Женя Георгиева

Женя Георгиева

Емоционални и поведенчеки трудности; трудности в междуличностните взаимоотношения; житейски кризи и професионално неудовлетворение; предизвикателства при приемане на раздяла/загуба

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър „Психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Магистър „Клинична и консултативна психология“ – СУ „Св. Климент Охридски“
 • Психоаналитичен психотерапевт в обучение към Дружество за психоаналитична психотерапия https://dpp-bg.org/

Опит и компетенции:

 • Oпит като телефонен консултант на „Националната телефонна линия за деца 116 111“:  извършване на консултации на деца и родители, провеждане на кризисна интервенция, подаване на сигнали за деца в риск по смисъла на Закона за Закрила на детето, както и информиране и насочване на родители и граждани за социалните услуги в общността.
 • Kлиничен психолог в рамките на метадонова поддържаща програма: предоставяне на психологическо консултиране и психотерапия на пациенти със зависимост към наркотични вещества.
 • Извършване на психологическа оценка и психологически консултации в многопрофилна болница като форма на палиативна грижа и грижа за тежко болни пациенти и техните близки.
 • Частна психотерапевтична практика

Мисия и подход:

На база опита ми в различни социални и медицински институции смятам, че психологическото консултиране и психотерапия продължават да изглеждат като услуги с неясни условия и цели, което за съжаление често води до до стигматизиране на възможността за търсене на подобен тип помощ и подкрепа. Имам силното желание да работя в посока на превръщането на психологическите услуги в достъпни, гъвкави и адаптирани към личността на клиента методи, които значително подобряват качеството на живот и подпомагат личностовото развитие, а с него – и развитието ни като общество.

Гергана Александрова

Гергана Александрова

Личностно развитие и себеактуализация; Консултиране при тревожни състояния, панически атаки и обсесивни мисли; Разрешаване на житейски кризи в различните периоди на живот и подобряване на взаимоотношенията; Преодоляване на стреса и  несигурността в себе си и собствените способности; Работа с деца и младежи

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър, клинична психология – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 • Клиничен стаж в гр. София- 5-та МБАЛ, УМБАЛ „Александровска”

 • Бакалавър, психология – Славянски Университет – София

 • Педагогически стаж в 31 СУЧЕМ

 • Организационна психология (следдипломна квалификация)
  СУ „Св. Климент Охридски“ – завършила семестриално

 • 2020, Работа с  DP3 (рейтинг скала за детско развитие) – OS Bulgaria, Hestia

 • 2019, Основи на арт терапевтичната работа – ФИЦЕ България, Център за ЕФТ

 • 2018, Работа с TEMAS – OS Bulgaria, Hestia

 • 2018, Workshop – CBT for Depression- Judith Beck, PhD

 • 2017, Специализирани знания и умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови терапевтични умения в когнитивно-поведенческото психотерапия – Спектра Консулт“, Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия

 • 2016, Базови и високо специализирани умения за работа с Тематично аперцептивен тест (ТАТ) – „Спектра Консулт“

 • 2016, Workshops – CBT for anxiety and related problems, CBT for health anxiety – Prof. P. Salkovskis

 • 2015, Workshop- CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms – Dr. Antonio Pinto

Опит и компетенции:

 • 2014 – до момента – Конгнитивно – поведенчески консултант под супервизията на доц. П. Петкова, Г. Кирилов
 • 2016 – до момента – Училищен психолог – 12 СУ “ Цар Иван Асен II“
 • 2009 – 2015 – Специалист човешки ресурси

Мисия и подход:

Моята мисия като професионалист е да вдъхновявам и мотивирам към подобряване качеството на живот, усещането за удовлетворение и себеактуализация.

Стефан Желев

Стефан Желев
Стефан Желев

Управление на стрес, превенция на бърнаут, тревожност, депресия; личностно развитие, повишаване на лична ефективност, подпомагане за разбиране на собствените личностни характеристики, кариерно развитие

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Образование:

 • Бакалавър –  Психология
 • Магистър – Клинична психология (в процес)

Опит и компетенции:

 • Стаж във ВМА
 • Стаж в Затворническо общежитие Велико Търново
 • Стаж в дом за деца в неравностойно положение Велико Търново; индивидуална работа с деца от дома;
 • Лектор по психологически теми в корпоративна среда
 • Опит в корпоративната сфера, работа с клиенти и ръководене на екипи

Мисия и подход:

Вярвам, че всеки един човек разполага с нужния капацитет за да покори високите върхове, както и да премине успешно през най-дълбоките падини, опознавайки света и себе си по-добре.

