Categories
Терапевти

Петя Андреева

Петя Андреева

Междуличностни и семейни взаимоотношения, индивидуални трудности

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър по психология – ЮЗУ „Неофит Рилски“;
 • Магистър по детско-юношеска психология – СУ „Св. Климент Охридски“;

Опит и компетенции:

Петя е семеен консултант и личен опит в психодрама – ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“. Нейните професионални интереси и опит са свързани най-общо с въпросите за отношенията – партньорски, семейни, между родители и деца, както и с темите, свързани с индивидуалните трудности, тревоги и страхове.

Мисия и подход:

Практиката ми е ориентирана към семейните процеси, проблеми и конфликти, както и към взаимоотношенията между хората (партньорски, родителски и професионални), отглеждането и възпитанието на деца, справянето с житейски проблеми и кризи, раздели и загуби. Провеждам индивидуални и семейни консултации.

Много са причините, които ме поведоха по този професионален път. Една от тях е убеждението ми, че опознавайки себе си, човек се променя и развива възможностите си. Вярвам, че носим в себе си отговорите, които търсим.

Работата ми като психолог е да подкрепям хората, които търсят отговори и решения, да ги придружавам и да им партнирам, докато ги намерят, проверят и утвърдят. Всеки човек преживява по свой личен начин живота, съответно ще открие и свой собствен начин за справяне и развитие.

Categories
Терапевти

Дияна Добрева-Христова

Дияна Добрева-Христова

Себепознание и личностно развитие

Български, руски

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър Психолог в Югозападен университет „Неофит Рилски“, 1996 г.;
 • Обучение по кризисна интервенция, Институт по психология МВР;
 • Обучение по психологично подпомагане в екстремни ситуации, Институт по психология на МВР;
 • Специализация за психологичен мониторинг и съпровождане във високо рискови професии, Германия;
 • Международно сертификационно обучение за криминален психофизиолог (детекция на измамно поведение) – Бакстър Скуул, Сан Диего, САЩ, курс PE 189, гр. София;
 • Сертификационно обучение по организационно консултиране и управление на човешките ресурси, сертифициран организационен консултант от Дружество на психолозите, България и NGB;
 • Сертификационно обучение за работа с методи и техники за емоционална саморегулация: сертифициран практик по Alba Emouting CL1 / Емоционална саморегулация, Роуз Бруфорд Колидж, Лондон;
 • Сертификационно обучение за треньори по емоционална интелигентност: сертифициран треньор по емоционална интелигентност от BISEI, Български институт по социална и емоционална интелигентност;
 • В продължаващо обучение за екзистенциално-аналитичен психотерапевт в GLE International Vienna, Виенско общество по екзистенциален анализ и Логотерапия, Виена;
 • Докторант-изследовател по „Консултативна психология“ в БАН, гр. София;

Опит и компетенции:

В консултативната си работа Дияна Добрева-Христова оказва помощ и подкрепа на хората в това да се справят със стреса, тревожността и предизвикателствата в живота (лични и професионални) и да развиват уменията си за емоционална саморегулация; да подобряват уменията си за общуване и целева комуникация; да разкриват и реализират своите потенциали, като избират съзнателно своите цели и собствените си пътища за тяхното постигане; да осъществяват своя “жизнен проект” с вътрешно съгласие и преживяване за личен смисъл.

Подходът ѝ на работа е основан на хуманистичното разбиране за човешката личност като носител на вътрешен потенциал и вроден стремеж да реализира пълноценно собствените си способности, таланти и възможности. Теоретична база на методите, които използва в работата си, са екзистенциално-хуманистичното направление в психологията и психотерапията, личностно-центрирания подход, екзистенциалния анализ и съвременни подходи за емоционална и психофизическа регулация.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Биляна Вутова

Биляна Вутова

Себепознание и личностно развитие

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по клинична и организационна психология;
 • Сертифициран констелатор в Свободен университет „Самадева“, Франция;
 • Сертифицирана към Integral Academy, Унгария – интегрален коучинг;

Опит и компетенции:

 • Основател на център за индивидуална и групова психотерапия „Калей“;
  EMDR терапевт;
 • Консултант в Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) към международната организация AAMET;
 • Създател на практики и програми за себепознание и личностно развитие;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Мариета Байчева

Мариета Байчева

Тревожност: паническо разстройство, неврологични разстройства, фобии, обсесии, депресия

Български, руски

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [град]

Образование:

 • Бакалавърска и магистърска степен по педагогика и психология към Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
 • Допълнителни специализации по консултативна психология, транзакционен анализ и други;

Опит и компетенции:

Мариета помага на клиентите си в сферата на психологическата и психотерапевтичната работа с над 9 години опит с тревожност (паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, натрапчиви мисли, посттравматичен стрес, депресия и др.); индивидуално консултиране (личностно развитие, вътрешни конфликти, психологически травми, проблеми в междуличностните отношения и др.); семейно консултиране, както и психологическа помощ за деца и родители.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Красимира Антонова

Красимира Антонова

Семейни отношения – между двойки, отношения родител-дете, болест в семейството, развод, смърт на близък

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

 • Завършва Медицински колеж и дълги години работи в едно от най-тежките болнични отделения в страната;
 • Бакалавър по „Психология“ към ВСУ „Черноризец Храбър“;
 • Магистър по „Семейно консултиране“ към Нов български университет, съвместно развит с Института по фамилна терапия в Лондон;

