Маринела Беделева

Маринела Беделева
Маринела Беделева

Депресия, психосоматика, личностно развитие и самоусъвършенстване, зависимости, управление на стреса, тревожност, паник атаки

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София, Пловдив]

Образование:

 • Бакалавър по психология, НБУ, София със специализация „Психични нарушения“
 • Магистър по позитивна психология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Сертифициран хипнотерапевт, член на Българска асоциация по хипноза
 • Обучаващ се психодрама терапевт в школа „Психодрама“, 1-во ниво
 • Сертифициран хранителен консултант/ нутриционист
 • Редица обучения и семинари по различни психологически теми: паник атаки, тревожност, депресивни състояния, тренинги за личностно развитие и самоусъвършенстване, развиване на емоционална интелигентност

Опит и компетенции:

 • Стаж към института по психология на МВР, както и в психиатрията към военномедицинска академия
 • Корпоративен психолог и уелнес коуч за над 50 служители във фирма
 • Работи в кабинети в София и Пловдив

Мисия и подход:

Да бъда психолог и терапевт е моето призвание. За едно от най-важните неща намирам връзката между клиент и терапевт, в чиято основа стои доверието, което постепенно се изгражда. В практиката си стъпвам на принципите на екзистенциалната терапия и хуманистичния подход, а именно емпатия, свързване, приемане и подкрепа.
Извършвам индивидуални консултации, като фокусът ми е насочен в две области – травма терапия – травмата като част от душата, личността, психиката и тялото на човек и позитивната психология – осъзнаване и изследване на силните страни, които всеки един от нас притежава.
Вярвам, че всеки човек притежава уникален вътрешен ресурс, който понякога е приспан и заглушен и има нужда да бъде събуден и осъзнат. Целият ни живот е приключение; път, който трябва да извървим. От нас зависи дали ще го изживеем приключенски и ще научим уроците, които са ни били зададени да бъдат научени, или просто ще минем през него, незабелязвайки знаците.

Теменужка Решовска

Теменужка Решовска

проблемно поведение в детско-юношеската възраст, висока тревожност, паник атаки, фамилна психотерапия, кризисна интервенция

Български

Продължителност: 45 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Плевен]

Образование:

 • Позитивен психотерапевт под супервизия
 • Магистър психолог към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Бакалавърска степен по българска и руска филология в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Опит и компетенции:

Започвайки професионалния си път, осъзнах, че работата с деца е най-вълнуващото и зареждащо призвание за мен. Работила съм във възпитателно училище, в професионална гимназия, а сега работя с деца в прогимназиален етап. Откривам магия във всеки един етап от развитието на децата и юношите и затова съм ориентирала професионалните си интереси към проблематиката на детско-юношеската възраст.
За разлика от децата, възрастните забравят да търсят магията, затова те често губят себе си и фокуса върху красивото около самите тях. Друга таргет група в моята практика са именно възрастни, които имат ниска самооценка, паник атаки и висока тревожност.
От шест години се обучавам по метода на позитивната психотерапия. В момента работя като терапевт под супервизия.

Мисия и подход:

В съвременния свят трудностите, с които се среща личността, са много и от различно естество. Пандемията, стресът и предизвикателствата на динамичния живот на хората са предпоставка за висока тревожност и така често срещаните напоследък паник атаки.
В забързаното ежедневие все повече родители губят нишката на добрата комуникация със своите деца, което води след себе си неудовлетвореност и усещане за несправяне.
Едно от важните за мен, като професионалист, неща е да подпомогна правилното развитие на децата и юношите, с които работя, както и да подкрепям родителите в процеса на себепознание, което впоследствие ще подпомогне контакта родител-дете.

Невенка Микова

Невенка Микова

Емоционални разстройства, депресия, тревожност, обсесии, хипохондрия, паник атаки, семейни отношения, отношения родител-дете, загуба на близък

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Пловдив]

Образование:

 • Магистър по психология – Югозападен Университет Неофит Рилски;
 • Специализация по Превантивна психология – военна и полицейска психология;

Опит и компетенции:

Аз съм психолог с практически опит в диагностиката, превенцията и терапията на емоционалните разстройства – генерализирано-тревожно разстройство, депресия, обсесивни разстройства, хипохондрия, паник атаки. Преминала съм две-годишна специализация по “Приложна психология“, както и поредица от обучения към “Институт по позитивна психотерапия“. Те са в основата на компетенциите ми в областта на семейните взаимоотношения, конфликти между деца и родители, решаване на кризи, раздяла и загуба.