Текущото ни ежедневие е прекалено динамично, рядко разкрива смисъл и още по-рядко ни дава време да се замислим „Сега накъде?“.

Вярвам, че всеки от нас се опитва да разкаже история на света и на себе си, но тази история прекалено често е ограничена до един откъснат момент и така цялото остава недовършено. Когато нишката се прекъсне ние живеем на отделни острови като постоянни бежанци в собствената си психика, откъснати от себе си.

Благодарение на персонална терапия успях да премина през тревожни състояния, прегаряне и загуба на баланс. Водя лекции на тема стрес и прегаряне, работа в екип и лидерски умения.

Преди всичко подхождам с търпение, изслушване и изясняване на целта. След работим върху възстановяване на историята в цялост с помощта на консултативни похвати.

Радостина Калушева

Радостина Калушева

Тревожност, паник атаки, стрес, бърнаут, взаимоотношения, самооценка

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • БП „Психология“, специалност „Клинична психология“ – Нов български университет;
 • Обучение по експресивна арт терапия – Институт за терапия и експресивни изкуства (София);
 • Обучение по семейни констелации – Институт за терапия и експресивни изкуства (София);

Опит и компетенции:

 • 300 часа стаж (2019-2020 г.) в сдружение „Децата на новото време“, гр. Бургас: Работа с деца и младежи със СОП, наблюдение, оценка и диагностика, работа с тест за емоционална интелигентност, работа със скрининг тест за ранно оценяване на риска от проблеми в развитието на деца на 3 г. възраст (под супервизия);
 • Завършване на обучение по експресивна арт терапия и едногодишен тренинг в метода семейни констелации;
 • Индивидуална практика под супервизия от началото на 2021 г. Провеждане на индивидуални сесии с клиенти, използване на различни модалности и техники, както от арт терапията (визуални изкуства, работа с глина, фототерапия, метафорични карти), така и неврообразен гещалт, дихателни практики и свързване с тялото;
 • Участие в 5 дневен тренинг за професионалисти „Лечебният дух“ – Свагито Лийбермайстер (27.11 – 01.12.2021, Банско);
 • Участие в семинар за професионалисти „Въведение в терапевтичния подход за лечение на травми Compassionate Inquiry“ с д-р Габор Мате (18.05.2022, София);
 • Обучение „Страхове и сенки в партньорството“ – Милан Кармели;
 • Обучение „When Life Stops – Trauma, Bonding and Family Constellations“ – Свагито Лийбермайстер;
 • Участие в Международна конференция за системни констелации (International Systemic Constellation Conference) 2022 г.

Мисия и подход:

Моята мисия като психолог е да помагам на клиентите ми да се свържат със своята автентичност – това, което е отвъд обусловеностите и детските травми. В работата си съм посветена да подкрепям хората да си задават повече въпроси, да подлагат под съмнение вътрешните си гласове и правилата, които управляват живота им и да преоткриват връзката със себе си.

Тъй като имам дългогодишен опит с различни медитативни практики, съчетавам психологичното консултиране и арт терапията с дихателни практики, където е необходимо, така че клиентът да може да „пристигне“ тук и сега, да намери ресурс, свързвайки се с тялото си. От състояние на присъствие в настоящето е възможно да разгледаме много по-качествено и обстойно темите си, както и да ги видим в нова светлина. Вярвам, също така, че работата с изкуството действа много лечително – тя е деликатен метод, през който да разгледаме проблемите си, без да губим връзка с настоящето, а също така подкрепя автентичното себеизразяване.

Не на последно място, методът семейни констелации, който съчетавам с работа с вътрешното дете и с арт терапия, дава възможност за достигане на нова дълбочина в терапевтичния процес. Да видим себе си в контекста на една по-голяма система отваря пред нас вратата към по-истинска свобода и към по-голямо разбиране.

За мен една добра терапия трябва да успее не просто да помогне на клиента да преодолее вътрешните си конфликти, но и да го подкрепи да живее повече в настоящето, да е по-свързан със себе си и да е в съзвучие със собствения си творчески потенциал.

