Гергана Александрова

Гергана Александрова

Личностно развитие и себеактуализация; Консултиране при тревожни състояния, панически атаки и обсесивни мисли; Разрешаване на житейски кризи в различните периоди на живот и подобряване на взаимоотношенията; Преодоляване на стреса и  несигурността в себе си и собствените способности; Работа с деца и младежи

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър, клинична психология – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 • Клиничен стаж в гр. София- 5-та МБАЛ, УМБАЛ „Александровска”

 • Бакалавър, психология – Славянски Университет – София

 • Педагогически стаж в 31 СУЧЕМ

 • Организационна психология (следдипломна квалификация)
  СУ „Св. Климент Охридски“ – завършила семестриално

 • 2020, Работа с  DP3 (рейтинг скала за детско развитие) – OS Bulgaria, Hestia

 • 2019, Основи на арт терапевтичната работа – ФИЦЕ България, Център за ЕФТ

 • 2018, Работа с TEMAS – OS Bulgaria, Hestia

 • 2018, Workshop – CBT for Depression- Judith Beck, PhD

 • 2017, Специализирани знания и умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови терапевтични умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт“, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови и високо специализирани умения за работа с Тематично аперцептивен тест (ТАТ) – „Спектра Консулт“

 • 2016, Workshops – CBT for anxiety and related problems, CBT for health anxiety – Prof. P. Salkovskis

 • 2015, Workshop- CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms – Dr. Antonio Pinto

Опит и компетенции:

 • 2014 – до момента – Конгнитивно – поведенчески консултант под супервизията на доц. П. Петкова, Г. Кирилов
 • 2016 – до момента – Училищен психолог – 12 СУ “ Цар Иван Асен II“
 • 2009 – 2015 – Специалист човешки ресурси

Мисия и подход:

Моята мисия като професионалист е да вдъхновявам и мотивирам към подобряване качеството на живот, усещането за удовлетворение и себеактуализация.

Соня Каменовска

Соня Каменовска

Сфери на дейност

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Русе]

Образование:

 • Магистратура по психология;
 • Двугодишен курс по фамилна терапия към Нов български университет – София;
 • Приложение на фамилни терапевтични подходи при работа с клиенти;
 • Лицензиран преподавател – специалист треньор по обучение на възрастни;
 • Международно признат сертификат ISO 170224, акредитиран от австрийското федерално министерство на икономиката, семейството и младежта;
 • Усвоени компетенции, обхващащи специфика на обучението на възрастни, ориентирано към действие обучение, използвани методи/техники, планиране, контрол и оценка на процеса на обучение;
 • Преподавател по системата Xpert Personal Business Skills – лицензионно споразумение с Института за международно сътрудничество към сдружението на германските народни университети, осъществяващи обучение по системата Xpert Personal Business Skills;
 • Ключови области за развитие на компетенции: Водене на преговори; Ефективно планиране и организиране; Модериране на групови процеси; Целево презентиране;
 • Завършена програма по когнитивно поведенческа психотерапия с ръководител професор Ваня Матанова – с придобито право да провежда психотерапия под супервизия;
 • Удостоверение за допълнителна квалификация към Русенски университет – Терапия ориентирана към решения;

Опит и компетенции:

 • 15 години опит като психолог в системата на образованието и социалната сфера;
 • 12 годишен опит като психолог в Агенция по заетостта – София, дирекция „Човешки ресурси, административно, правно обслужване“;
 • 5 годишен опит като психолог на свободна практика;

Мисия и подход:

За мен е удовлетворяващо, когато в провежданите консултации, клиентите открият решенията на своя проблем и се почувстват по-добре.

