За смисъла на психотерапията

„Птицата, кацнала на дървото, не се страхува, че клонът под нея може да се счупи. Тя не разчита на клона, а на крилете си.“ — Неизвестен автор

Съвременната психология и психотерапия са едни от най-креативните научни области и дават шанс на всяка уникална душевност да намери своя път и своята истина. Основното, което съм научила в терапията, е да избягвам оценките, защото те пречат на изводите и ограничават поуките. Методите и инструментите, с които работи психологията, са субективни и това винаги ще е така, но въпреки това не е малко, че спомага за нови гледни точки, възможности, и най-вече изграждане на смисъл. Най-ценното, което психотерапията дава, е способност да посрещаме постоянната промяна.

Вече не може без това знание. Важно е да стане част от образователната система, още от първи клас. Когато човек разбира процесите, той е много по-спокоен и толерантен. Креативност означава да имаме повече възможности за реакция, арсенал от възможности. Имайки повече възможности имаме по-голям шанс да се справим с проблемите в живота ни. На единия полюс е залепването, фиксацията, една възможност – на другия е креативността, много възможности и потенциални решения, изпробване на нови възможности.

В терапията знаем, че голяма част от проблемите се дължат на проблем в приспособяването, човекът не може да се впише/приспособи в средата. Това най-често е резултат от това, че е изградил определен начин на адаптация, който не е ефективен в определени обстоятелства в настоящето му. Всеки от нас обаче има на разположение ограничен арсенал от модели, с които да се справя и в това е капанът. Започваме да засилваме онова, с което разполагаме или правим – повече от същото (известно в психологията като понятието “невротичния механизъм”). Нужен е нов, различен модел, път, опит, и психотерапията създава почвата той да се роди.

 

За автора:

Ирина Кирякова е психотерапевт с над 18-годишна самостоятелна практика. На ежедневна база работи в областта на депресиите, панически разстройства, междуличностни проблеми, партньорство, фобии, зависимости, хранителни разстройства, психосоматика, себепознание и развитие

Имаш въпрос към екипа?

Свържи се с нас на hello@mindfit.bg или чрез контактната ни форма.

Абонирай се за нашия бюлетин

Ако искаш пръв да научаваш за новостите покрай MindFit.

Вход