Работила съм като психолог в Общински съвет по наркотични вещества, където придобих задълбочени познания за спецификата, генезата и терапията на зависимото поведение (алкохолна, хазартна и наркотични зависимост). Изнасяла съм множество лекции, семинари и обучения, свързани с превенцията на употребата на психоактивни вещества.

Друг акцент в моята работа е изграждането на мотивация у младите хора за израстване и усъвършенстване, базирани на адекватна самооценка и увереност.

Настоящите ми интереси са свързани с корелацията между психика и соматика, където емоционалната неустойчивост се разглежда като предиспозиция за развитие на различни заболявания (обучение по психосоматика в “Analysing Minds“).

Мисия и подход:

Стремленията на съвременния млад човек са насочени към това да бъде успешен. Но по какво се измерва успехът? Отговорът на този въпрос е нееднозначен. Част от хората трудно се ориентират поради множество погрешни нагласи, стигми, дефицити, свързани с миналия им опит.

Терапевтът, със своите знания и умения, може да ви помогне да тръгнете по правилния път. Моята лична мисия като психолог е да насочвам, насърчавам, обнадеждавам и възнаграждавам клиента и неговите желания и цели. Смисълът на тези усилия е той да се почувства по-силен, по-цялостно контролиращ себе си, да се научи да отстоява своя Аз, да поема рискове в изборите си, да прави грешки, но да знае, че винаги е приет и ценен.

Тогава той сам ще стигне до изводът, че моделът на съществуването ни не дава определение на успеха. Приемаме априори, че вече сте успял щом съществувате. Вие сте.

Така че, вашият успех трябва да се отразява в очите на най-важната личност в живота ви – самите вие.

Помнете, че понякога е нужна просто нова гледна точка и аз ви обещавам заедно да я постигнем.

Михаела Стоянова

Михаела Стоянова

Семейни отношения, терапия на двойки, ефективна комуникация

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Сертифициран консултант за семейства и двойки по ЕФТ;
 • Последен семестър бакалавър по Психология в НБУ;
 • В ход – школа по Позитивна психотерапия;

Опит и компетенции:

 • В ход – стажант от август 2021 в МБАЛНП „Свети Наум“ – психиатричен и невропсихологичен кабинет;
 • Психологична работа със семейства и двойки по метода на Емоционално фокусираната терапия;

Мисия и подход:

Психичното здраве днес се осъзнава като изключително важна част от живота и все повече хора се осмеляват да говорят за това и да полагат грижи за себе си в тази сфера. Моята цел е да работя като психотерапевт с индивидуално и фамилно консултиране по метода на Фамилната и системна терапия. Днес имам опит като психолог-консултант по метода на Позитивната психотерапия и на Емоционално-фокусираната терапия за двойки, както и клиничен опит в МБАЛНП „Св. Наум“. Моята мисия е да работя с хора, които осъзнават важността на психичното здраве и са готови да поемат по пътя към мъдрост, емоционална стабилност, щастие и ефективна комуникация!

Светослава Калдерон-Георгиева

Светослава Калдерон-Георгиева

Преодоляване на различни поведенчески проблеми, отнасящи се до човешките взаимоотношения и комуникациите в детската градина

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

 • Бакалавър психология, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Магистър приложна психология, ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Следдипломна квалификация Училищно консултиране; ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Варна;

 • Допълнителна квалификация Арттерапия и трудотерапия;

 • 2015 г. – базисен курс по позитивна психотерапия, гр. Варна;

 • 2016 г. – обучение „Използване на коучинг-подход в училище“, гр. Варна;

 • 2017 г. – Научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“, гр. Велико Търново;

 • 2018 г. – тренинг-семинар „Психодраматични техники в помощ на
  психодинамичния процес в позитивната психотерапия“, гр. Варна;

 • 2018 г. – съвместно обучение на Карин дом и МУ „Д-р П. Стоянов“ – гр. Варна „Характеристики на аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст“, гр. Варна;

 • 2018 г. – Научнопрактическа конференция „Зеленият двор“ в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“, гр. Варна;

 • 2018 г. – Национална конференция „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващо образование“, гр. Варна;

 • 2019 г. – обучителен курс „Теории и практики в светлината на новостите в системата на предучилищното образование“, гр. Шумен;

 • 2019 г. – Работилница за учители – визуалното мислене в подкрепа на ученето, гр. Варна;

 • 2019 г. – курс „Арт техники в психотерапията“, гр. Варна;

 • 2019 г. – Първа конференция за представяне на подхода Реджо Емилия в България „Образът на детето“, гр. Варна;

 • 2019 г. – обучение „Идентифициране на специфични състояния при деца в предучилищна възраст“, гр. Варна;

 • 2021 г. – допълнителна квалификация „Арт терапия и трудотерапия“ към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Опит и компетенции:

 • Психолог в детска градина;
 • Частна практика;
 • Работа по европейски проекти (Project Emancipatory Skills for Food Transition, Project Bionest).

