Categories
Терапевти

Ивет Иванова

Ивет Иванова

Тревожност, паник атаки, бърнаут, страхове, несигурност в собствената личност и ниска самооценка, трудности в общуването с другите, проблеми в партньорските взаимоотношения, депресивност и потиснатост, преодоляване на скръб и загуба, личностно израстване

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър: Психология с профил Психични нарушения в Нов български университет;
 • Магистър: Клинична психология – психоаналитична перспектива в Нов български университет;
 • Дипломиран психодрама асистент към институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг“; Пълноправен член на Камарата на обучителните институти (TIC) към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA) и Европейската федерация на психодрама обучителните организации (FEPTO);
 • Пълноправен член на Българско дружество по психология под номер BG RP 2423 – 2634 (6001).

Опит и компетенции:

 • Към момента Ивет Иванова работи като психолог и психотерапевт в център „Промяна“, както и като психодрама водещ, работещ под супервизия, в групи за психотерапия.
 • Специализирала е като клиничен психолог в Отделение по ендокринология на СБАЛАГ „Майчин дом“. Била е стажант психолог в Отделение по психиатрия към Военномедицинска академия. Работила е като психолог с пълнолетни младежи от рискови групи във фондация “Конкордия” и в Агенция за запознанства “Гара за двама”.

Мисия и подход:

Вярвам, че да се опитваме да живеем щастлив живот не означава да отричаме негативните емоции или да се преструваме, че се чувстваме радостни през цялото време. Всички се сблъскваме с несгоди и в резултат на това е напълно естествено да изпитваме гняв, тъга, разочарование и други негативни емоции. Да се ​​предложи друго би означавало да се отрече част от човешкото състояние. Намирам за важно и за своя лична мисия да бъде нормализирано говоренето за психичното здраве, защото това е пътят, по който то би могло да стане по-достъпно и работещо за общото благосъстояние на обществото ни.

Като специалист за мен е важно да създам пространство, в което другите да могат да бъдат, да чувстват, да изпитат безусловно приемане и да си позволят да опознаят себе си по-добре. Вярвам, че само така човек започва да се освобождава от страховете и тревожностите, които е „замел под килимчето“ и не е знаел откъде идват. Вярвам, че в процеса на терапия „нещата под килимчето“ започват да намаляват и с времето човек осъзнава, че става по-стабилен, по-устойчив на трудностите в живота и по-свързан със себе си.

Categories
Терапевти

Калоян Божанов

Калоян Божанов

Междуличностни отношения, страх и тревожност, панически атаки и депресивни състояния, изграждане на полезни навици и житейска промяна

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

 • Магистърска степен по „Психология“ с тема на дипломна работа: „Предизвикателства пред кариерното консултиране на учениците от 10 до 12 клас“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • В обучение по психотерапия към БИГТ (Български институт по гещалт терапия);

Опит и компетенции:

 • Кореспондентски курс – „Приложна психология и психотренинг“ – при проф. Христо Гешанов;
 • Обучение „Фамилни констелации“ – Прафул Сарачино (Италия), Свагито Лийбермайстер (Германия) и Елица Великова – „Институт за терапия и експресивни изкуства“ – гр. София;
 • Обучение под супервизия – „Първична терапия и работа с детски травми“ („Праймъл терапия и работа с вътрешното дете“) – „Институт за терапия и експресивни изкуства“ – гр. София;
 • Обучение за „Страхове и сенки в партньорството“ на немският терапевт – Милан Кармели;
 • Инструктор по методът на д-р Брус и д-р Джоан Дю – „Епигенетични лечебни цикли“ (K-Power);
 • Обучение – „Йога на смеха“ – Йога на смеха България;

Мисия и подход:

Калоян е мъж, който променя статуквото в България, че е срамно и неестествено мъжете да работят за своето психично здраве и да стават цялостни и много по-успешни във взаимоотношенията, бизнеса и живота си. Помага на мъже, жени и младежи да живеят по-свързани със себе си и своите ценности, да осъзнаят своите приоритети и силни страни, да развият своя човешки личностен потенциал.
Вярва, че човек може да постигне онова, за което мечтае, стига да освободи всичко ненужно и болезнено от плещите си и да разгърне вътрешния си ресурс и това, за което е роден.

През 2017 г. – 2018 г. Калоян специализира в областта на трансперсоналната психология, в частност метода „Фамилни Констелации“, който използва в индивидуална и групова терапия. Изучава и преминава през супервизия и използва основно метода на американския лекар д-р Артур Янов за работа с травматични събития от детството, свързване с вътрешното дете и човешкия творчески потенциал – „Primal Therapy“, през който е преминал и самия Джон Ленън, като своя лична трансформация.

