неврофийдбек

Вид биофийдбек обучение, което има за цел да даде възможност на хората да променят своите мозъчни вълни, като използват информация от видеодисплей или звуков сигнал от електроенцефалографски (ЕЕГ) записи на характеристиките на техните мозъчни вълни. Неврофийдбек се използва с променливи резултати при лечението на синдрома на дефицит на вниманието/хиперактивност и епилепсия и се проучва като възможна интервенция и при други състояния (напр. главоболие, безсъние, тревожност). Нарича се още ЕЕГ биофийдбек, невробиофийдбек, невротерапия.