Categories
Терапевти

Силвия Димитрова

Силвия Димитрова

Психосоматични симптоми и оплаквания; паническо разстройство (паник атаки); свръх емоционалност; тревожност; ниска себеоценка и самочувствие

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Дупница, Благоевград]

Образование:

 • Магистратура по „Клинична социална работа“ с психодинамично консултиране и психотерапия в Нов български университет;
 • Изучаване на EMDR психотерапия към EMDR Europe Association, EMDR – Сертификационна програма;
 • Едногодишното обучение по психодрама и група за собствен опит към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“;
 • Завършена следдипломна квалификация „Психологични интервенции при рисково и девиантно поведение“ във Варненския свободен университет;
 • Технически университет – София, електроинженер

В допълнение към академичното образование, Силвия от няколко години се интересува и изучава езотерични и духовни практики, които допринасят за нейното самопознание и самоусъвършенстване и които допълват изключително много работата ѝ като психотерапевт.

Опит и компетенции:

 • Председател на Сдружението „Знание, успех, промяна“- град Дупница с клон в град Благоевград, чийто фокус е работа с пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие.

  Силвия работи вече 16 години в тази област – създаване, развиване и управление на Консултативен център за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за подкрепа и рехабилитация на жертви на домашно насилие, създаване и развиване на различни програми за превенция на насилието чрез обучения на неформални групи жени, обучения на младежи, организиране на конференции и кръгли маси, обучение на представители на институции, създаване на мултидисциплинарни екипи за работа, супервизия на екипи, работещи с жени и деца, преживели домашно насилие, както и с лица, упражняващи домашно насилие. Участие като лектор в обучения, свързани с проблема домашно насилие и правата на жените.

 • Извън работата си с пострадали и извършители на насилие Силвия има дългогодишен опит в работата с хора и помощ при различни проблеми като: панически атаки, неувереност и нерешителност, тревожност, психосоматични оплаквания, посттравматичен стрес, загуба на близък човек, преминаване през житейски кризи /раздяла, загуба на работа и др./, бърнаут, натрапливи мисли, ниска себеоценка и други симптоми, които пречат на човек да се чувства здрав и щастлив.
 • Автор на книгата „Часовниковата кула“, Благоевград 2018г., ISBN: 978-619-90970-4-5, която е първата книга от поредицата „Продухване на комините“.

Мисия и подход:

На база дългогодишната ми практика, вече знам, че да помагаш истински на хората означава не само да познаваш терапевтичните методи, с който работиш. Много по-важни са самопознанието и самоусъвършенстването. Точно в това самопознание и самоусъвършенстване се случва онова, което се случва и в един психотерапевтичен процес с клиента.

Знам колко е важно един психотерапевт да е минал през собствена терапия и да е осъзнал собствените си страхове и травми, собствените си основания за подценяване. Когато си наясно със себе си, само тогава може да бъдеш истински полезен на другите. За да се занимаваш с чуждото несъзнавано, с душите на другите хора, е от особено значение да си постигнал до голяма степен вътрешна свобода. Важно е да си елиминирал максимално изтласканите страхове, несъзнаваните тревоги и травматични преживявания. Да си се освободил максимално от вътрешните си затвори. Да си победил повечето от великаните, създадени от самия теб. В противен случай има голяма опасност терапевтът да проектира върху клиента своите собствени несъзнавани тревоги и страхове. И вместо да бъде само катализатор в процеса на осъзнаването му, да го поведе по път, който не е на клиента, а на самия терапевт.

Моята мисия е да помагам на хората да бъдат здрави, хармонични и щастливи във вътрешния си свят, само така можем да имаме здраве и хармония в света около нас.

Подходът ми е основан на разбирането ми за съзнаваното и несъзнаваното и нашите реакции вследствие на нашите подсъзнателни вярвания. Съзнанието ни е съзнателно, доброволно, управляемо. Със съзнанието си ние избираме неща, върху които доброволно да се фокусираме, мислим и правим. Несъзнаваното е несъзнателно, недоброволно, неуправляемо. То усеща емоциите, които изпитваме /дори съзнателния ум да ги отрича/, създава емоционални реакции като предизвиква спомените, които имаме и помним без дори да знаем за тях. Подсъзнанието създава неволни, импулсивни действия, мисли, емоции.