Използва още техники на себеанализ и рефлексия, медитация, метода “Епигенетични Лечебни Цикли“ от д-р Брус и Джоан Дю от Нова Зеландия, за който се сертифицира като преподавател и Инструктор през 2019 г. Преминава през индивидуален трансформиращ кореспондентски курс на именития проф. Христо Гешанов, работил с Юрий Гагарин и с огромен принос към съвременната психология, физика, космонавтика и още множество области на човешкото познание.

Калоян има над 500 часа консултативна работа с клиенти – мъже, жени, деца и юноши от цяла България, Европа и Америка. През учебната 2019 г. – 2020 г. работи като училищен психолог и именно работа му с децата и юношите е неговият най-голям стимул и мисия за развитие на човешкия потенциал и безграничните възможности на личността.

Работи с тийнейджъри и възрастни. Работи и с двойки, които имат проблем с комуникацията помежду си, чувстват, че изпитват страхове или обвинения към другия, или усещат че нещо, не е същото и имат нужда от следваща стъпка и ново ниво във взаимоотношенията си.

Помага основно на своите клиенти да направят житейска промяна, която твърде дълго са отлагали, да се освободят от токсични партньорски взаимоотношения, в които са зациклили от години и да осъзнаят защо са там, да намерят своите ресурси, ценности и силни страни, потенциали, които всички носим, да направят дори кариерен завой и промяна на настояща неудовлетворяваща работа и среда. Да разберат за своите вече остарели модели на поведение и да ги заменят с нови и работещи. Да използват своите силни семейни дадености и възпитание и да се освободят от старите, които в днешния развиващ се свят вече не помагат.

Създател е и на безплатното приложение за психологическа превенция и житейска промяна – ДНК-Любов Premium App.

Categories
Терапевти

Рая Попова

Рая Попова

Коучинг, справяне с житейски и професионални трудности, бърнаут, личностно израстване

Български

Продължителност: 55 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [град]

Образование:

 • 2013 г. – Софийски университет – Магистър „Организационна психология и консултиране на организацията“;
 • 2001 г. – УНСС – Бакалавър „Международни икономически отношения“;

Опит и компетенции:

Над 20-годишен практически опит в областта на човешките ресурси и подбор на персонала.

 • Иновационен подход при въвеждане на нови техники и практики за взаимноизгодни отношения между служител и работодател. Сред новаторите, осмислили необходимостта от въвеждане на почасово работно време за длъжности, традицонно заети на пълен работен ден, както и потенциала на работната сила на младите майки.
 • Курс по ненасилствена комуникация (ННК) – 2020 г.
 • Курс „Re-parent your inner child” – 2021 г.
 • Дългогодишни задълбочени практически познания по аюрведична медицина, етерични масла, хранене, здравословен начин на живот

Мисия и подход:

Моята най-силна страна е способността ми да вниквам в емоциите и емпатично да разбирам препятствията, през които човек преминава, за да му помогна сам да достигне до решения, които отразяват неговата истинска същност и разкриват пълния му потенциал. Помагам на хора, които изпитват своите трудности на работното място или в личния живот и имат нужда от емоционална подкрепа в тежките моменти, а богатият ми организационен опит и съответно образование, могат само да бъдат от полза.

Смятам, че психическото здраве е водещо пред физическото – литературата изобилства от примери как един бодър и силен дух може да изведе тялото отвъд всяко затруднение. Ето защо е жизненоважно да се погрижите за това да се чувствате добре – както за вас, така и за тези около вас, включително любимите ви хора. А начинът това да се случи, е чрез комуникация с професионалист, който ще осигури една безопасна, защитена, конфиденциална среда на доверие и лично пространство, в което спокойно да споделите тревогите си и да потърсите начините за тяхното елиминиране.

