Женя Георгиева

Женя Георгиева

Емоционални и поведенчеки трудности; трудности в междуличностните взаимоотношения; житейски кризи и професионално неудовлетворение; предизвикателства при приемане на раздяла/загуба

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

  • Бакалавър „Психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“
  • Магистър „Клинична и консултативна психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“
  • Психоаналитичен психотерапевт в обучение към Дружество за психоаналитична психотерапия https://dpp-bg.org/

Опит и компетенции:

  • Oпит като телефонен консултант на „Националната телефонна линия за деца 116 111“:  извършване на консултации на деца и родители, провеждане на кризисна интервенция, подаване на сигнали за деца в риск по смисъла на Закона за Закрила на детето, както и информиране и насочване на родители и граждани за социалните услуги в общността.
  • Kлиничен психолог в рамките на метадонова поддържаща програма: предоставяне на психологическо консултиране и психотерапия на пациенти със зависимост към наркотични вещества.
  • Извършване на психологическа оценка и психологически консултации в многопрофилна болница като форма на палиативна грижа и грижа за тежко болни пациенти и техните близки.
  • Частна психотерапевтична практика

Мисия и подход:

На база опита ми в различни социални и медицински институции смятам, че психологическото консултиране и психотерапия продължават да изглеждат като услуги с неясни условия и цели, което за съжаление често води до до стигматизиране на възможността за търсене на подобен тип помощ и подкрепа. Имам силното желание да работя в посока на превръщането на психологическите услуги в достъпни, гъвкави и адаптирани към личността на клиента методи, които значително подобряват качеството на живот и подпомагат личностовото развитие, а с него – и развитието ни като общество.

Categories

Мариета Байчева

Мариета Байчева

Тревожност: паническо разстройство, неврологични разстройства, фобии, обсесии, депресия

Български, руски

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [град]

Образование:

  • Бакалавърска и магистърска степен по педагогика и психология към Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
  • Допълнителни специализации по консултативна психология, транзакционен анализ и други;

Опит и компетенции:

Мариета помага на клиентите си в сферата на психологическата и психотерапевтичната работа с над 9 години опит с тревожност (паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, натрапчиви мисли, посттравматичен стрес, депресия и др.); индивидуално консултиране (личностно развитие, вътрешни конфликти, психологически травми, проблеми в междуличностните отношения и др.); семейно консултиране, както и психологическа помощ за деца и родители.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.