Габриела Герасимова

Габриела Герасимова

Справяне със стреса, целеполагане, справяне с промени, вземане на решения, увеличаване на мотивацията, управление на времето

Български, английски

Продължителност: 55 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Не провежда сесии на живо

Образование:

 • Бакалавър по Психология на английски език, Нов български университет, 2017 – 2020;

 • Магистър на науките по Психология и невронаука на психичното здраве, Кингс Колидж Лондон, 2020 – 2022;

Курсове и обучения:

 • Мотивационно интервюиране и тревожностите в Център за психологична подкрепа Петра
 • Мотивационно интервюиране в Български институт по зависимости;
 • Основи на Когнитивно-поведенческа терапия в Бек Институт;
 • НЛП Личен и Бизнес коуч в НЛП България;
 • Коучинг Практика в НЛП България;
 • НЛП Мастър Практик в НЛП България;
 • Културна компетентност в Кингс Колидж Лондон;
 • Науката на благополучието – онлайн обучение на Йейл;
 • Семинар INDEED – Иновации в грижите за хората с деменция в Дунавския регион – Българското дружество по деменции;
 • Участие в Зимна школа и годишна конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“ – Нов български университет;
 • Участие в Международна лятна школа по когнитивна наука – Нов български университет;
 • Академично писане и публикуване – Nature Masterclass.

Опит и компетенции:

 • Психолог и личен коуч – частна практика (2020 – до момента)
  – Индивидуално консултиране на клиенти
 • Личен коуч в НЛП България (октомври 2018 – ноември 2020)
  – Индивидуално консултиране на клиенти
  – Водене на групови коучинг програми
  – Провеждане на обучения и семинари за личностно развитие, справяне с прокрастинацията, вземане на решения
  – Участие в детски обучения на теми: психология, устройството на мозъка, опознаване на емоциите и развиване на емоционална интелигентност
 • Над 3-годишен професионален опит като Мениджър Трудови ресурси във водещи международни компании (2015 – 2018)
 • Стаж като научен сътрудник в Български институт по зависимости (юли 2019 – септември 2019): 
  – Провеждане на предварителни интервюта на изследвани лица
  – Наблюдение и провеждане на експерименти
  – Превод на експериментални инструкции
  – Обработка на данни
 • Членува в:
  – Дружество на психолозите в Република България (номер BG RP: 102470 – 2634-6001);
  – Българска коучинг академия;
  – Асоциация по приложни невронауки (Лондон);
  – Български център на жените в технологиите;

Мисия и подход:

Казвам се Габриела Герасимова и съм психолог и сертифициран НЛП личен коуч. В работата си използвам различни инструменти от НЛП, коучинг, мотивационно интервюиране и други терапевтични подходи. Подкрепям клиентите си в определяне на ценности и приоритети, справяне със стреса, поставяне и постигане на цели и откриване на лична мотивация. Една от основните ми цели в процеса на работа е клиентите да придобият умения и увереност за справяне както с настоящите проблеми, така и в бъдещи ситуации.

Публикации в блога на MindFit

Перита Бояджиева

Перита Бояджиева

Тревожност, личностно развитие, бърнаут, мотивация, отношения

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Не провежда сесии на живо

Образование:

 • Висше образование по психология, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, ВСУ-Варна;
 • Магистър по Социална и организационна психология, Ексетърски университет в Англия (University of Exeter, UK);
 • Следдипломни квалификации за психологическо консултиране и въведение в психотерапията и за преподавател по философски дисциплини;
 • Сертификат за практик в методиката на Theta healing;
 • Сертификат „Психика и тяло-клинични и консултативни аспекти“ (2017) – майсторски клас при доц.д-р Анна Штрахова;
 • Сертификат „Психологично консултиране, психотерапия и психологична корекция-прилики и разлики“ – майсторски клас при доц.д-р Михаил Беребин;
 • Сертификат „Специализирани умения в психодиагностиката“ при доц. Поли Петкова.

Опит и компетенции:

От 4 години съм преподавател по психология и философия в езикова гимназия в гр. Варна, както и провеждам психологични консултации онлайн. Преди това 2 години заемах длъжността педагогически съветник в същото училище. Имам опит и като психолог в детски кризисен център в гр.Варна. По време на следването си в Англия съм работила по различни проекти с корпоративни организации и съм изследвала теми като work-life balance, мотивация и ефективност на екипите, междуличностни и междугрупови отношения, подбор на кадри, подобряване на работния климат и психичното здраве на отделните индивиди.