Аз ще ви покажа, че нещата имат повече от една гледна точка, и всяка ситуация винаги има повече от едно решение. Но най-вече, ще търсим заедно пътя, в който да повярвате в себе си и качествата, които носите и да усетите свободата, от която сте имали нужда. Или цялата уникалност, която сте развили по чудния път, наречен „живот“

Мото: „Преди да започнеш да лекуваш някого, го попитай първо дали е готов да се откаже от нещата, които го разболяват.“

Categories
Терапевти

Томи Цолов

Томи Цолов

Тревожни разстройства (панически атаки), депресия, затруднения в личните взаимоотношения, неудовлетвореност и липса на мотивация в живота

Български, английски

Продължителност: 45 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • НБУ Магистър Клинична психология психоаналитична перспектива;

Опит и компетенции:

 • Член на българското психоаналитично общество, кандидат аналитик;
 • Работи като част от Център за психотерапия и психоанализа ‘Ателие Афект’;

Мисия и подход:

Подходът, по който работя, е психоаналитичен. Според него, повечето психологически трудности са свързани с това, което е несъзнавано в нас. Често разбираме, че начините, по които живеем, и възприятията ни за света са извън нашия контрол. Повтаряме едни и същи сценарии, които сякаш ни се случват без наше участие. Усещаме и мислим неща, за които не намиране рационално обяснение. Всеки от нас има част от себе си, която не познава напълно и която винаги ни убягва. Психоаналитичното разбиране за психиката помага на човек да започне да разбира по-добре себе си и другите. Психоаналитичната терапия и психоанализата дават възможността човек да изследва себе си по нов начин, с някой който да зачита неговото достойнство и предоставя сигурна и приемаща среда, където терапевтичната връзка е недирективна и подпомага саморефлекцията.

Categories
Терапевти

Дима Богданова

Дима Богданова

Депресивни и тревожни състояния, затруднения в личната или професионалната комуникация, житейски кризи, личностно израстване

Български

Продължителност: 45 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистратура „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ 2010 – 2012г., Нов български университет, гр. София;
 • Бакалавър „Психология„ 2006 – 2010г., ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив;
 • Регулярно посещава сертифицирани семинари и обучения на теми, свързани с теориите и техниките на психоаналитичната психотерапия, както и такива, свързани с психичните страдания на личността и психосоматичните проявления на болестта;

Опит и компетенции:

 • Член на Дружеството за психоаналитична психотерапия;
 • Член на Дружеството на психолозите в Република България;
 • От 2011г. Дима Богданова има частна терапевтична практика, като от 2020г. е част от екипа на Ателие Афект;
 • От 2019 г. е и психолог към ДКЦ Асцендент, София;
 • През 2016 г. работи като психолог към Център за обществена подкрепа „Славейков“ към Институт по социални дейности и практики, гр. София;
 • През 2014 г. и 2015 г. е психолог към Фондация „Асоциация Анимус“ гр. София;
 • В периода от 2007 г. до 2009 г. е консултант към „Телефон на доверието“ БЧК Пловдив. Проведени стажове в Психиатрична клиника ВМА, Университетска болница „Лозенец“, Клиника по диализно лечение към Университетска болница Александровска и други;

Мисия и подход:

Практикува с възрастни и юноши по метода на психоаналитичната психотерапия. Това е подход, който цели задълбочаване на самопознанието и разбиране на влиянието на миналото върху сегашното поведение и проблеми. Работи с хора с тревожна и депресивна симптоматика – паник атаки, проблеми със съня, обсесивни мисли и страхове и други, както и с хора, изпитващи затруднения в личната или професионалната комуникация, преминаващи през различни житейски кризи, или търсещи личностно израстване. Провежда и кризисни интервенции, психологическа подкрепа и родителско консултиране.

Categories
Терапевти

Силвия Димитрова

Силвия Димитрова

Психосоматични симптоми и оплаквания; паническо разстройство (паник атаки); свръх емоционалност; тревожност; ниска себеоценка и самочувствие

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Дупница, Благоевград]

Образование:

 • Магистратура по „Клинична социална работа“ с психодинамично консултиране и психотерапия в Нов български университет;
 • Изучаване на EMDR психотерапия към EMDR Europe Association, EMDR – Сертификационна програма;
 • Едногодишното обучение по психодрама и група за собствен опит към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“;
 • Завършена следдипломна квалификация „Психологични интервенции при рисково и девиантно поведение“ във Варненския свободен университет;
 • Технически университет – София, електроинженер

В допълнение към академичното образование, Силвия от няколко години се интересува и изучава езотерични и духовни практики, които допринасят за нейното самопознание и самоусъвършенстване и които допълват изключително много работата ѝ като психотерапевт.

Опит и компетенции:

 • Председател на Сдружението „Знание, успех, промяна“- град Дупница с клон в град Благоевград, чийто фокус е работа с пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие.

