Женя Георгиева

Женя Георгиева

Емоционални и поведенчеки трудности; трудности в междуличностните взаимоотношения; житейски кризи и професионално неудовлетворение; предизвикателства при приемане на раздяла/загуба

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър „Психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Магистър „Клинична и консултативна психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Психоаналитичен психотерапевт в обучение към Дружество за психоаналитична психотерапия https://dpp-bg.org/

Опит и компетенции:

 • Oпит като телефонен консултант на „Националната телефонна линия за деца 116 111“:  извършване на консултации на деца и родители, провеждане на кризисна интервенция, подаване на сигнали за деца в риск по смисъла на Закона за Закрила на детето, както и информиране и насочване на родители и граждани за социалните услуги в общността.
 • Kлиничен психолог в рамките на метадонова поддържаща програма: предоставяне на психологическо консултиране и психотерапия на пациенти със зависимост към наркотични вещества.
 • Извършване на психологическа оценка и психологически консултации в многопрофилна болница като форма на палиативна грижа и грижа за тежко болни пациенти и техните близки.
 • Частна психотерапевтична практика

Мисия и подход:

На база опита ми в различни социални и медицински институции смятам, че психологическото консултиране и психотерапия продължават да изглеждат като услуги с неясни условия и цели, което за съжаление често води до до стигматизиране на възможността за търсене на подобен тип помощ и подкрепа. Имам силното желание да работя в посока на превръщането на психологическите услуги в достъпни, гъвкави и адаптирани към личността на клиента методи, които значително подобряват качеството на живот и подпомагат личностовото развитие, а с него – и развитието ни като общество.

Categories

Венета Здравкова

Венета Здравкова

Психоаналитична терапия, когнитивно поведенческа терапия

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • ПУ „Паисий Хилендарски“, Магистър „Консултативна психология“;
 • Основен курс по хипноза и Курс по хипнотерапия, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • Обучение „Скринингови методи за оценка на когниция (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL)“, Асоциация на експертите по психично здраве;
 • „Технология на страха“, обучение за работа с фобии, тревожности и панически атаки, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • „Детска психосоматика: многокомпонентен подход към енурезиса, астмата, тиковете, алергиите“, водещ Панайот Рандев;
 • „Кратки подходи в психотерапията“, водещи Алексей Бъчев, Андрей Ганев, Петър Петров;
 • „Основи на фокусираната към решения терапия“, водещ Боян Страхилов;

Опит и компетенции:

 • Психолог на свободна практика от 5 години;
 • Консултира частни фирми и прави обучения на персонала им;
 • Училищен психолог от 2011 до 2014 г.;
 • Член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.