самия терапевт.

Моята мисия е да помагам на хората да бъдат здрави, хармонични и щастливи във вътрешния си свят, само така можем да имаме здраве и хармония в света около нас.

Подходът ми е основан на разбирането ми за съзнаваното и несъзнаваното и нашите реакции вследствие на нашите подсъзнателни вярвания. Съзнанието ни е съзнателно, доброволно, управляемо. Със съзнанието си ние избираме неща, върху които доброволно да се фокусираме, мислим и правим. Несъзнаваното е несъзнателно, недоброволно, неуправляемо. То усеща емоциите, които изпитваме /дори съзнателния ум да ги отрича/, създава емоционални реакции като предизвиква спомените, които имаме и помним без дори да знаем за тях. Подсъзнанието създава неволни, импулсивни действия, мисли, емоции.

Съзнателният ум анализира реалността. Чрез него взимаме решения, преценяваме мястото и времето. Подсъзнанието запазва цялата тази информация и произвежда действия автоматично /импулсивно/. Съзнателният ум е този с по-малка сила, с по-малка мощ. Подсъзнанието има огромна мощ и държи всичките ни спомени, емоции, нагласи, реакции, вярвания /позитивни и негативни/ както за нас самите, така и за другите. Чрез подсъзнателните си импулси ние не мислим как се чувстваме, не можем да избираме как да мислим или да се чувстваме, просто реагираме импулсивно.

Чрез работа с психотерапевт човек може да достигне до своите несъзнавани негативни вярвания, заради които наранява себе си и другите. Когато несъзнаваното стане съзнавано, то вече става и управляемо. Затова в терапевтичния кабинет се опитваме да разберем нашите подсъзнателни вярвания и убеждения – за да ги направим съзнателни и да ги променим. Така можем да променим и нашата реакция към неприятни за нас спомени, преживявания и случки, в които ние сме били потърпевшите, да променим отношението си към травматични събития в живота ни. Можем да преминем през тях, като се опитаме да ги възприемем различно и те вече да не са болезнени за нас, за да не продължават да ръководят живота ни в негативна и нежелана посока.

Categories

Биляна Вутова

Биляна Вутова

Себепознание и личностно развитие

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър: специалност “Психология” в Нов български университет;
 • Магистър: специалност “Организационна и социална психология” в Нов български университет;
 • Магистър: специалност “Клинична психология – психоаналитична перспектива” в Нов български университет;
 • Психотерапевтична школа: психодрама. Дипломиран психодрама асистент към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“.

Допълнителни квалификации:

 • Консултант в Техники за емоционална свобода (ТЕС) към Международна организация AAMET;
 • Обучение в метода Фамилни и системни констелации – Сертифициран констелатор, Свободен университет Самадева, Франция;
 • Индивидуално обучение по „Психотерапевтична и психодиагностична дейност на клиничния психолог в психиатричната практика“, УМБАЛ Св. Марина Варна;
 • Завършено обучение по EMDR психотерапия;
 • Интегрален коучинг – Сертифицирана към Integral Academy Унгария;
 • Сертифицирано обучение за фасилитатор по интегративно дишане;
 • Завършено обучение по медиация, Център за разрешаване на спорове;
 • Завършено сертифицирано обучение за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник MMPI-2 и MMPI-A.

Опит и компетенции:

 • Биляна Вутова е специалист психолог, психотерапевт и констелатор в София с над 10 години опит;
 • Създател е на Център за личностно развитие и себепознание „Калей“, който предоставя психологически консултации, фамилни и системни констелации, обучения за констелатори и други;
 • Специализира в индивидуална и групова терапевтична работа;
 • EMDR терапевт – Методът EMDR е терапия, насочена към хора с емоционални проблеми, в основата на които стоят травматични преживявания;
 • Психодрама асистент към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“;
 • Медиатор;
 • Организационен консултант.

Мисия и подход:

Мисията ми е да придружа всеки човек, който иска да намери отговори на поставените пред него въпроси. Да намери по-добро решение на трудностите и предизвикателствата, пред които се изправя, да го подкрепя в желанието му да разбере повече за себе си и да води като цяло по-добър начин на живот.

Подходът ми се е формирал във времето и чрез различните школи, през които съм обучена. Подходът ми е строго индивидуален, като за мен е важно да създам едно защитено пространство, в което човек да може спокойно да изследва себе си. Отнасям се с уважение към личността на всеки и вярвам, че психотерапията е пътят към един по-добър, удовлетворяващ и хармоничен живот. 

Categories

Марина Стойчовска

Марина Стойчовска

Тревожност, паник атаки, проблеми с взаимоотношенията, депресивни състояния

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Mагистър по “Клинична и консултативна психология” към СУ “Св.Климент Охридски“;
 • Допълнителна специализация в метода психодрама към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг”;

Опит и компетенции:

 • Основател на Център за психологически тренинги и консултации “Амарна”;
 • Водещ на обучения в сферата на психотерапията и психологическото консултиране;
 • Водещ на тематични семинари за личностно развитие и емоционална интелигентност;
 • Автор на статии на психологическа тематика;

Мисия и подход:

В работата ми, моята основна цел е, както да подпомогна клиентите ми в преодоляването на техните затруднения, така и да им съдействам да разберат себе си и да открият причината за проблемите, с които се борят. Ето защо техниките и методите, използвани от мен, са насочени, от една страна, към актуално справяне с проблемите в настоящето.

Това са краткосрочни и бързи начини за работа. От друга страна, търсенето на произхода на даден проблем налага използването на по-дълбинни методи. Лично аз намирам смисъл в по-детайлното и задълбочено изследване на човешкото страдание и справянето с корена на проблема. От опит знам, че този път не е лесен.

Пълен е с въпроси, тъгуване, разочарование, гняв и колебание дали да бъде продължен. Аз съм готова да застана в тези преживяване до всеки, решил да се обърне към мен. Това „заставане до“ може да се изразява в окуражаване, изслушване, разбиране, анализиране, търсене на различни варианти и т.н.

Основно мое качество е способността ми да вървя с моите клиенти по неравния път на себепознанието и да съм устойчива в това, така че да мога да ги подкрепям пълноценно.