  Силвия работи вече 16 години в тази област – създаване, развиване и управление на Консултативен център за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за подкрепа и рехабилитация на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за превенция на насилието чрез обучения на неформални групи жени, обучения на младежи, организиране на конференции и кръгли маси, обучение на представители на институции, създаване на мултидисциплинарни екипи за работа, супервизия на екипи, работещи с жени и деца, преживели домашно насилие, както и с лица, упражняващи домашно насилие. Участие като лектор в обучения, свързани с проблема домашно насилие и правата на жените.

 • Извън работата си с пострадали и извършители на насилие Силвия има дългогодишен опит в работата с хора и помощ при различни проблеми като: панически атаки, неувереност и нерешителност, тревожност, психосоматични оплаквания, посттравматичен стрес, загуба на близък човек, преминаване през житейски кризи /раздяла, загуба на работа и др./, бърнаут, натрапливи мисли, ниска себеоценка и други симптоми, които пречат на човек да се чувства здрав и щастлив.
 • Автор на книгата „Часовниковата кула“, Благоевград 2018г., ISBN: 978-619-90970-4-5, която е първата книга от поредицата „Продухване на комините“.

Мисия и подход:

На база дългогодишната ми практика, вече знам, че да помагаш истински на хората означава не само да познаваш терапевтичните методи, с който работиш. Много по-важни са самопознанието и самоусъвършенстването. Точно в това самопознание и самоусъвършенстване се случва онова, което се случва и в един психотерапевтичен процес с клиента.

Знам колко е важно един психотерапевт да е минал през собствена терапия и да е осъзнал собствените си страхове и травми, собствените си основания за подценяване. Когато си наясно със себе си, само тогава може да бъдеш истински полезен на другите. За да се занимаваш с чуждото несъзнавано, с душите на другите хора, е от особено значение да си постигнал до голяма степен вътрешна свобода. Важно е да си елиминирал максимално изтласканите страхове, несъзнаваните тревоги и травматични преживявания. Да си се освободил максимално от вътрешните си затвори. Да си победил повечето от великаните, създадени от самия теб. В противен случай има голяма опасност терапевтът да проектира върху клиента своите собствени несъзнавани тревоги и страхове. И вместо да бъде само катализатор в процеса на осъзнаването му, да го поведе по път, който не е на клиента, а на самия терапевт.

Моята мисия е да помагам на хората да бъдат здрави, хармонични и щастливи във вътрешния си свят, само така можем да имаме здраве и хармония в света около нас.

Подходът ми е основан на разбирането ми за съзнаваното и несъзнаваното и нашите реакции вследствие на нашите подсъзнателни вярвания. Съзнанието ни е съзнателно, доброволно, управляемо. Със съзнанието си ние избираме неща, върху които доброволно да се фокусираме, мислим и правим. Несъзнаваното е несъзнателно, недоброволно, неуправляемо. То усеща емоциите, които изпитваме /дори съзнателния ум да ги отрича/, създава емоционални реакции като предизвиква спомените, които имаме и помним без дори да знаем за тях. Подсъзнанието създава неволни, импулсивни действия, мисли, емоции.

Съзнателният ум анализира реалността. Чрез него взимаме решения, преценяваме мястото и времето. Подсъзнанието запазва цялата тази информация и произвежда действия автоматично /импулсивно/. Съзнателният ум е този с по-малка сила, с по-малка мощ. Подсъзнанието има огромна мощ и държи всичките ни спомени, емоции, нагласи, реакции, вярвания /позитивни и негативни/ както за нас самите, така и за другите. Чрез подсъзнателните си импулси ние не мислим как се чувстваме, не можем да избираме как да мислим или да се чувстваме, просто реагираме импулсивно.

Чрез работа с психотерапевт човек може да достигне до своите несъзнавани негативни вярвания, заради които наранява себе си и другите. Когато несъзнаваното стане съзнавано, то вече става и управляемо. Затова в терапевтичния кабинет се опитваме да разберем нашите подсъзнателни вярвания и убеждения – за да ги направим съзнателни и да ги променим. Така можем да променим и нашата реакция към неприятни за нас спомени, преживявания и случки, в които ние сме били потърпевшите, да променим отношението си към травматични събития в живота ни. Можем да преминем през тях, като се опитаме да ги възприемем различно и те вече да не са болезнени за нас, за да не продължават да ръководят живота ни в негативна и нежелана посока.