Ина Стоянова

Ина Стоянова

Tревожност, паник атаки, депресия, отношения, неудовлетвореност

Български, английски

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавърска степен „Психология“, НБУ;
 • MA Psychoanalytic Studies, Birkbeck, University of London;
 • Магистърска степен „Клинична психология“, НБУ (в процес);

Опит и компетенции:

 • Стажантска програма в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст на НБУ;
 • Стажантска програма в ТО „Феникс“ – работа със зависимости;
 • Стажантска програма в НЦБАЛХЗ – консултации на пациенти със тежки психосоматични заболявания;
 • Участие в Summer school ”Social Trauma in Changing Societies”, IPU, Berlin – 2019;
 • Асоцииран член на БПО;
 • Асоцииран член на Европейската асоциация на Авиационните психолози. Разработва обучителни програми за психо-социална подкрепа в авиацията;

Мисия и подход:

Естествено е да изпитваме страх, тревога и тъга в отговор на събития от реалността.
Когато тези емоции станат толкова силни, че завладеят и контролират ежедневието ни и нас самите означава, че механизмите ни за справяне са достигнали своя лимит и се нуждаем от подкрепа.

За разлика от разговорите с близки, разговорите със специалист не предлагат готови съвети за справяне със ситуацията. Те са едно своеобразно пътуване, в което се търсят истинските причини за появата на завладяващите емоции и мисли и се изграждат нови, по-успешни механизми за справяне с реалността.

Моята мисия като психолог е да Ви подкрепя сами да подредите хоаса във вътрешният си свят като откриете какво и защо се случва.

Георги Добрев

Георги Добрев

Тревожни и депресивни състояния, проблеми в работата, морален тормоз на работното място и/или в междуличностните отношения, емоционален дисбаланс и трудности в отношенията, личностно развитие

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавърска програма по психология със специализация „Психични нарушения“ към Нов български университет;
 • Магистърска програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ към Нов български университет;
 • В ход – обучителна група за психодрама психотерапевт в Институт за психотерапия „Орфеус“;
 • Психодраматична група за личен опит към Институт за психодраматични практики „Хирон“;
 • Базов тренинг с OH CARDS. Институт OХ карти – България, София и Център за детско развитие и психологическо консултиране „Cognitiva“. Сертификат № 1130073;
 • Базово Консултиране при Хранителни Нарушения (ХН), Ниво I., УНИКАЛ Онлайн Институт;
 • Обучение Trauma Series: Strategies for strengthening child-caregiver attachment when supporting families impacted by trauma, Kristine Kinniburgh. Giunti Psychometrics Bulgaria
 • Член на Дружеството на психолозите в Република България – BG RP 2574 – 2634 (6001)
 • Психодрама и действени методи при работа с групи от юноши към Институт за психотерапия „Орфеус“

Опит и компетенции:

Проведени стажове и придобит практически опит в:

 • Сдружение „Българска Хънтингтън Асоциация“;
 • Център за детско развитие и психологическо консултиране „Cognitiva“.
  Фондация „Надежда за малките“;
 • Проект „Живот на килограм“;
 • Институт по психология към Министерство на вътрешните работи;
 • Военномедицинска академия, гр. София, Клиника по психиатрия;
 • Основно училище „Христо Ботев“, гр. Ракитово;
 • Психолог към ЕТ „Нина Ричи“;
 • Възпитателно училище – интернат, „Ангел Узунов“, гр. Ракитово;
 • В ход – Психолог и мениджър на „Инсайт – Георги Добрев“ ЕООД;
 • Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.
 • 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, гр. София;

Психологически изследвания:

 • Връзка между морален тормоз на работното място и демографски показатели на служителите (2021 г.);
 • Връзка между тормоз на работното място, личностни черти по модела на Айзенк и демографски показатели на служителите (2021 г.);
 • Връзка между депресия, алекситимия, негативен афект и качество на съня в нормативна извадка (2023);
 • Тревожността: същност итехники за справяне“ по НП. „Заедно за всяко дете“ Модул II, ИПГИТ „Алеко Константинов“, гр. Велинград (2022);
 • Моралният тормоз на работното място (2024);
 • Качество на съня (2024);

Публикации:

 • Книга: „Моралният тормоз на работното място, опустошителното явление в организацията“, юни, 2022 г.