Съзнателният ум анализира реалността. Чрез него взимаме решения, преценяваме мястото и времето. Подсъзнанието запазва цялата тази информация и произвежда действия автоматично /импулсивно/. Съзнателният ум е този с по-малка сила, с по-малка мощ. Подсъзнанието има огромна мощ и държи всичките ни спомени, емоции, нагласи, реакции, вярвания /позитивни и негативни/ както за нас самите, така и за другите. Чрез подсъзнателните си импулси ние не мислим как се чувстваме, не можем да избираме как да мислим или да се чувстваме, просто реагираме импулсивно.

Чрез работа с психотерапевт човек може да достигне до своите несъзнавани негативни вярвания, заради които наранява себе си и другите. Когато несъзнаваното стане съзнавано, то вече става и управляемо. Затова в терапевтичния кабинет се опитваме да разберем нашите подсъзнателни вярвания и убеждения – за да ги направим съзнателни и да ги променим. Така можем да променим и нашата реакция към неприятни за нас спомени, преживявания и случки, в които ние сме били потърпевшите, да променим отношението си към травматични събития в живота ни. Можем да преминем през тях, като се опитаме да ги възприемем различно и те вече да не са болезнени за нас, за да не продължават да ръководят живота ни в негативна и нежелана посока.

Categories
Терапевти

Нонка Данчева

Нонка Данчева

Tревожност, стрес, депресии, разрешаване на конфликти чрез медиация, работа с емоции

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистърска степен по Психология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с тема на дипломна работа: „Влияние на емоциите върху психосоматичния статус на личността“;
 • Юрист с практика по наказателни производства;
 • В магистърско обучение и специализация към ВСУ „Черноризец Храбър” – „Съдебни психологически експертизи”;

Опит и компетенции:

 • Основател на Център за психологическо консултиране и НЛП коучинг;
 • Член на Дружеството на психолозите в България, BG-RP 2272-2634 (6001);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);
 • Обучителен курс по „Психотерапия“ в психотерапевтични модалности (Психодинамика, Психодрама, Гещалт терапия, Позитивна психотерапия, Арт-терапия и КПТ) към център „Амарна“;
 • Обучение „Мотивационно интервюиране“;
 • Консултант Хранителни нарушения – Асоциация Уникал, д-р Е. Павлова;
 • Консултант Психосоматика – Analysing Minds, д-р Г. Кабаджова;
 • Треньор по Емоционална интелигентност – БИСЕИ;
 • НЛП Мастер практик и коуч – НЛП България;
 • Медиатор, вкл. и Семейна Медиация към Министерство на правосъдието;
 • Курс и личен опит с програма Приложна психология и психотренинг, д-р Хр. Гешанов;
 • Курс лична програма Лайфкоуч с Арттерапия, доц. П. Митева;
 • Курс по ароматерапия, ЦПО към „Арконнико“;
 • Множество индивидуални и групови тренинги, семинари и обучения;

Нонка Данчева извършва психологическо консултиране и личен лайф коучинг.

Основните направления в работата ѝ с възрастни включват: депресивни и тревожни състояния, екзистенциални проблеми, личностни разстройства, фобии, паник атаки, паническо разстройство, психотелесни състояния и разстройства, нарушения на съня, превенция и справяне със стрес, умора и бърнаут, женско здраве, хранителни разстройства.

Провежда консултации, обучения в групи и тренинги свързани с личностно развитие, мотивация, интелигентна емоционалност.

В практиката си има опит в холистичната терапевтична подкрепа, както и в областта на криминалистиката, юридическата и съдебна психология, работа с правораздавателни институции.

Ръководи се от принципите на приемане – етичност към Вас и Вашето страдание; спазване на личните граници и неосъдително отношение; съобразяване с готовността Ви да изследвате всяка от поставяните теми; професионална компетентност.

Използва системен подход в Интегрална Терапевтична Програма, включващ разнообразни терапевтични инструменти, спрямо индивидуалните потребности на клиента.