Categories
Терапевти

Нонка Данчева

Нонка Данчева

Tревожност, стрес, депресии, разрешаване на конфликти чрез медиация, работа с емоции

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистърска степен по Психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с тема на дипломна работа: „Влияние на емоциите върху психосоматичния статус на личността“;
 • Юрист с практика по наказателни производства;
 • В магистърско обучение и специализация към ВСУ „Черноризец Храбър” – „Съдебни психологически експертизи”;

Опит и компетенции:

 • Основател на Център за психологическо консултиране и НЛП коучинг;
 • Член на Дружеството на психолозите в България, BG-RP 2272-2634 (6001);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);
 • Обучителен курс по „Психотерапия“ в психотерапевтични модалности (Психодинамика, Психодрама, Гещалт терапия, Позитивна психотерапия, Арт-терапия и КПТ) към център „Амарна“;
 • Обучение „Мотивационно интервюиране“;
 • Консултант Хранителни нарушения – Асоциация Уникал, д-р Е. Павлова;
 • Консултант Психосоматика – Analysing Minds, д-р Г. Кабаджова;
 • Треньор по Емоционална интелигентност – БИСЕИ;
 • НЛП Мастер практик и коуч – НЛП България;
 • Медиатор, вкл. и Семейна Медиация към Министерство на правосъдието;
 • Курс и личен опит с програма Приложна психология и психотренинг, д-р Хр. Гешанов;
 • Курс лична програма Лайфкоуч с Арттерапия, доц. П. Митева;
 • Курс по ароматерапия, ЦПО към „Арконнико“;
 • Множество индивидуални и групови тренинги, семинари и обучения;

Нонка Данчева извършва психологическо консултиране и личен лайф коучинг.

Основните направления в работата ѝ с възрастни включват: депресивни и тревожни състояния, екзистенциални проблеми, личностни разстройства, фобии, паник атаки, паническо разстройство, психотелесни състояния и разстройства, нарушения на съня, превенция и справяне със стрес, умора и бърнаут, женско здраве, хранителни разстройства.

Провежда консултации, обучения в групи и тренинги свързани с личностно развитие, мотивация, интелигентна емоционалност.

В практиката си има опит в холистичната терапевтична подкрепа, както и в областта на криминалистиката, юридическата и съдебна психология, работа с правораздавателни институции.

Ръководи се от принципите на приемане – етичност към Вас и Вашето страдание; спазване на личните граници и неосъдително отношение; съобразяване с готовността Ви да изследвате всяка от поставяните теми; професионална компетентност.

Използва системен подход в Интегрална Терапевтична Програма, включващ разнообразни терапевтични инструменти, спрямо индивидуалните потребности на клиента.

Мисия и подход:

Уважавам човешката личност и вярвам, че човекът е единна интегрална съвкупност от интелект, характер, познавателни процеси, мисли, чувства и емоции, привички и навици, нагласи, поведение. Всеки от нас има своето светоусещане и разбиране за нещата и света, а понякога не е в състояние да се справи със своите психични затруднения и вътрешни конфликти.

Именно в такива случаи или моменти човек има нужда от подкрепа, разбиране, приемане и за мен е важно да съм там, до него и да мога да ги дам.

Със своята организираност, емпатия и творчески подход съм на разположение за консултиране и изготвяне на стойностна програма, изцяло съобразена с индивидуалните нужди на Клиента.

С лекота и непринудено създавам атмосфера на сигурност, доверие, споделяне, което прави възможно Клиентът, чрез научаване и усвояване на уменията на емоционалната интелигентност, да може да овладее неприятните си усещания; да разпознае и назове своите емоции; да ги осъзнае и приеме.
С моя подкрепа, през различните инструменти, техники и методики, които използвам, клиентите ми се въодушевяват и вдъхновяват, работят самостоятелно и израстват, а също така и заедно анализираме и синтезираме техните споделяния, водещи ги до осъзнаване и себеразбиране, до откриване на знанието, скрито във всеки един от тях.

Именно цялостното и отговорно подхождане към терапевтичните консултации с мен, помага на хората да се научат навреме да разпознават и осъзнават мисловните си модели и стратегии, което ги води към повишаване на тяхната жизнена активност, индивидуална стресоустойчивост и работоспособност, подобряване на тяхното здраве, качеството на живот, социалната ангажираност, комуникация и взаимоотношения, както и към развиване на творческия им потенциал и умения.