Авторски събития и семинари:

 • Уебинар на тема „Моралният тормоз на работното място“ (12.03.2022 г.);
 • Уебинар на тема „Моралният тормоз в междуличностните отношения“ (09.04.2022 г.);
 • Уебинар на тема „Dating Apps – психологически аспекти“ (16.05.2022 г.)

Мисия и подход:

Целта на Георги е да изгради топло и подкрепящо пространство за съвместна работа с клиентите си. В своята дейност се фокусира не само върху изследването на процесите, довели до дискомфорт, но и върху използването на индивидуален подход, съобразен с уникалната личност на всеки клиент.

Мариана Кутова

Мариана Кутова

Тревожни и депресивни състояния, паник атаки, бърнаут, зависимости, емоционални и отношенчески проблеми, житейски кризи, загуби и раздели

Български

Продължителност: 55 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър по психология в Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград;
 • Магистърс по Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов български университет;
 • Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПТ и психодрама към ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“ – психотерапевтично ниво.
 • Индивидуално обучение по въведение в клиничната психология, психодиагностика и психологическо консултиране в МБАЛ по неврология и психиатрия „Свети Наум“;
 • Завършен курс по приложение на КПТ при лица зависими от психо-активни вещества;
 • Сертифицирани обучения: Когнитивно поведенческа терапия – личен опит, базови и специализирани умения, супервизия; Динамично интервю и базови терапевтични умения; Когнитивно поведенческа терапия при здравна тревожност; Когнитивно поведенческа терапия при социална тревожност;
 • Дипломиран психодрама асистент към ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“;

Мариана Кутова е психолог и психотерапевт в гр. София с над 7 години опит. Предлага психологическо консултиране и практикува индивидуална и групова психотерапия. Работи с възрастни преминаващи през тревожни и депресивни състояния, паник атаки, бърнаут, зависимости, емоционални и отношенчески проблеми, житейски кризи, загуби и раздели.

Мариана Кутова е специализирала като клиничен психолог в Отделение по психиатрия към Военномедицинска академия. Участва в европейски проекти за подкрепа на хора с онкологични заболявания. До 2019 г. работи като психолог и консултира пациенти във Второ отделение по медицинска онкология към МБАЛ Сердика София. Към момента е част от екипа специалисти на Център Калей София.

Опит и компетенции:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories

Ивет Иванова

Ивет Иванова

Тревожност, паник атаки, бърнаут, страхове, несигурност в собствената личност и ниска самооценка, трудности в общуването с другите, проблеми в партньорските взаимоотношения, депресивност и потиснатост, преодоляване на скръб и загуба, личностно израстване

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър: Психология с профил Психични нарушения в Нов български университет;
 • Магистър: Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов български университет;
 • Дипломиран психодрама асистент към институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг“; Пълноправен член на Камарата на обучителните институти (TIC) към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA) и Европейската федерация на психодрама обучителните организации (FEPTO);
 • Пълноправен член на Българско дружество по психология под номер BG RP 2423 – 2634 (6001).

Опит и компетенции:

 • Към момента Ивет Иванова работи като психолог и психотерапевт в център „Промяна“, както и като психодрама водещ, работещ под супервизия, в групи за психотерапия.
 • Специализирала е като клиничен психолог в Отделение по ендокринология на СБАЛАГ „Майчин дом“. Била е стажант психолог в Отделение по психиатрия към Военномедицинска академия. Работила е като психолог с пълнолетни младежи от рискови групи във фондация “Конкордия” и в Агенция за запознанства “Гара за двама”.

Мисия и подход:

Вярвам, че да се опитваме да живеем щастлив живот не означава да отричаме негативните емоции или да се преструваме, че се чувстваме радостни през цялото време. Всички се сблъскваме с несгоди и в резултат на това е напълно естествено да изпитваме гняв, тъга, разочарование и други негативни емоции. Да се ​​предложи друго би означавало да се отрече част от човешкото състояние. Намирам за важно и за своя лична мисия да бъде нормализирано говоренето за психичното здраве, защото това е пътят, по който то би могло да стане по-достъпно и работещо за общото благосъстояние на обществото ни.

Като специалист за мен е важно да създам пространство, в което другите да могат да бъдат, да чувстват, да изпитат безусловно приемане и да си позволят да опознаят себе си по-добре. Вярвам, че само така човек започва да се освобождава от страховете и тревожностите, които е „замел под килимчето“ и не е знаел откъде идват. Вярвам, че в процеса на терапия „нещата под килимчето“ започват да намаляват и с времето човек осъзнава, че става по-стабилен, по-устойчив на трудностите в живота и по-свързан със себе си.