Мисия и подход:

Светослава разработва програми за преодоляване на различни поведенчески проблеми, отнасящи се до човешките взаимоотношения и комуникациите в детската градина. Идентифицира проблеми и помага за предотвратяването им, извършва индивидуално и групово консултиране при необходимост, като работи по специално изготвена програма с деца със СОП.

Мисията ѝ е грижата за психичното здраве да бъде достъпна за повече хора, както и да стане водещ приоритет за обществото.

Стела Василева

Стела Василева

Тревожност, паник атаки, страхове, фобии, депресия, безсъние, стрес и бърнаут, проблеми със самооценката и самочувствието, поставяне на лични граници, взаимоотношения, психосоматика

Български, английски, френски

Продължителност: 40 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по Психология на развитието, НБУ;
 • Завършен курс, базисно ниво със степен консултант по Позитивна психотерапия;
 • Майсторско ниво по Позитивна психотерапия – в момента;
 • Завършен курс по Гещалт терапия – „7-те стъпки в гещалт терапията“
 • Завършен „Кратък курс по психотерапия“ обхващащ Психоанализа, Когнитивно-поведенческа психотерапия, Гещалт терапия, Позитивна психотерапия, Арт терапия, Хипнотерапия, Психодрама.

Опит и компетенции:

 • Индивидуална и групова психотерапевтична работа;
 • Корпоративни обучения за справяне със стреса и бърнаута;
 • Европейски проект за кариерно ориентиране на гимназисти.

Мисия и подход:

Основната ми цел е постигане на баланс в живота на клиента и възстановяване на психичното му благополучие. Методът ми е холистичен и ориентиран към откриване на корена на проблема и идентифициране на неработещи концепции, както и към разработване на нови начини за справяне. Винаги държа на фокус следните четири сфери – тяло, контакт, дейност и бъдеще/фантазия. Подходът ми е съобразен с нуждите на всеки отделен човек и се базира на емпатия, доверие и креативност.

Categories

Ирина Кирякова

Ирина Кирякова

Взаимоотношения, бърнаут, тревожност, депресивни състояния

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по „Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства“ към СУ “Св. Климент Охридски“;
 • Сертифициран психотерапевт и член на Световната Асоциация по Позитивна психотерапия – WAPP;
 • Сред първите дипломирани гещалт терапевти в България и член на Европейската Асоциация по Гещалт Терапия;

Опит и компетенции:

 • Член на Дружеството на Психолозите в България;
 • Автор на книгата „Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието“;
 • Над 18 години самостоятелна практика като терапевт и консултант;
 • На ежедневна база работи в областта на депресиите, панически разстройства, междуличностни проблеми, партньорство, фобии, зависимости, хранителни разстройства, психосоматика, себепознание и развитие;
 • Арт-терапия;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Публикации в блога на MindFit

Categories

Даниела Стоева

Даниела Стоева

Депресия, тревожност, паник атаки, житейски кризи, насилие в семейството

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Позитивна психотерапия към „Дружество по позитивна психотерапия“ България и WAPP (World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy);
 • Психология на криминалното поведение и психологично профилиране (ASSESS);
 • Психологично консултиране на клиенти с личностови разстройства към ФАА, Обучител: Димитър Германов-психолог;
 • Кризисна психологическа интервенция;

Опит и компетенции:

Областите на професионална компетентност на Даниела включват:

 • Провеждане на психологическо консултиране на възрастни;
 • провеждане на психологическо консултиране на тийнейджъри;
 • фамилна терапия на двойки;
 • онлайн терапия (скайп, вайбър, телефон);
 • депресии;
 • тревожност, напрежение, безпокойство;
 • страхови състояния и фобии;
 • паническо разстройство;
 • хипохондрия;
 • натрапливи мисли и ритуали – ОКР;
 • стрес и посттравматичен стрес;
 • агресия и автоагресия;
 • проблеми с паметта и концентрацията; проблеми свързани със съня;
 • емоционални проблеми;
 • адаптация към промяна и загуба;
 • хранителни проблеми (анорексия, булимия, пристъпно преяждане, орторексия);
 • личностно развитие;
 • житейски кризи;
 • проблеми със самочувствието и самооценката.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.