Categories
Терапевти

Мира Василева

Мира Василева

Психоаналитична терапия, когнитивно поведенческа терапия

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавърска степен по Клинична психология в Московски университет;
 • Бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология и психопатология на развитието във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Опит и компетенции:

 • Транзакционен анализ – в процес на сертифициране;
  Сертифициран Монтесори терапевт;
 • Сертифициран Арттерапевт;
 • Сертифициран Медиатор;
 • Сертифициран специалист за Скрининг тест DESK 3-6;
  Сертифицират Инструктор „Йога на смеха“;
 • Участие в множество стажове и обучения в различни терапевтични модалности, които са свързани с обучение за работа с психични разстройства, работа с деца, тийнейджъри и възрастни, различни семинари;

Към момента Мира Василева практикува като психолог в детска градина и има самостоятелна практика в София, ул. Жолио Кюри 20;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Магдалина Алтаванска

Магдалина Алтаванска

Екзистенциална психология, развитие на личностния потенциал, управление на конфликти, тревожност, депресия, бърнаут

Български, английски

Продължителност: 60-90 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър-Психолог специалност „Психология и Психопатология на развитието“ ВСУ „Черноризец Храбър“;
 • Дипломиран Арт терапевт, НБУ – София;
  Сертифициран Интегрален Коуч, Интегрална Академия – Будапеща;
 • Сертифициран НЛП – Практик;
 • Сертификационни обучения: Арт терапия. Експресивна Арт терапия. Арттерапия при деца. Кризисна интервенция при деца, Институт за експресивни изкуства и терапия;
 • Продължаващо обучение под супервизия: психотерапевт в направлението на Логотерапия и Екзистенцанализа по Виктор Франкъл към Българско дружество по Логотерапия и Екзистенцанализ, съвместно с Европейска Академия по Логотерапия и Психология, Виена.

Опит и компетенции:

 • Основател на Екзистеа – за живот със смисъл;
 • Член на Дружеството на психолозите в България;
 • Опит със семейства, засегнати от Хънтингтън заболявания и фасилитиране на групи за подкрепа към Българска Хънтингтън Асоциация, Център за хора с редки заболявания;
 • Психологично консултиране и подкрепа:
  ⮚ за здравословна идентичност;
  ⮚ за възстановяване на равновесието и градивен изход при житейски промени (лични или професионални), със съпътстващите ги тревожност, страх, загуба на сигурност;
  ⮚ при екзистенциални кризи (липса на смисъл, раздяла, заболяване, смърт);
  ⮚ при сидром на професионално изчерпване със симптоми на умора, неудовлетворение, депресия;
  ⮚ при конфликти – вътрешни и междуличностни;
 • Фасилитиране на групи за личностно развитие и екипност;
 • Основател и управител на Арт център за личностно развитие за деца и възрастни (предходно);

Мисия и подход:

Мисията на Екзистеа е да вдъхва сила, надежда, достойна утеха за хората при житейски предизвикателства и да им помага да възстановят усещането си за цялост като възобновят вътрешната си сила и устойчивост, преоткрият нови възможности и трансформират живота си в смисъл и ценност.

Дълбоко ме е грижа за човека, който стои пред мен, протегнал ръка за помощ в труден момент от живота си. Има нещо много силно и свещено в това да бъда допусната до неговите най-дълбоки преживявания и да му помогна да открие своите отговори. Аз вярвам, че в трудността се намира и възможността и че здрав и непоклатим вътрешен център е извор на сила и сигурност.

Логотерапията и арт терапията са не само подходи, които използвам в своята психологична практика, но и начин на живот. Всеки от нас твори живота си ежедневно с изборите, които прави; с поведението и взаимодействието си с другите; с отношението си към непроменимото и дори с умението си да страда. А това е основна концепция в логотерапията и фундамент за смислен и пълноценен живот.

Categories
Терапевти

Венета Здравкова

Венета Здравкова

Психоаналитична терапия, когнитивно поведенческа терапия

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • ПУ „Паисий Хилендарски“, Магистър „Консултативна психология“;
 • Основен курс по хипноза и Курс по хипнотерапия, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • Обучение „Скринингови методи за оценка на когниция (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL)“, Асоциация на експертите по психично здраве;
 • „Технология на страха“, обучение за работа с фобии, тревожности и панически атаки, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • „Детска психосоматика: многокомпонентен подход към енурезиса, астмата, тиковете, алергиите“, водещ Панайот Рандев;
 • „Кратки подходи в психотерапията“, водещи Алексей Бъчев, Андрей Ганев, Петър Петров;
 • „Основи на фокусираната към решения терапия“, водещ Боян Страхилов;

Опит и компетенции:

 • Психолог на свободна практика от 5 години;
  Консултира частни фирми и прави обучения на персонала им;
 • Училищен психолог от 2011 до 2014 г.;
 • Член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.