Мисия и подход:

Уважавам човешката личност и вярвам, че човекът е единна интегрална съвкупност от интелект, характер, познавателни процеси, мисли, чувства и емоции, привички и навици, нагласи, поведение. Всеки от нас има своето светоусещане и разбиране за нещата и света, а понякога не е в състояние да се справи със своите психични затруднения и вътрешни конфликти.

Именно в такива случаи или моменти човек има нужда от подкрепа, разбиране, приемане и за мен е важно да съм там, до него и да мога да ги дам.

Със своята организираност, емпатия и творчески подход съм на разположение за консултиране и изготвяне на стойностна програма, изцяло съобразена с индивидуалните нужди на Клиента.

С лекота и непринудено създавам атмосфера на сигурност, доверие, споделяне, което прави възможно Клиентът, чрез научаване и усвояване на уменията на емоционалната интелигентност, да може да овладее неприятните си усещания; да разпознае и назове своите емоции; да ги осъзнае и приеме.
С моя подкрепа, през различните инструменти, техники и методики, които използвам, клиентите ми се въодушевяват и вдъхновяват, работят самостоятелно и израстват, а също така и заедно анализираме и синтезираме техните споделяния, водещи ги до осъзнаване и себеразбиране, до откриване на знанието, скрито във всеки един от тях.

Именно цялостното и отговорно подхождане към терапевтичните консултации с мен, помага на хората да се научат навреме да разпознават и осъзнават мисловните си модели и стратегии, което ги води към повишаване на тяхната жизнена активност, индивидуална стресоустойчивост и работоспособност, подобряване на тяхното здраве, качеството на живот, социалната ангажираност, комуникация и взаимоотношения, както и към развиване на творческия им потенциал и умения.

Categories
Терапевти

Мира Василева

Мира Василева

Психоаналитична терапия, когнитивно поведенческа терапия

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавърска степен по Клинична психология в Московски университет;
 • Бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология и психопатология на развитието във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Опит и компетенции:

 • Транзакционен анализ – в процес на сертифициране;
  Сертифициран Монтесори терапевт;
 • Сертифициран Арттерапевт;
 • Сертифициран Медиатор;
 • Сертифициран специалист за Скрининг тест DESK 3-6;
  Сертифицират Инструктор „Йога на смеха“;
 • Участие в множество стажове и обучения в различни терапевтични модалности, които са свързани с обучение за работа с психични разстройства, работа с деца, тийнейджъри и възрастни, различни семинари;

Към момента Мира Василева практикува като психолог в детска градина и има самостоятелна практика в София, ул. Жолио Кюри 20;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Магдалина Алтаванска

Магдалина Алтаванска

Екзистенциална психология, развитие на личностния потенциал, управление на конфликти, тревожност, депресия, бърнаут

Български, английски

Продължителност: 60-90 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър-Психолог специалност „Психология и Психопатология на развитието“ ВСУ „Черноризец Храбър“;
 • Дипломиран Арт терапевт, НБУ – София;
  Сертифициран Интегрален Коуч, Интегрална Академия – Будапеща;
 • Сертифициран НЛП – Практик;
 • Сертификационни обучения: Арт терапия. Експресивна Арт терапия. Арттерапия при деца. Кризисна интервенция при деца, Институт за експресивни изкуства и терапия;
 • Продължаващо обучение под супервизия: психотерапевт в направлението на Логотерапия и Екзистенцанализа по Виктор Франкъл към Българско дружество по Логотерапия и Екзистенцанализ, съвместно с Европейска Академия по Логотерапия и Психология, Виена.

Опит и компетенции:

 • Основател на Екзистеа – за живот със смисъл;
 • Член на Дружеството на психолозите в България;
 • Опит със семейства, засегнати от Хънтингтън заболявания и фасилитиране на групи за подкрепа към Българска Хънтингтън Асоциация, Център за хора с редки заболявания;
 • Психологично консултиране и подкрепа:
  ⮚ за здравословна идентичност;
  ⮚ за възстановяване на равновесието и градивен изход при житейски промени (лични или професионални), със съпътстващите ги тревожност, страх, загуба на сигурност;
  ⮚ при екзистенциални кризи (липса на смисъл, раздяла, заболяване, смърт);
  ⮚ при сидром на професионално изчерпване със симптоми на умора, неудовлетворение, депресия;
  ⮚ при конфликти – вътрешни и междуличностни;
 • Фасилитиране на групи за личностно развитие и екипност;
 • Основател и управител на Арт център за личностно развитие за деца и възрастни (предходно);

Мисия и подход:

Мисията на Екзистеа е да вдъхва сила, надежда, достойна утеха за хората при житейски предизвикателства и да им помага да възстановят усещането си за цялост като възобновят вътрешната си сила и устойчивост, преоткрият нови възможности и трансформират живота си в смисъл и ценност.

