Маринела Беделева

Маринела Беделева
Маринела Беделева

Депресия, психосоматика, личностно развитие и самоусъвършенстване, зависимости, управление на стреса, тревожност, паник атаки

Български, английски

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София, Пловдив]

Образование:

 • Бакалавър по психология, НБУ, София със специализация „Психични нарушения“
 • Магистър по позитивна психология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Сертифициран хипнотерапевт, член на Българска асоциация по хипноза
 • Обучаващ се психодрама терапевт в школа „Психодрама“, 1-во ниво
 • Сертифициран хранителен консултант/ нутриционист
 • Редица обучения и семинари по различни психологически теми: паник атаки, тревожност, депресивни състояния, тренинги за личностно развитие и самоусъвършенстване, развиване на емоционална интелигентност

Опит и компетенции:

 • Стаж към института по психология на МВР, както и в психиатрията към военномедицинска академия
 • Корпоративен психолог и уелнес коуч за над 50 служители във фирма
 • Работи в кабинети в София и Пловдив

Мисия и подход:

Да бъда психолог и терапевт е моето призвание. За едно от най-важните неща намирам връзката между клиент и терапевт, в чиято основа стои доверието, което постепенно се изгражда. В практиката си стъпвам на принципите на екзистенциалната терапия и хуманистичния подход, а именно емпатия, свързване, приемане и подкрепа.
Извършвам индивидуални консултации, като фокусът ми е насочен в две области – травма терапия – травмата като част от душата, личността, психиката и тялото на човек и позитивната психология – осъзнаване и изследване на силните страни, които всеки един от нас притежава.
Вярвам, че всеки човек притежава уникален вътрешен ресурс, който понякога е приспан и заглушен и има нужда да бъде събуден и осъзнат. Целият ни живот е приключение; път, който трябва да извървим. От нас зависи дали ще го изживеем приключенски и ще научим уроците, които са ни били зададени да бъдат научени, или просто ще минем през него, незабелязвайки знаците.

Categories

Нонка Данчева

Нонка Данчева

Tревожност, стрес, депресии, разрешаване на конфликти чрез медиация, работа с емоции

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистърска степен по Психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с тема на дипломна работа: „Влияние на емоциите върху психосоматичния статус на личността“;
 • Юрист с практика по наказателни производства;
 • В магистърско обучение и специализация към ВСУ „Черноризец Храбър” – „Съдебни психологически експертизи”;

Опит и компетенции:

 • Основател на Център за психологическо консултиране и НЛП коучинг;
 • Член на Дружеството на психолозите в България, BG-RP 2272-2634 (6001);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);
 • Обучителен курс по „Психотерапия“ в психотерапевтични модалности (Психодинамика, Психодрама, Гещалт терапия, Позитивна психотерапия, Арт-терапия и КПТ) към център „Амарна“;
 • Обучение „Мотивационно интервюиране“;
 • Консултант Хранителни нарушения – Асоциация Уникал, д-р Е. Павлова;
 • Консултант Психосоматика – Analysing Minds, д-р Г. Кабаджова;
 • Треньор по Емоционална интелигентност – БИСЕИ;
 • НЛП Мастер практик и коуч – НЛП България;
 • Медиатор, вкл. и Семейна Медиация към Министерство на правосъдието;
 • Курс и личен опит с програма Приложна психология и психотренинг, д-р Хр. Гешанов;
 • Курс лична програма Лайфкоуч с Арттерапия, доц. П. Митева;
 • Курс по ароматерапия, ЦПО към „Арконнико“;
 • Множество индивидуални и групови тренинги, семинари и обучения;

Нонка Данчева извършва психологическо консултиране и личен лайф коучинг.

Основните направления в работата ѝ с възрастни включват: депресивни и тревожни състояния, екзистенциални проблеми, личностни разстройства, фобии, паник атаки, паническо разстройство, психотелесни състояния и разстройства, нарушения на съня, превенция и справяне със стрес, умора и бърнаут, женско здраве, хранителни разстройства.

Провежда консултации, обучения в групи и тренинги свързани с личностно развитие, мотивация, интелигентна емоционалност.

В практиката си има опит в холистичната терапевтична подкрепа, както и в областта на криминалистиката, юридическата и съдебна психология, работа с правораздавателни институции.

Ръководи се от принципите на приемане – етичност към Вас и Вашето страдание; спазване на личните граници и неосъдително отношение; съобразяване с готовността Ви да изследвате всяка от поставяните теми; професионална компетентност.

Използва системен подход в Интегрална Терапевтична Програма, включващ разнообразни терапевтични инструменти, спрямо индивидуалните потребности на клиента.

Мисия и подход:

Уважавам човешката личност и вярвам, че човекът е единна интегрална съвкупност от интелект, характер, познавателни процеси, мисли, чувства и емоции, привички и навици, нагласи, поведение. Всеки от нас има своето светоусещане и разбиране за нещата и света, а понякога не е в състояние да се справи със своите психични затруднения и вътрешни конфликти.

Именно в такива случаи или моменти човек има нужда от подкрепа, разбиране, приемане и за мен е важно да съм там, до него и да мога да ги дам.

Със своята организираност, емпатия и творчески подход съм на разположение за консултиране и изготвяне на стойностна програма, изцяло съобразена с индивидуалните нужди на Клиента.

С лекота и непринудено създавам атмосфера на сигурност, доверие, споделяне, което прави възможно Клиентът, чрез научаване и усвояване на уменията на емоционалната интелигентност, да може да овладее неприятните си усещания; да разпознае и назове своите емоции; да ги осъзнае и приеме.
С моя подкрепа, през различните инструменти, техники и методики, които използвам, клиентите ми се въодушевяват и вдъхновяват, работят самостоятелно и израстват, а също така и заедно анализираме и синтезираме техните споделяния, водещи ги до осъзнаване и себеразбиране, до откриване на знанието, скрито във всеки един от тях.

Именно цялостното и отговорно подхождане към терапевтичните консултации с мен, помага на хората да се научат навреме да разпознават и осъзнават мисловните си модели и стратегии, което ги води към повишаване на тяхната жизнена активност, индивидуална стресоустойчивост и работоспособност, подобряване на тяхното здраве, качеството на живот, социалната ангажираност, комуникация и взаимоотношения, както и към развиване на творческия им потенциал и умения.

Публикации в блога на MindFit