Categories

Биляна Вутова

Биляна Вутова

Себепознание и личностно развитие

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър: специалност “Психология” в Нов български университет;
 • Магистър: специалност “Организационна и социална психология” в Нов български университет;
 • Магистър: специалност “Клинична психология – психоаналитична перспектива” в Нов български университет;
 • Психотерапевтична школа: психодрама. Дипломиран психодрама асистент към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“.

Допълнителни квалификации:

 • Консултант в Техники за емоционална свобода (ТЕС) към Международна организация AAMET;
 • Обучение в метода Фамилни и системни констелации – Сертифициран констелатор, Свободен университет Самадева, Франция;
 • Индивидуално обучение по „Психотерапевтична и психодиагностична дейност на клиничния психолог в психиатричната практика“, УМБАЛ Св. Марина Варна;
 • Завършено обучение по EMDR психотерапия;
 • Интегрален коучинг – Сертифицирана към Integral Academy Унгария;
 • Сертифицирано обучение за фасилитатор по интегративно дишане;
 • Завършено обучение по медиация, Център за разрешаване на спорове;
 • Завършено сертифицирано обучение за работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник MMPI-2 и MMPI-A.

Опит и компетенции:

 • Биляна Вутова е специалист психолог, психотерапевт и констелатор в София с над 10 години опит;
 • Създател е на Център за личностно развитие и себепознание „Калей“, който предоставя психологически консултации, фамилни и системни констелации, обучения за констелатори и други;
 • Специализира в индивидуална и групова терапевтична работа;
 • EMDR терапевт – Методът EMDR е терапия, насочена към хора с емоционални проблеми, в основата на които стоят травматични преживявания;
 • Психодрама асистент към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“;
 • Медиатор;
 • Организационен консултант.

Мисия и подход:

Мисията ми е да придружа всеки човек, който иска да намери отговори на поставените пред него въпроси. Да намери по-добро решение на трудностите и предизвикателствата, пред които се изправя, да го подкрепя в желанието му да разбере повече за себе си и да води като цяло по-добър начин на живот.

Подходът ми се е формирал във времето и чрез различните школи, през които съм обучена. Подходът ми е строго индивидуален, като за мен е важно да създам едно защитено пространство, в което човек да може спокойно да изследва себе си. Отнасям се с уважение към личността на всеки и вярвам, че психотерапията е пътят към един по-добър, удовлетворяващ и хармоничен живот. 

Categories

Марина Стойчовска

Марина Стойчовска

Тревожност, паник атаки, проблеми с взаимоотношенията, депресивни състояния

Български

Продължителност: 50 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Mагистър по “Клинична и консултативна психология” към СУ “Св.Климент Охридски“;
 • Допълнителна специализация в метода психодрама към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг”;

Опит и компетенции:

 • Основател на Център за психологически тренинги и консултации “Амарна”;
 • Водещ на обучения в сферата на психотерапията и психологическото консултиране;
 • Водещ на тематични семинари за личностно развитие и емоционална интелигентност;
 • Автор на статии на психологическа тематика;

Мисия и подход:

В работата ми, моята основна цел е, както да подпомогна клиентите ми в преодоляването на техните затруднения, така и да им съдействам да разберат себе си и да открият причината за проблемите, с които се борят. Ето защо техниките и методите, използвани от мен, са насочени, от една страна, към актуално справяне с проблемите в настоящето.

Това са краткосрочни и бързи начини за работа. От друга страна, търсенето на произхода на даден проблем налага използването на по-дълбинни методи. Лично аз намирам смисъл в по-детайлното и задълбочено изследване на човешкото страдание и справянето с корена на проблема. От опит знам, че този път не е лесен.

Пълен е с въпроси, тъгуване, разочарование, гняв и колебание дали да бъде продължен. Аз съм готова да застана в тези преживяване до всеки, решил да се обърне към мен. Това „заставане до“ може да се изразява в окуражаване, изслушване, разбиране, анализиране, търсене на различни варианти и т.н.

Основно мое качество е способността ми да вървя с моите клиенти по неравния път на себепознанието и да съм устойчива в това, така че да мога да ги подкрепям пълноценно.