Дълбоко ме е грижа за човека, който стои пред мен, протегнал ръка за помощ в труден момент от живота си. Има нещо много силно и свещено в това да бъда допусната до неговите най-дълбоки преживявания и да му помогна да открие своите отговори. Аз вярвам, че в трудността се намира и възможността и че здрав и непоклатим вътрешен център е извор на сила и сигурност.

Логотерапията и арт терапията са не само подходи, които използвам в своята психологична практика, но и начин на живот. Всеки от нас твори живота си ежедневно с изборите, които прави; с поведението и взаимодействието си с другите; с отношението си към непроменимото и дори с умението си да страда. А това е основна концепция в логотерапията и фундамент за смислен и пълноценен живот.

Categories
Терапевти

Венета Здравкова

Венета Здравкова

Психоаналитична терапия, когнитивно поведенческа терапия

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • ПУ „Паисий Хилендарски“, Магистър „Консултативна психология“;
 • Основен курс по хипноза и Курс по хипнотерапия, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • Обучение „Скринингови методи за оценка на когниция (CDT, MMSE, MOCA, IST, ADL)“, Асоциация на експертите по психично здраве;
 • „Технология на страха“, обучение за работа с фобии, тревожности и панически атаки, Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия;
 • „Детска психосоматика: многокомпонентен подход към енурезиса, астмата, тиковете, алергиите“, водещ Панайот Рандев;
 • „Кратки подходи в психотерапията“, водещи Алексей Бъчев, Андрей Ганев, Петър Петров;
 • „Основи на фокусираната към решения терапия“, водещ Боян Страхилов;

Опит и компетенции:

 • Психолог на свободна практика от 5 години;
  Консултира частни фирми и прави обучения на персонала им;
 • Училищен психолог от 2011 до 2014 г.;
 • Член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ);
 • Член на Българска асоциация по хипноза (БАХ);

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Петя Андреева

Петя Андреева

Междуличностни и семейни взаимоотношения, индивидуални трудности

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Бакалавър по психология – ЮЗУ „Неофит Рилски“;
 • Магистър по детско-юношеска психология – СУ „Св. Климент Охридски“;

Опит и компетенции:

Петя е семеен консултант и личен опит в психодрама – ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“. Нейните професионални интереси и опит са свързани най-общо с въпросите за отношенията – партньорски, семейни, между родители и деца, както и с темите, свързани с индивидуалните трудности, тревоги и страхове.

Мисия и подход:

Практиката ми е ориентирана към семейните процеси, проблеми и конфликти, както и към взаимоотношенията между хората (партньорски, родителски и професионални), отглеждането и възпитанието на деца, справянето с житейски проблеми и кризи, раздели и загуби. Провеждам индивидуални и семейни консултации.

Много са причините, които ме поведоха по този професионален път. Една от тях е убеждението ми, че опознавайки себе си, човек се променя и развива възможностите си. Вярвам, че носим в себе си отговорите, които търсим.

Работата ми като психолог е да подкрепям хората, които търсят отговори и решения, да ги придружавам и да им партнирам, докато ги намерят, проверят и утвърдят. Всеки човек преживява по свой личен начин живота, съответно ще открие и свой собствен начин за справяне и развитие.