Опит и компетенции:

 • Член на Българската Асоциация по Фамилна Терапия, част от EFTA (European Family Therapy Association);
 • Профилирана в семейната системна психотерапия, индивидуално психологично консултиране, семейно консултиране и консултиране на двойки, психологично консултиране на деца, дислексия и др.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Ирина Кирякова

Ирина Кирякова

Взаимоотношения, бърнаут, тревожност, депресивни състояния

Български, английски

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по „Социално-педагогическа и психологическа помощ за семейства“ към СУ “Св. Климент Охридски“;
 • Сертифициран психотерапевт и член на Световната Асоциация по Позитивна психотерапия – WAPP;
 • Сред първите дипломирани гещалт терапевти в България и член на Европейската Асоциация по Гещалт Терапия;

Опит и компетенции:

 • Член на Дружеството на Психолозите в България;
 • Автор на книгата „Любовта намира начин – психотерапия на ежедневието“;
 • Над 18 години самостоятелна практика като терапевт и консултант;
 • На ежедневна база работи в областта на депресиите, панически разстройства, междуличностни проблеми, партньорство, фобии, зависимости, хранителни разстройства, психосоматика, себепознание и развитие;
 • Арт-терапия;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Ива Славкова

Ива Славкова

Паник атаки, безлекарствено третиране на депресия, тревожност, междуличностни проблеми, бърнаут, хипохондрии, обсесии, фобии

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Завършва през 2003 година магистратура по психология и започва да работи в „Телефон на доверието“ към БЧК;

Опит и компетенции:

През годините има опит със зависимости и подпомагане и ресоциализация на жертви на трафик, както и консултира частна детска градина, като прави обучения в методи за ранно детско развитие и тренинги за емоционална интелигентност.

Ива непрестанно развива своят професионален път, като придобива професионална компетентност в сфери като психологическо консултиране за деца, тийнейджъри, възрастни, както и провеждане на психотерапия на тези възрастови категории; депресии; стрес; тревожност, напрежение, безпокойство; професионално консултиране, трудности при реализация, бърнаут синдром и бизнес психология и други.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Марина Стойчовска

Марина Стойчовска

Тревожност, паник атаки, взаимотноошенчески отношения, депресивни състояния

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Mагистър по “Клинична и консултативна психология” към СУ “Св.Климент Охридски“;
 • Допълнителна специализация в метода психодрама към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг”;

Опит и компетенции:

 • Основател на Център за психологически тренинги и консултации “Амарна”;
 • Водещ на обучения в сферата на психотерапията и психологическото консултиране;
 • Водещ на тематични семинари за личностно развитие и емоционална интелигентност;
 • Автор на статии на психологическа тематика;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Анелиа Дудина

Анелиа Дудина

Тревожност, взаимоотношения с околните, бърнаут, депресивни състояния

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Дипломиран психодрама терапевт към ИПГИП “Бернхард Ахтерберг”, които са пълноправен член на Европейската организация FEPTO и Българско дружество по психодрама и групова терапия;
 • Завършена бакалавърска степен по психология и магистратура – юридическа психология;
 • Стаж в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, гр. София (сектор “Психологическа лаборатория” и сектор “Пробация”), Централен софийски затвор;

Опит и компетенции:

 • Основател и управител на Психотерапевтично пространство “СимвоЛичност” и Е-списание за психология “Посока”;
 • Работила на гореща телефонна линия за жени и деца, пострадали от насилие и трафик на хора, след преминат курс на обучение, организиран съвместно с фондация “П.У.Л.С.”, гр. Перник и фондация “Социален консултативен център”, гр. Самоков;
 • Предишна месторабота – психотерапевт в Център за психологически тренинги и консултации “Амарна”;
 • Водещ на групи за личностно развитие, както и за психотерапевтичния метод психодрама;
 • Водещ на курсове, обучения и семинари. Завършен модул – Динамично интервю и базови терапевтични умения;
 • Водещ на групи за придобиване на елементарни социални умения, групи за самопомощ и за трудова терапия, психолог в агенция за запознанства;

Мисия и подход:

Анелиа Дудина е завършила психология (бакалавърска и магистърска степен), след това е преминала обучение в продължение на още 6,5 г. и е дипломиран психотерапевт.

Психотерапевтичната модалност, в която е обучавана, се нарича психодрама и е свързана с корекция на личността в дълбочина, чрез преживяванията на клиента, използвайки подходи от театъра. Притежава умения да прилага техники и от други психотерапевтични модалности. Има опит в работа с клиенти над 10 години. Към момента реализира частна психотерапевтична практика, в която съчетава няколко дейности – психологическо консултиране и индивидуална психотерапия, психотерапия в групи, водещ е на семинари, фирмени тиймбилдинги и различни обучения, създател на идеята и редактор на безплатното онлайн списание за психотерапия „СимвоЛичност“.

Въпреки професионалния опит, който има, с различни психотерапевтични подходи, Анелиа приоритетно прилага в работата си т.нар. психодинамични подходи, които предполагат разкриване на първопричината за даден проблем и нейната корекция. Счита, че това е важно за клиентите, с които работи, тъй като често работата „на повърхността“ постига или временен ефект, или понякога дори няма такъв.