Притежавам личен опит, познания и базови умения в когнитивно-поведенческата парадигма.

Мисия и подход:

Чувствам, че моя мисия е да общувам с хората и да им помагам да постигат своя личен баланс и удовлетворение. В днешно време животът ни е изпълнен с динамика, стрес, тревоги, конфликти и високи изисквания. Всичко това кара човек да се втурва в едно автоматично живеене, без да си дава сметка, че изразходва своята ценна енергия неефективно. Забравяме за себе си, пренебрегваме често грижата към тялото и ума, не познаваме емоциите си и как да ги управляваме по най-добрия начин за нас.

Желанието ми е да съдействам на всеки, който се чувства тревожен, изтощен, напрегнат, може би объркан, на всеки, който усети, че промяната е възможна, но му трябва малко фенерче, което да освети пътя напред. Понякога просто имаме нужда да споделим, да поговорим с доверен човек, който в същото време ще бъде обективен. Стремежът ми е да подрепя всеки, който е готов да направи психичното си здраве свой приоритет.

В работата си комбинирам различни техники и практики, които винаги са подбрани спрямо специфичността на зададените въпроси и личността на човека.

Мариана Кутова

Мариана Кутова

Тревожни и депресивни състояния, паник атаки, бърнаут, зависимости, емоционални и отношенчески проблеми, житейски кризи, загуби и раздели

Български

Продължителност: 55 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър по психология в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград;
 • Магистърс по Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов български университет;
 • Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПТ и психодрама към ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“ – психотерапевтично ниво.
 • Индивидуално обучение по въведение в клиничната психология, психодиагностика и психологическо консултиране в МБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“;
 • Завършен курс по приложение на КПТ при лица зависими от психо-активни вещества;
 • Сертифицирани обучения: Когнитивно поведенческа терапия – личен опит, базови и специализирани умения, супервизия; Динамично интервю и базови терапевтични умения; Когнитивно поведенческа терапия при здравна тревожност; Когнитивно поведенческа терапия при социална тревожност;
 • Дипломиран психодрама асистент към ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“;

Мариана Кутова е психолог и психотерапевт в гр. София с над 7 години опит. Предлага психологическо консултиране и практикува индивидуална и групова психотерапия. Работи с възрастни преминаващи през тревожни и депресивни състояния, паник атаки, бърнаут, зависимости, емоционални и отношенчески проблеми, житейски кризи, загуби и раздели.

Мариана Кутова е специализирала като клиничен психолог в Отделение по психиатрия към Военномедицинска академия. Участва в европейски проекти за подкрепа на хора с онкологични заболявания. До 2019 г. работи като психолог и консултира пациенти във Второ отделение по медицинска онкология към МБАЛ Сердика София. Към момента е част от екипа специалисти на Център Калей София.

Опит и компетенции:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories

Венета Здравкова

Венета Здравкова

Психоаналитична терапия, когнитивно поведенческа терапия

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • ПУ „Паисий Хилендарски“, Магистър „Консултативна психология“;
 • Основен курс по хипноза и Курс по хипнотерапия, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • Обучение „Скринингови методи за оценка на когниция (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL)“, Асоциация на експертите по психично здраве;
 • „Технология на страха“, обучение за работа с фобии, тревожности и панически атаки, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • „Детска психосоматика: многокомпонентен подход към енурезиса, астмата, тиковете, алергиите“, водещ Панайот Рандев;
 • „Кратки подходи в психотерапията“, водещи Алексей Бъчев, Андрей Ганев, Петър Петров;
 • „Основи на фокусираната към решения терапия“, водещ Боян Страхилов;

Опит и компетенции:

 • Психолог на свободна практика от 5 години;
 • Консултира частни фирми и прави обучения на персонала им;
 • Училищен психолог от 2011 до 2014 г.;
 • Член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.