Categories
Терапевти

Дияна Добрева-Христова

Дияна Добрева-Христова

Себепознание и личностно развитие

Български, руски

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър Психолог в Югозападен университет „Неофит Рилски“, 1996 г.;
 • Обучение по кризисна интервенция, Институт по психология МВР;
 • Обучение по психологично подпомагане в екстремни ситуации, Институт по психология на МВР;
 • Специализация за психологичен мониторинг и съпровождане във високо рискови професии, Германия;
 • Международно сертификационно обучение за криминален психофизиолог (детекция на измамно поведение) – Бакстър Скуул, Сан Диего, САЩ, курс PE 189, гр. София;
 • Сертификационно обучение по организационно консултиране и управление на човешките ресурси, сертифициран организационен консултант от Дружество на психолозите, България и NGB;
 • Сертификационно обучение за работа с методи и техники за емоционална саморегулация: сертифициран практик по Alba Emouting CL1 / Емоционална саморегулация, Роуз Бруфорд Колидж, Лондон;
 • Сертификационно обучение за треньори по емоционална интелигентност: сертифициран треньор по емоционална интелигентност от BISEI, Български институт по социална и емоционална интелигентност;
 • В продължаващо обучение за екзистенциално-аналитичен психотерапевт в GLE International Vienna, Виенско общество по екзистенциален анализ и Логотерапия, Виена;
 • Докторант-изследовател по „Консултативна психология“ в БАН, гр. София;

Опит и компетенции:

В консултативната си работа Дияна Добрева-Христова оказва помощ и подкрепа на хората в това да се справят със стреса, тревожността и предизвикателствата в живота (лични и професионални) и да развиват уменията си за емоционална саморегулация; да подобряват уменията си за общуване и целева комуникация; да разкриват и реализират своите потенциали, като избират съзнателно своите цели и собствените си пътища за тяхното постигане; да осъществяват своя “жизнен проект” с вътрешно съгласие и преживяване за личен смисъл.

Подходът ѝ на работа е основан на хуманистичното разбиране за човешката личност като носител на вътрешен потенциал и вроден стремеж да реализира пълноценно собствените си способности, таланти и възможности. Теоретична база на методите, които използва в работата си, са екзистенциално-хуманистичното направление в психологията и психотерапията, личностно-центрирания подход, екзистенциалния анализ и съвременни подходи за емоционална и психофизическа регулация.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Биляна Вутова

Биляна Вутова

Себепознание и личностно развитие

Български

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [София]

Образование:

 • Магистър по клинична и организационна психология;
 • Сертифициран констелатор в Свободен университет „Самадева“, Франция;
 • Сертифицирана към Integral Academy, Унгария – интегрален коучинг;

Опит и компетенции:

 • Основател на център за индивидуална и групова психотерапия „Калей“;
  EMDR терапевт;
 • Консултант в Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) към международната организация AAMET;
 • Създател на практики и програми за себепознание и личностно развитие;

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Мариета Байчева

Мариета Байчева

Тревожност: паническо разстройство, неврологични разстройства, фобии, обсесии, депресия

Български, руски

Продължителност: 00 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [град]

Образование:

 • Бакалавърска и магистърска степен по педагогика и психология към Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
 • Допълнителни специализации по консултативна психология, транзакционен анализ и други;

Опит и компетенции:

Мариета помага на клиентите си в сферата на психологическата и психотерапевтичната работа с над 9 години опит с тревожност (паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, натрапчиви мисли, посттравматичен стрес, депресия и др.); индивидуално консултиране (личностно развитие, вътрешни конфликти, психологически травми, проблеми в междуличностните отношения и др.); семейно консултиране, както и психологическа помощ за деца и родители.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
Терапевти

Красимира Антонова

Красимира Антонова

Семейни отношения – между двойки, отношения родител-дете, болест в семейството, развод, смърт на близък

Български

Продължителност: 60 минути

Провежда онлайн сесии

Провежда сесии на живо [Варна]

Образование:

 • Завършва Медицински колеж и дълги години работи в едно от най-тежките болнични отделения в страната;
 • Бакалавър по „Психология“ към ВСУ „Черноризец Храбър“;
 • Магистър по „Семейно консултиране“ към Нов български университет, съвместно развит с Института по фамилна терапия в Лондон;

Опит и компетенции:

 • Член на Българската Асоциация по Фамилна Терапия, част от EFTA (European Family Therapy Association);
 • Профилирана в семейната системна психотерапия, индивидуално психологично консултиране, семейно консултиране и консултиране на двойки, психологично консултиране на деца, дислексия и др.

Мисия и подход:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.